Събития с лица свързани с компанията ЕРИН ГОУ БРИА (ЕИК: 200371819)
Events with persons connected to the company ERIN GOU BRIA (ID: 200371819)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200371819)
Към 2020-01-20 16:02:50 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-20 16:02:50 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2008-09-15 14:30:53ЕРИН ГОУ БРИА
ERIN GOU BRIA
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-09-15 14:30:53ЕРИН ГОУ БРИА ООД
ERIN GOU BRIA OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.Позитано 3
2008-09-15 14:30:53ЕРИН ГОУ БРИА ООД
ERIN GOU BRIA OOD
SubjectOfActivity
ПОКУПКА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, СТРОЕЖ И РЕМОНТ НА СГРАДИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА ИЛИ ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ; ВНОС-ИЗНОС; ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ; ТУРОПЕРАТОРСКА И ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ; РЕКЛАМНА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ; РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ; ХОТЕЛИЕРСТВО; КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО ВКЛЮЧВА И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВСЯКАКВА ДРУГА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА, ПРИ СПАЗВАНЕ НА ВСИЧКИ ПРИЛОЖИМИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ИЛИ ЛИЦЕНЗИОННИ РЕЖИМИ.
2008-09-15 14:30:53ЕЙДЪН МАЙКЪЛ МАКНЪЛТИ
EYDAN MAYKAL MAKNALTI
Manager
2008-09-15 14:30:53ХЪГ ДЕЙЛИ
HAG DEYLI
Manager
2008-09-15 14:30:53ЕЙДЪН МАЙКЪЛ МАКНЪЛТИ
EYDAN MAYKAL MAKNALTI
Partner
2008-09-15 14:30:53ХЪГ ДЕЙЛИ
HAG DEYLI
Partner

Проверки в други регистри за фирмата ЕРИН ГОУ БРИА ERIN GOU BRIA (ЕИК: 200371819)
Check other registries about the company ЕРИН ГОУ БРИА ERIN GOU BRIA (ID: 200371819)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More