Събития с лица свързани с компанията ВАНДЖИ - 80 (ЕИК: 200392172)
Events with persons connected to the company VANDZHI - 80 (ID: 200392172)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200392172)
Към 2020-02-17 03:45:26 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-17 03:45:26 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-05-10 13:10:16ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ
ENERGO-PRO PRODAZHBI
Distraint
2017-05-10 13:10:16ВАНДЖИ - 80 ЕООД
VANDZHI - 80 EOOD
Distraints
2017-05-10 13:10:16СТОЯНКА СТИЛИЯНОВА ВАСИЛЕВА
STOYANKA STILIYANOVA VASILEVA
Description406
2016-03-31 16:22:44КРАСИМИР ДИМОВ ТОДОРОВ
KRASIMIR DIMOV TODOROV
Distraint
2016-03-31 16:22:44ВАНДЖИ - 80 ЕООД
VANDZHI - 80 EOOD
Distraints
2016-03-31 16:22:44СТОЯНКА СТИЛИЯНОВА ЛЯПОВА
STOYANKA STILIYANOVA LYAPOVA
БЪЛГАРИЯDescription406
2008-09-29 13:03:40ВАНДЖИ - 80
VANDZHI - 80
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-09-29 13:03:40ВАНДЖИ - 80 ЕООД
VANDZHI - 80 EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 УЛ. ТЕПЛЯКОВ 10
2008-09-29 13:03:40ВАНДЖИ - 80 ЕООД
VANDZHI - 80 EOOD
SubjectOfActivity
Търговия на едро и дребро с промишлени, стоки за бита, селскостопански суровини, хранителни продукти, машини, оборудване, моторни превозни средства и части за тях в страната и чужбина; ремонт и обслужване на автомобили; покупка на стоки и други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; посредническа дейност на агенция за недвижими имоти; строителство на сгради, съоръжения и инсталации, проектиране, вътрешен и външен дизайн на недвижими имоти за собствени нужди и с цел продажба или отдаване под наем; строително ремонтни и монтажни дейности; комисионна; спедиционна; складова; лизингова дейност; консултантски, административни и бизнес услуги; дейности в областта на културата, спорта и развлеченията; търговско представителство и посредничество; дейности в областта на компютърните технологии и услуги; хотелиерство; ресторантьорство; туристическа, туроператорска и агентска дейност; рекламна; информационна; инвестиционна и инвестиционно – посредническа дейност; сделки с интелектуална собственост; както и всякаква друга дейност, която не е забранена със закон, като за такива за които се изисква специално разрешение – след получаването му.
2008-09-29 13:03:40СТОЯНКА СТИЛИЯНОВА ЛЯПОВА
STOYANKA STILIYANOVA LYAPOVA
Manager
2008-09-29 13:03:40СТОЯНКА СТИЛИЯНОВА ЛЯПОВА
STOYANKA STILIYANOVA LYAPOVA
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ВАНДЖИ - 80 VANDZHI - 80 (ЕИК: 200392172)
Check other registries about the company ВАНДЖИ - 80 VANDZHI - 80 (ID: 200392172)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More