Събития с лица свързани с компанията СИРМА АЙ ТИ ТИ (ЕИК: 200421236)
Events with persons connected to the company SIRMA AY TI TI (ID: 200421236)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200421236)
Към 2020-05-31 05:00:37 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-05-31 05:00:37 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 1 обществени поръчки за 1 633 260,00 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
 • Няма данни за коронасубсидии по ПМС55. No data about coronasubsidies.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-07-11 11:50:06СИРМА ЕНТЕРПРАЙЗ СИСТЕМС
SIRMA ENTERPRAYZ SISTEMS
Successor703
2016-04-25 15:12:32Радка Борисова Пенева
Radka Borisova Peneva
Procurator
2016-04-25 15:12:32СИРМА АЙ ТИ ТИ АД
SIRMA AY TI TI AD
Procurators
2015-04-27 13:53:57СИРМА АЙ ТИ ТИ
SIRMA AY TI TI
LegalForm
Акционерно дружество
2015-04-27 13:53:57Сирма Груп Холдинг АД
Sirma Grup Holding AD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2014-11-21 11:42:41Сирма Груп Холдинг АД
Sirma Grup Holding AD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2013-07-30 16:24:34Атанас Костадинов Киряков
Atanas Kostadinov Kiryakov
БЪЛГАРИЯDirector
2013-07-30 16:24:34Александър Тодоров Колев
Aleksandar Todorov Kolev
БЪЛГАРИЯDirector
2012-06-21 13:01:23СИРМА СОЛЮШЪНС
SIRMA SOLYUSHANS
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2011-06-28 15:59:02ЯНА ГЕОРГИЕВА ПЪРВАНОВА
YANA GEORGIEVA PARVANOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2010-07-30 09:47:22ЯВОР ЛЮДМИЛОВ ДЖОНЕВ
YAVOR LYUDMILOV DZHONEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-07-30 09:47:22ВЛАДИМИР ИВАНОВ АЛЕКСИЕВ
VLADIMIR IVANOV ALEKSIEV
БЪЛГАРИЯDirector
2010-07-30 09:47:22ЦВЕТАН БОРИСОВ АЛЕКСИЕВ
TSVETAN BORISOV ALEKSIEV
БЪЛГАРИЯDirector
2010-07-30 09:47:22ЯВОР ЛЮДМИЛОВ ДЖОНЕВ
YAVOR LYUDMILOV DZHONEV
БЪЛГАРИЯDirector
2010-02-23 14:08:03ЯВОР ЛЮДМИЛОВ ДЖОНЕВ
YAVOR LYUDMILOV DZHONEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-02-23 14:08:03ЯВОР ЛЮДМИЛОВ ДЖОНЕВ
YAVOR LYUDMILOV DZHONEV
БЪЛГАРИЯDirector
2010-02-23 14:08:03ЦВЕТАН БОРИСОВ АЛЕКСИЕВ
TSVETAN BORISOV ALEKSIEV
БЪЛГАРИЯDirector
2010-02-23 14:08:03ВЛАДИМИР ИВАНОВ АЛЕКСИЕВ
VLADIMIR IVANOV ALEKSIEV
БЪЛГАРИЯDirector
2008-07-30 12:05:20СИРМА АЙ ТИ ТИ
SIRMA AY TI TI
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2008-07-30 12:05:20СИРМА АЙ ТИ ТИ ЕАД
SIRMA AY TI TI EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 бул. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 135
2008-07-30 12:05:20СИРМА АЙ ТИ ТИ ЕАД
SIRMA AY TI TI EAD
SubjectOfActivity
РАЗРАБОТКА, ВНЕДРЯВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ И СИСТЕМИ, ПОКУПКА НА ВЕЩИ И СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКА И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, МАРКЕТИНГОВА, МЕНИДЖЪРСКА, ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И АГЕНТСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ - ПРЕВОЗИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА НА ТОВАРИ И ПЪТНИЦИ, ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ, ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО /ПРИ СПАЗВАНЕ НА УСТАНОВЕНИЯ РАЗРЕШИТЕЛЕН РЕЖИМ/, РЕКЛАМНА, ИМПРЕСАРСКА, ИНФОРМАЦИОННА И ПРОГРАМНА ДЕЙНОСТ, ИЗВЪРШВАНЕ И ОРГАНИЗИРАНЕ НА РАЗРЕШЕНИТЕ ОТ ЗАКОНА УСЛУГИ НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И НАЕМНИ ОТНОШЕНИЯ, СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНА, ПРОЕКТАНТСКА ДЕЙНОСТ.
2008-07-30 12:05:20ЯВОР ЛЮДМИЛОВ ДЖОНЕВ
YAVOR LYUDMILOV DZHONEV
Representative
2008-07-30 12:05:20ЦВЕТАН БОРИСОВ АЛЕКСИЕВ
TSVETAN BORISOV ALEKSIEV
Director
2008-07-30 12:05:20ВЛАДИМИР ИВАНОВ АЛЕКСИЕВ
VLADIMIR IVANOV ALEKSIEV
Director
2008-07-30 12:05:20ЯВОР ЛЮДМИЛОВ ДЖОНЕВ
YAVOR LYUDMILOV DZHONEV
Director
2008-07-30 12:05:20СИРМА ГРУП АД
SIRMA GRUP AD
SoleCapitalOwner
2008-07-30 12:05:20СИРМА АЙ ТИ ТИ
SIRMA AY TI TI
TransformingCompany
2008-07-30 12:05:20СИРМА АЙ ТИ ТИ
SIRMA AY TI TI
Successor703

Проверки в други регистри за фирмата СИРМА АЙ ТИ ТИ SIRMA AY TI TI (ЕИК: 200421236)
Check other registries about the company СИРМА АЙ ТИ ТИ SIRMA AY TI TI (ID: 200421236)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More