Събития с лица свързани с компанията ИНВЕСТ ПЕТРОЛИУМ ОЙЛ (ЕИК: 200386326)
Events with persons connected to the company INVEST PETROLIUM OYL (ID: 200386326)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200386326)
Към 2020-02-29 03:49:42 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-29 03:49:42 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2009-09-28 10:54:07ИНВЕСТ ПЕТРОЛИУМ ОЙЛ ООД
INVEST PETROLIUM OYL OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Зверино 3170 ул. Никола Войновски 100
2009-09-28 10:54:07МАРИЕТА ИВАНОВА ТОМОВА
MARIETA IVANOVA TOMOVA
БЪЛГАРИЯManager
2009-08-21 11:43:20МИМИ - ЯВОР ХРИСТОВ
MIMI - YAVOR HRISTOV
TransferringEnterprise
2009-08-21 11:43:20ИНВЕСТ ПЕТРОЛИУМ ОЙЛ
INVEST PETROLIUM OYL
AcquisitionEnterprise
2008-09-25 09:43:18ИНВЕСТ ПЕТРОЛИУМ ОЙЛ
INVEST PETROLIUM OYL
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-09-25 09:43:18ИНВЕСТ ПЕТРОЛИУМ ОЙЛ ООД
INVEST PETROLIUM OYL OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Зверино 3170 ул. НИКОЛА ВОЙНОВСКИ 100
2008-09-25 09:43:18ИНВЕСТ ПЕТРОЛИУМ ОЙЛ ООД
INVEST PETROLIUM OYL OOD
SubjectOfActivity
ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОКУПКА НА СТОКИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД С ЦЕЛ ПОСТИГАНЕ НА ПЕЧАЛБА, ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО С ЦЕЛ ПОСТИГАНЕ НА ПЕЧАЛБА, ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ С ЦЕЛ ПОСТИГАНЕ НА ПЕЧАЛБА, ТЪРГОВИЯ С ПЕТРОЛ И ПЕТРОЛНИ ПРОДУКТИ С ЦЕЛ ПОСТИГАНЕ НА ПЕЧАЛБА, ИЗВЪРШВАНЕ НА ДРУГИ СДЕЛКИ И ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ ОТ ДЕЙСТВАЩОТО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗАКОНОДАТЕЛСТВО С ЦЕЛ ПОСТИГАНЕ НА ПЕЧАЛБА.
2008-09-25 09:43:18ЯВОР НАЙДЕНОВ ХРИСТОВ
YAVOR NAYDENOV HRISTOV
Manager
2008-09-25 09:43:18ЯВОР НАЙДЕНОВ ХРИСТОВ
YAVOR NAYDENOV HRISTOV
Partner
2008-09-25 09:43:18МАРИЕТА ИВАНОВА ТОМОВА
MARIETA IVANOVA TOMOVA
Partner

Проверки в други регистри за фирмата ИНВЕСТ ПЕТРОЛИУМ ОЙЛ INVEST PETROLIUM OYL (ЕИК: 200386326)
Check other registries about the company ИНВЕСТ ПЕТРОЛИУМ ОЙЛ INVEST PETROLIUM OYL (ID: 200386326)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More