Събития с лица свързани с компанията АНТОРА (ЕИК: 200421243)
Events with persons connected to the company ANTORA (ID: 200421243)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200421243)
Към 2020-02-18 16:47:46 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 16:47:46 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 32 обществени поръчки за 24 330 042,97 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-08-24 18:58:26АНТОРА ЕАД
ANTORA EAD
DebtorOverSecureClaim
2017-08-24 18:58:26АНТОРА ЕАД
ANTORA EAD
DebtorOverSecureClaims
2017-08-24 18:58:26ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД
TARGOVSKA BANKA D AD
AtPawnCreditor
2017-08-24 18:58:26АНТОРА ЕАД
ANTORA EAD
AtPawnCreditors
2016-01-29 15:35:43АНТОРА ЕАД
ANTORA EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 Рафаил Попов 20
2014-06-06 14:46:42АНТОРА ЕАД
ANTORA EAD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. Разград 7200 Н.Й.ВАПЦАРОВ 17
2014-05-13 12:43:48АНТОРА ЕАД
ANTORA EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ЧАЙКА 31 В
2014-05-13 12:43:48АНТОРА ЕАД
ANTORA EAD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ОСМИ ПРИМОРСКИ ПОЛК 128
2012-05-28 15:30:21АНТОРА ЕАД
ANTORA EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Разград 7200 ул. НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ 17
2008-11-25 10:42:33АНТОРА ЕАД
ANTORA EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Разград 7200 ул. НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ 17
2008-09-23 14:21:45АНТОРА
ANTORA
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2008-09-23 14:21:45АНТОРА ЕАД
ANTORA EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Разград 7200 ул. КРЕСНА 22
2008-09-23 14:21:45АНТОРА ЕАД
ANTORA EAD
SubjectOfActivity
СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНА ДЕЙНОСТ, ПОКУПКА НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПОКУПКА НА ЦЕННИ КНИГИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА, КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА, ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ПРЕВОЗНА ДЕЙНОСТ, РЕКЛАМНА, ИНФОРМАЦИОННА, ПРОГРАМНА, ХОТЕЛИЕРСКА, ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ПРОИЗВОДСТВО НА ФИЛМИ, ВИДЕО И ЗВУКОЗАПИСИ КАКТО И ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА
2008-09-23 14:21:45ИВО БОРИСЛАВОВ ИЛИЕВ
IVO BORISLAVOV ILIEV
Representative
2008-09-23 14:21:45ИВО БОРИСЛАВОВ ИЛИЕВ
IVO BORISLAVOV ILIEV
Director
2008-09-23 14:21:45ИЛИЯ ИВОВ БОРИСЛАВОВ
ILIYA IVOV BORISLAVOV
Director
2008-09-23 14:21:45БОРИСЛАВ ИВОВ БОРИСЛАВОВ
BORISLAV IVOV BORISLAVOV
Director
2008-09-23 14:21:45ИВО БОРИСЛАВОВ ИЛИЕВ
IVO BORISLAVOV ILIEV
SoleCapitalOwner
2008-09-23 14:21:45АНТОРА
ANTORA
TransformingCompany
2008-09-23 14:21:45АНТОРА
ANTORA
Successor703

Проверки в други регистри за фирмата АНТОРА ANTORA (ЕИК: 200421243)
Check other registries about the company АНТОРА ANTORA (ID: 200421243)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More