Събития с лица свързани с компанията СЕЛИСТА (ЕИК: 200358355)
Events with persons connected to the company SELISTA (ID: 200358355)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200358355)
Към 2020-01-23 01:16:19 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-23 01:16:19 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-07-17 14:12:45СТОИЛ СТОЯНОВ ВЪЛКОВ
STOIL STOYANOV VALKOV
БЪЛГАРИЯManager
2017-07-17 14:12:45СТОИЛ СТОЯНОВ ВЪЛКОВ
STOIL STOYANOV VALKOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2017-07-17 14:12:45СЪНРАЙС ХОУМС ЕООД
SANRAYS HOUMS EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: СТОИЛ СТОЯНОВ ВЪЛКОВ, 5000ЛВ
2017-07-17 14:12:45СТОИЛ СТОЯНОВ ВЪЛКОВ, 5000ЛВ
STOIL STOYANOV VALKOV, 5000LV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: СЪНРАЙС ХОУМС ЕООД
2013-06-11 14:51:34СЕЛИСТА ЕООД
SELISTA EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 Лозенец бул. Джеймс Баучер 116
2013-06-11 14:51:34СЪНРАЙС ХОУМС
SANRAYS HOUMS
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2008-09-06 13:38:04СЕЛИСТА
SELISTA
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-09-06 13:38:04СЕЛИСТА ЕООД
SELISTA EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ул. А.П.Чехов 10
2008-09-06 13:38:04СЕЛИСТА ЕООД
SELISTA EOOD
SubjectOfActivity
сделки с недвижими имоти, включително посредничество при такива сделки, строително-предприемаческа дейност, строителство и изграждане на жилищни и нежилищни сгради или комплекси от такива сгради с цел продажба или администриране, консултантски услуги в целия сектор на недвижими имоти, търговия със стоки в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство /без процесуално/ и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, външноикономическа дейност и всички други търговски сделки, които не са забранени от закона и за които се изисква водене по търговски начин, а когато има изискване за съответно разрешение или лиценз, след снабдяване с такива
2008-09-06 13:38:04Станислав Димитров Христов
Stanislav Dimitrov Hristov
Manager
2008-09-06 13:38:04Росен Стоянов Карадашки
Rosen Stoyanov Karadashki
Manager
2008-09-06 13:38:04Сънрайс Хоумс ООД
Sanrays Houms OOD
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата СЕЛИСТА SELISTA (ЕИК: 200358355)
Check other registries about the company СЕЛИСТА SELISTA (ID: 200358355)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More