Събития с лица свързани с компанията МОРИАНАДА (ЕИК: 200369795)
Events with persons connected to the company MORIANADA (ID: 200369795)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200369795)
Към 2020-01-17 19:48:04 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-17 19:48:04 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2011-11-09 14:28:33МОРИАНАДА
MORIANADA
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2011-11-09 14:28:33ЕФРАТ ГРИЙН
EFRAT GRIYN
ИЗРАЕЛManager
2011-11-09 14:28:33ДРОР ГРИЙН
DROR GRIYN
ИЗРАЕЛPartner
2011-11-09 14:28:33ЕФРАТ ГРИЙН
EFRAT GRIYN
ИЗРАЕЛPartner
2011-11-09 14:28:33ДРОР ГРИЙН
DROR GRIYN
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Sell to: ЕФРАТ ГРИЙН
2011-11-09 14:28:33ЕФРАТ ГРИЙН
EFRAT GRIYN
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Buy from: ДРОР ГРИЙН
2011-11-09 14:28:33ДРОР ГРИЙН
DROR GRIYN
SoleCapitalOwner
2008-11-03 16:19:10МОРИАНАДА ЕООД
MORIANADA EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Дворище
2008-09-12 17:59:47МОРИАНАДА
MORIANADA
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-09-12 17:59:47МОРИАНАДА ЕООД
MORIANADA EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ЦАР АСЕН 35
2008-09-12 17:59:47МОРИАНАДА ЕООД
MORIANADA EOOD
SubjectOfActivity
ВЪНШНО И ВЪТРЕШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ,ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО,ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО,ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА,РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ХОТЕЛИЕРСТВО,ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ,ПРОГРАМНА И РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ,КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ,НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН.
2008-09-12 17:59:47ДРОР ГРИЙН
DROR GRIYN
Manager
2008-09-12 17:59:47ДРОР ГРИЙН
DROR GRIYN
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата МОРИАНАДА MORIANADA (ЕИК: 200369795)
Check other registries about the company МОРИАНАДА MORIANADA (ID: 200369795)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More