Събития с лица свързани с компанията ЛАЛЕВ КОМЕРС - 08 (ЕИК: 200364479)
Events with persons connected to the company LALEV KOMERS - 08 (ID: 200364479)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200364479)
Към 2020-02-17 03:05:56 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-17 03:05:56 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 18 обществени поръчки за 741 849,00 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-01-14 14:52:52ЛАЛЕВ-КОМЕРС - ЖЕЛЯЗКО ЛАЛЕВ
LALEV-KOMERS - ZHELYAZKO LALEV
TransferringEnterprise
2016-01-14 14:52:52ЛАЛЕВ КОМЕРС - 08
LALEV KOMERS - 08
AcquisitionEnterprise
2008-09-10 15:39:22ЛАЛЕВ КОМЕРС - 08
LALEV KOMERS - 08
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-09-10 15:39:22ЛАЛЕВ КОМЕРС - 08 ООД
LALEV KOMERS - 08 OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 ул. ДУНАВ 132
2008-09-10 15:39:22ЛАЛЕВ КОМЕРС - 08 ООД
LALEV KOMERS - 08 OOD
SubjectOfActivity
ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, КАКТО И ВСЯКАКВИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТИ.
2008-09-10 15:39:22СТОЯНКА СРЕБРЕВА ЛАЛЕВА
STOYANKA SREBREVA LALEVA
Manager
2008-09-10 15:39:22ЖЕЛЯЗКО ЛАЗАРОВ ЛАЛЕВ
ZHELYAZKO LAZAROV LALEV
Manager
2008-09-10 15:39:22СТОЯНКА СРЕБРЕВА ЛАЛЕВА
STOYANKA SREBREVA LALEVA
Partner
2008-09-10 15:39:22ЖЕЛЯЗКО ЛАЗАРОВ ЛАЛЕВ
ZHELYAZKO LAZAROV LALEV
Partner

Проверки в други регистри за фирмата ЛАЛЕВ КОМЕРС - 08 LALEV KOMERS - 08 (ЕИК: 200364479)
Check other registries about the company ЛАЛЕВ КОМЕРС - 08 LALEV KOMERS - 08 (ID: 200364479)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More