Събития с лица свързани с компанията ДАНИ-ОГНЯН МАРИНОВ-8 (ЕИК: 200359585)
Events with persons connected to the company DANI-OGNYAN MARINOV-8 (ID: 200359585)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200359585)
Към 2020-01-18 17:42:52 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-18 17:42:52 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-07-20 09:18:22ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД
ENERGO-PRO PRODAZHBI AD
Distraint
2016-07-20 09:18:22ДАНИ-ОГНЯН МАРИНОВ-8 ЕООД
DANI-OGNYAN MARINOV-8 EOOD
Distraints
2016-07-20 09:18:22ОГНЯН ЙОРДАНОВ МАРИНОВ
OGNYAN YORDANOV MARINOV
БЪЛГАРИЯDescription406
2015-10-14 10:45:07Ултима Ф ЕООД
Ultima F EOOD
Distraints
2015-10-08 10:20:42ОГНЯН ЙОРДАНОВ МАРИНОВ
OGNYAN YORDANOV MARINOV
БЪЛГАРИЯDescription406
2008-09-08 14:50:35ДАНИ-ОГНЯН МАРИНОВ-8
DANI-OGNYAN MARINOV-8
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-09-08 14:50:35ДАНИ-ОГНЯН МАРИНОВ-8 ЕООД
DANI-OGNYAN MARINOV-8 EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 УЛ. СЕВЕРНА 14 2
2008-09-08 14:50:35ДАНИ-ОГНЯН МАРИНОВ-8 ЕООД
DANI-OGNYAN MARINOV-8 EOOD
SubjectOfActivity
ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, ПРОМИШЛЕНИ И ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА И ПРЕВОЗНА ДЕЙНОСТ; ТУРИСТИЧЕСКА И ХОТЕЛИЕРСКА ДЕЙНОСТ; ПИТЕЙНИ ЗАВЕДЕНИЯ, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ И МАРКЕТИНГ; ВНОС И ПРОДАЖБА НА МПС, КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ И СТРОИТЕЛСТВОТО; ВНОС, ИЗНОС, БАРТЕРНИ СДЕЛКИ, РЕЕКСПОРТ, ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ ПО ЦЕЛИЯ ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН, КОИТО ДЕЙНОСТИ ЩЕ БЪДАТ ИЗВЪРШВАНИ ПО ТЪРГОВСКИ НАЧИН СЪГЛАСНО РАЗПОРЕДБАТА НА ЧЛ.1, АЛ.3 ОТ ТЗ.
2008-09-08 14:50:35ОГНЯН ЙОРДАНОВ МАРИНОВ
OGNYAN YORDANOV MARINOV
Manager
2008-09-08 14:50:35ОГНЯН ЙОРДАНОВ МАРИНОВ
OGNYAN YORDANOV MARINOV
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ДАНИ-ОГНЯН МАРИНОВ-8 DANI-OGNYAN MARINOV-8 (ЕИК: 200359585)
Check other registries about the company ДАНИ-ОГНЯН МАРИНОВ-8 DANI-OGNYAN MARINOV-8 (ID: 200359585)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More