Събития с лица свързани с компанията АБРИТ (ЕИК: 200393089)
Events with persons connected to the company ABRIT (ID: 200393089)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200393089)
Към 2020-01-22 02:55:49 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-22 02:55:49 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Има данни да е бенефициар на проекти по ПСРС през периода 2007-2013 за сума 391 160,00 лв.
  The company is EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Има данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  The company built a guesthouse with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-03-22 16:05:25НАДКА АТАНАСОВА ВЪЛКОВА
NADKA ATANASOVA VALKOVA
БЪЛГАРИЯManager
2017-02-18 12:58:24АБРИТ ООД
ABRIT OOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул. ЦАР ПЕТЪР 2 Е
2013-03-28 10:32:51Бояна Георгиева Вълкова
Boyana Georgieva Valkova
БЪЛГАРИЯManager
2012-06-26 10:33:29АБРИТ ООД
ABRIT OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Абрит 9470 Язовир Залдапа
2012-05-18 17:44:19Наталья Валерьевна Мишукова
Natalxya Valerxevna Mishukova
РУСКА ФЕДЕРАЦИЯPartner
2012-01-12 10:42:03ГАЛИНА ТРИФОНОВА ГОШЕВА
GALINA TRIFONOVA GOSHEVA
Distraints
2012-01-12 10:04:56ГАЛИНА ТРИФОНОВА ГОШЕВА
GALINA TRIFONOVA GOSHEVA
Distraints
2012-01-09 17:43:16АБРИТ ООД
ABRIT OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Цар Иван Шишман 8
2012-01-04 14:37:11ЮЛИЯ КРАСИМИРОВА ГОШЕВА
YULIYA KRASIMIROVA GOSHEVA
Description406
2012-01-04 14:21:17ЛИДИЯ КРАСИМИРОВА КАВРЪКОВА
LIDIYA KRASIMIROVA KAVRAKOVA
Description406
2011-03-28 09:29:36Юлия Красимирова Гошева
YUliya Krasimirova Gosheva
БЪЛГАРИЯManager
2011-03-28 09:29:36Наталья Валерьевна Мишукова
Natalxya Valerxevna Mishukova
РУСКА ФЕДЕРАЦИЯManager
2011-03-28 09:29:36НАДКА АТАНАСОВА ВЪЛКОВА
NADKA ATANASOVA VALKOVA
Partner
2011-03-28 09:29:36АЛЕКСАНДЪР ГРИГОРЬЕВИЧ БОЙЧУК
ALEKSANDAR GRIGORXEVICH BOYCHUK
Partner
2011-03-28 09:29:36Наталья Валерьевна Мишукова
Natalxya Valerxevna Mishukova
РУСКА ФЕДЕРАЦИЯPartner
2011-03-28 09:29:36Лидия Красимирова Кавръкова
Lidiya Krasimirova Kavrakova
БЪЛГАРИЯPartner
2011-03-28 09:29:36ЮЛИЯ КРАСИМИРОВА ГОШЕВА
YULIYA KRASIMIROVA GOSHEVA
БЪЛГАРИЯPartner
2011-03-16 18:40:47Юлия Красимирова Гошева
YUliya Krasimirova Gosheva
БЪЛГАРИЯManager
2011-03-16 18:40:47Натальа Валерьевна Мишукова
Natalxa Valerxevna Mishukova
РУСКА ФЕДЕРАЦИЯManager
2011-03-16 18:40:47ЮЛИЯ КРАСИМИРОВА ГОШЕВА
YULIYA KRASIMIROVA GOSHEVA
БЪЛГАРИЯPartner
2011-03-16 18:40:47Лидия Красимирова Кавръкова
Lidiya Krasimirova Kavrakova
БЪЛГАРИЯPartner
2011-03-16 18:40:47Натальа Валерьевна Мишукова
Natalxa Valerxevna Mishukova
РУСКА ФЕДЕРАЦИЯPartner
2011-03-16 18:40:47Красимир Петков Гошев
Krasimir Petkov Goshev
БЪЛГАРИЯShareTransfer
200 Sell to: Лидия Красимирова Кавръкова
2011-03-16 18:40:47Лидия Красимирова Кавръкова
Lidiya Krasimirova Kavrakova
БЪЛГАРИЯShareTransfer
200 Buy from: Красимир Петков Гошев
2011-03-16 18:40:47Красимир Петков Гошев
Krasimir Petkov Goshev
БЪЛГАРИЯShareTransfer
800 Sell to: Наталья Валерьевна Мишукова
2011-03-16 18:40:47Наталья Валерьевна Мишукова
Natalxya Valerxevna Mishukova
БЪЛГАРИЯShareTransfer
800 Buy from: Красимир Петков Гошев
2011-03-16 18:40:47Галина Трифонова Гошева
Galina Trifonova Gosheva
БЪЛГАРИЯShareTransfer
600 Sell to: Наталья Валерьевна Мишукова
2011-03-16 18:40:47Наталья Валерьевна Мишукова
Natalxya Valerxevna Mishukova
РУСКА ФЕДЕРАЦИЯShareTransfer
600 Buy from: Галина Трифонова Гошева
2011-03-16 18:40:47Галина Трифонова Гошева
Galina Trifonova Gosheva
БЪЛГАРИЯShareTransfer
300 Sell to: Юлия Красимирова Гошева
2011-03-16 18:40:47Юлия Красимирова Гошева
YUliya Krasimirova Gosheva
БЪЛГАРИЯShareTransfer
300 Buy from: Галина Трифонова Гошева
2011-03-16 18:40:47Галина Трифонова Гошева
Galina Trifonova Gosheva
БЪЛГАРИЯShareTransfer
300 Sell to: Лидия Красимирова Кавръкова
2011-03-16 18:40:47Лидия Красимирова Кавръкова
Lidiya Krasimirova Kavrakova
БЪЛГАРИЯShareTransfer
300 Buy from: Галина Трифонова Гошева
2011-03-16 18:40:47Красимир Петков Гошев
Krasimir Petkov Goshev
БЪЛГАРИЯShareTransfer
200 Sell to: Юлия Красимирова Гошева
2011-03-16 18:40:47Юлия Красимирова Гошева
YUliya Krasimirova Gosheva
БЪЛГАРИЯShareTransfer
200 Buy from: Красимир Петков Гошев
2009-08-13 10:03:16НАТАЛЬЯ ВАЛЕРИЕВНА МИШУКОВА
NATALXYA VALERIEVNA MISHUKOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-08-13 10:03:16МЕДДИЯ РУС ЕООД
MEDDIYA RUS EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2400 Sell to: НАТАЛЬЯ ВАЛЕРИЕВНА МИШУКОВА
2009-08-13 10:03:16НАТАЛЬЯ ВАЛЕРИЕВНА МИШУКОВА
NATALXYA VALERIEVNA MISHUKOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2400 Buy from: МЕДДИЯ РУС ЕООД
2009-07-10 10:09:42МЕДДИЯ РУС ЕООД
MEDDIYA RUS EOOD
БЪЛГАРИЯPartner
2009-07-10 10:09:42КРАСИМИР ПЕТКОВ ГОШЕВ
KRASIMIR PETKOV GOSHEV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-07-10 10:09:42КРАСИМИР ПЕТКОВ ГОШЕВ
KRASIMIR PETKOV GOSHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2400 Sell to: МЕДДИЯ РУС ЕООД
2009-07-10 10:09:42МЕДДИЯ РУС ЕООД
MEDDIYA RUS EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2400 Buy from: КРАСИМИР ПЕТКОВ ГОШЕВ
2009-03-16 13:32:12КРАСИМИР ПЕТКОВ ГОШЕВ
KRASIMIR PETKOV GOSHEV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-16 13:32:12ОЛГА НИКОЛАЕВНА ПАВЛЕНКО
OLGA NIKOLAEVNA PAVLENKO
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1200 Sell to: КРАСИМИР ПЕТКОВ ГОШЕВ
2009-03-16 13:32:12КРАСИМИР ПЕТКОВ ГОШЕВ
KRASIMIR PETKOV GOSHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1200 Buy from: ОЛГА НИКОЛАЕВНА ПАВЛЕНКО
2009-03-16 13:32:12АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВИЧ ПАВЛЕНКО
ALEKSANDAR PETROVICH PAVLENKO
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1200 Sell to: КРАСИМИР ПЕТКОВ ГОШЕВ
2009-03-16 13:32:12КРАСИМИР ПЕТКОВ ГОШЕВ
KRASIMIR PETKOV GOSHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1200 Buy from: АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВИЧ ПАВЛЕНКО
2008-09-29 15:16:01АБРИТ
ABRIT
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-09-29 15:16:01АБРИТ ООД
ABRIT OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Абрит 9470 язовир ЗАЛДАПА
2008-09-29 15:16:01АБРИТ ООД
ABRIT OOD
SubjectOfActivity
ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО; ТУРОПЕРАТОРСКА ДЕЙНОСТ, В Т.Ч. РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ, ЛОВЕН И РИБОЛОВЕН ТУРИЗЪМ; ПРОИЗВОДСТВО И ИЗКУПУВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН И ОБРАБОТЕН ВИД ; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА И ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ; ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТ НА ЖИЛИЩНИ, ПРОМИШЛЕНИ И СГРАДИ ЗА КОМПЛЕКСНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ; ПОСРЕДНИЧЕСКИ УСЛУГИ ПРИ ПОКУПКО-ПРОДАЖБА, ЗАМЯНА И ОТДАВАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ИНЖЕНЕРИНГОВА, МАРКЕТИНГОВА И РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ; ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ И ПЪТНИЦИ; ИНФОРМАЦИОННА И КОНСУЛТАНСКА ДЕЙНОСТ.
2008-09-29 15:16:01КРАСИМИР ПЕТКОВ ГОШЕВ
KRASIMIR PETKOV GOSHEV
Manager
2008-09-29 15:16:01АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВИЧ ПАВЛЕНКО
ALEKSANDAR PETROVICH PAVLENKO
Partner
2008-09-29 15:16:01КРАСИМИР ПЕТКОВ ГОШЕВ
KRASIMIR PETKOV GOSHEV
Partner
2008-09-29 15:16:01ГАЛИНА ТРИФОНОВА ГОШЕВА
GALINA TRIFONOVA GOSHEVA
Partner
2008-09-29 15:16:01НАДКА АТАНАСОВА ВЪЛКОВА
NADKA ATANASOVA VALKOVA
Partner
2008-09-29 15:16:01ОЛГА НИКОЛАЕВНА ПАВЛЕНКО
OLGA NIKOLAEVNA PAVLENKO
Partner
2008-09-29 15:16:01АЛЕКСАНДЪР ГРИГОРЬЕВИЧ БОЙЧУК
ALEKSANDAR GRIGORXEVICH BOYCHUK
Partner

Проверки в други регистри за фирмата АБРИТ ABRIT (ЕИК: 200393089)
Check other registries about the company АБРИТ ABRIT (ID: 200393089)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More