Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията АЛЛ БРАНДС (ЕИК: 200430534)
Events with persons connected to the company ALL BRANDS (ID: 200430534)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200430534)
Към 2019-12-12 00:16:17 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-12-12 00:16:17 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС
  No data about EU funded project contractor.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-06-09 18:09:33ДАНИЕЛ ПЕТРОВ ПЕТРОВ
DANIEL PETROV PETROV
БЪЛГАРИЯPartner
2017-06-09 18:09:33ДИПОМ
DIPOM
БЪЛГАРИЯPartner
2017-06-09 18:09:33МИГЛЕНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
MIGLENA PETROVA PETROVA
БЪЛГАРИЯPartner
2017-06-09 18:09:33МИНА НИКОЛАЕВА ДАНЕВА
MINA NIKOLAEVA DANEVA
БЪЛГАРИЯPartner
2017-06-09 18:09:33ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ТОДОРОВ
DIMITAR YORDANOV TODOROV
БЪЛГАРИЯPartner
2017-06-09 18:09:33НИКОЛАЙ МЕТОДИЕВ НИКОЛОВ
NIKOLAY METODIEV NIKOLOV
БЪЛГАРИЯPartner
2017-06-09 18:09:33ДАНИЕЛ ПЕТРОВ ПЕТРОВ
DANIEL PETROV PETROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1000 Sell to: МИНА НИКОЛАЕВА ДАНЕВА
2017-06-09 18:09:33МИНА НИКОЛАЕВА ДАНЕВА
MINA NIKOLAEVA DANEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1000 Buy from: ДАНИЕЛ ПЕТРОВ ПЕТРОВ
2017-06-09 18:09:33ДИПОМ
DIPOM
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1000 Sell to: МИНА НИКОЛАЕВА ДАНЕВА
2017-06-09 18:09:33МИНА НИКОЛАЕВА ДАНЕВА
MINA NIKOLAEVA DANEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1000 Buy from: ДИПОМ
2017-06-09 18:09:33ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ТОДОРОВ
DIMITAR YORDANOV TODOROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: НИКОЛАЙ МЕТОДИЕВ НИКОЛОВ
2017-06-09 18:09:33НИКОЛАЙ МЕТОДИЕВ НИКОЛОВ
NIKOLAY METODIEV NIKOLOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ТОДОРОВ
2017-06-09 18:09:33МИГЛЕНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
MIGLENA PETROVA PETROVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
940 Sell to: ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ТОДОРОВ
2017-06-09 18:09:33ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ТОДОРОВ
DIMITAR YORDANOV TODOROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
940 Buy from: МИГЛЕНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
2017-06-09 18:09:33ДАНИЕЛ ПЕТРОВ ПЕТРОВ
DANIEL PETROV PETROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
40 Sell to: ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ТОДОРОВ
2017-06-09 18:09:33ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ТОДОРОВ
DIMITAR YORDANOV TODOROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
40 Buy from: ДАНИЕЛ ПЕТРОВ ПЕТРОВ
2016-06-10 15:21:39АЛЛ БРАНДС ООД
ALL BRANDS OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Голямо Враново 7065 ул. ПАНАЙОТ ХИТОВ 7
2016-06-10 15:21:39Даниел Петров Петров
Daniel Petrov Petrov
БЪЛГАРИЯPartner
2016-06-10 15:21:39Мартина Миленова Стойнова
Martina Milenova Stoynova
БЪЛГАРИЯPartner
2016-06-10 15:21:39Миглена Петрова Петрова
Miglena Petrova Petrova
БЪЛГАРИЯPartner
2016-06-10 15:21:39Димитър Йорданов Тодоров
Dimitar Yordanov Todorov
БЪЛГАРИЯPartner
2016-06-10 15:21:39Явор Ивайлов Баляков
YAvor Ivaylov Balyakov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
460 Sell to: Миглена Петрова Петрова
2016-06-10 15:21:39Миглена Петрова Петрова
Miglena Petrova Petrova
БЪЛГАРИЯShareTransfer
460 Buy from: Явор Ивайлов Баляков
2016-06-10 15:21:39Явор Ивайлов Баляков
YAvor Ivaylov Balyakov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
500 Sell to: Даниел Петров Петров
2016-06-10 15:21:39Даниел Петров Петров
Daniel Petrov Petrov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
500 Buy from: Явор Ивайлов Баляков
2016-06-10 15:21:39Явор Ивайлов Баляков
YAvor Ivaylov Balyakov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: Димитър Йорданов Тодоров
2016-06-10 15:21:39Димитър Йорданов Тодоров
Dimitar Yordanov Todorov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: Явор Ивайлов Баляков
2016-06-10 15:21:39Явор Ивайлов Баляков
YAvor Ivaylov Balyakov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: Мартина Миленова Стойнова
2016-06-10 15:21:39Мартина Миленова Стойнова
Martina Milenova Stoynova
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: Явор Ивайлов Баляков
2013-06-12 14:50:22Дипом ЕООД
Dipom EOOD
БЪЛГАРИЯPartner
2013-06-12 14:50:22Явор Ивайлов Баляков
YAvor Ivaylov Balyakov
БЪЛГАРИЯPartner
2013-06-12 14:50:22Дипом ЕООД
Dipom EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
500 Sell to: Явор Ивайлов Баляков
2013-06-12 14:50:22Явор Ивайлов Баляков
YAvor Ivaylov Balyakov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
500 Buy from: Дипом ЕООД
2013-06-04 09:19:01Дипом ЕООД
Dipom EOOD
БЪЛГАРИЯPartner
2013-06-04 09:19:01Даниел Петров Петров
Daniel Petrov Petrov
БЪЛГАРИЯPartner
2013-06-04 09:19:01Явор Ивайлов Баляков
YAvor Ivaylov Balyakov
БЪЛГАРИЯPartner
2013-06-04 09:19:01Миглена Петрова Петрова
Miglena Petrova Petrova
БЪЛГАРИЯPartner
2013-06-04 09:19:01АЛЛ БРАНДС ООД
ALL BRANDS OOD
SubjectOfActivity
МАРКЕТИНГ НA ПРОИЗВОДСТВОТО И РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОДУКЦИЯТА ПРОИЗВЕДЕНА ОТ ЧЛЕНУВАЩИТЕ В ДРУЖЕСТВОТО ПРОИЗВОДИТЕЛИ НA ПЛОДОВЕТЕ И ЗEЛEНЧУЦИ; СЪБИРАНЕ И АНАЛИЗИРАНЕ НA ИНФОРМАЦИЯ ЗA ПPOИЗВEЖДAНAТA И PEAЛИЗИPAНA ПРОДУКЦИЯ OТ ТEXНИТE ЧЛEНOВE, OТНOCНO ПЛOЩИ, COPТOВ CЪCТAВ, КЛACOВE НA КAЧECТВO, КOЛИЧECТВO, ДOБИВИ И ПPOДAЖБИ, ДОСТАВКИ ДО КУПУВАЧИ И ДРУГИ; ПЛАНИРАНЕ И АДАПТИРАНЕ НА ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВОТО И ПЛОДОПРОИЗВОДСТВОТО НА ЧЛЕНУВАЩИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ СПОРЕД ПАЗАРНОТО ТЪРСЕНЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО И КОЛИЧЕСТВОТО; КОНТРОЛ ВЪPXУ КAЧECТВOТO НA ПPOДУКЦИЯТA В CЪOТВEТCТВИE C OБЩИТE ЕВРОПЕЙСКИ ПPAВИЛA; ПОДПОМАГАНЕ КОНЦЕНТРИРАНЕТО НА ПРОИЗВЕДЕНАТА ПРОДУКЦИЯ И НЕЙНАТА ПАЗАРНА РЕАЛИЗАЦИЯ, ЧРЕЗ СЪБИPAНE НA ПPOИЗВЕДEНAТA OТ ЧЛEНOВEТE ИМ ПPOДУКЦИЯ И НEЙНОТО ПPEДЛAГAНE И PEAЛИЗИPAНE НA ПAЗAPA; СЪБИРАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЯЛАТА ИЛИ ЧАСТ НО НE ПO-МAЛКO OТ 55% (ПЕТДЕСЕТ И ПЕТ ПРОЦЕНТА) OТ ПРОИЗВЕДЕНАТА ОТ ВСЕКИ ЧЛЕН ПРОДУКЦИЯ ПО ВИДОВЕ; НАМАЛЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ РАЗХОДИ И СТАБИЛИЗИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ЦЕНИ; ОCИГУPЯВAНE И CЪДEЙCТВИE ЗA OCИГУPЯВAНE НA ТEXНИЧECКИ CPEДCТВA ЗA CЪXPAНEНИE, OПAКOВAНE И ТЪPГOВИЯ НA ПPOИЗВEДEНAТA OТ ЧЛEНOВEТE ИМ ПPOДУКЦИЯ, ВКЛЮЧИТEЛНO И ПOДГOТOВКA ЗA ПPOДAЖБA И ДOCТAВКA ДO КУПУВAЧИ НA EДPO; НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ЧРЕЗ ВЪВЕЖДАНЕ НА НОВИ ТЕХНОЛОГИИ, НАСОЧЕНИ КЪМ ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ПО СПЕЦИАЛНО НАСОЧЕНИ КЪМ ЗАПАЗВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ВОДАТА, ПОЧВИТЕ И ЛАНДШАФТА, КАКТО И ЗАЩИТА И УВЕЛИЧЕНИЕ НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ; СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ДОБРИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРАКТИКИ И НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ; СИСТЕМНО ИНФОРМИРАНЕ И ЗАПОЗНАВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ С ВСИЧКИ ВАЛИДНИ СТАНДАРТИ И НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ, КАСАЕЩИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ; КOНCУЛТAЦИИ НA ЧЛEНOВEТE OТНOCНO ПPOИЗВOДCТВOТO НA ВИCOКOКAЧECТВEНИ ПPOДУКТИ ЧPEЗ CЪВМECТНA PAБOТA CЪC CПEЦИAЛИЗИPAНИ ИНCТИТУЦИИ, КАКТО И ВCЯКA ДPУГA ДEЙНOCТ, НEЗAБPAНEНA OТ БЪЛГAPCКOТO ЗAКOНOДAТEЛCТВO; ИЗУЧАВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА ОПИТА НА СРОДНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ И ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПРЕД ФИНАНСИРАЩИ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО И МAРКЕТИНГА НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ; ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ ИНВЕСТИЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНА И ТЪРГОВСКА ПРОГРАМА НА ДРУЖЕСТВОТО; НАСЪРЧАВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИ ПРАКТИКИ НА КУЛТИВИРАНЕ, ПРОИЗВОДСТВЕНИ ТЕХНОЛОГИИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ, НАСОЧЕНИ КЪМ СЪХРАНЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ВОДИТЕ, ПОЧВИТЕ И ЛАНДШАФТА, КАКТО И ОПАЗВАНЕ ИЛИ УВЕЛИЧЕНИЕ НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ.
2013-06-04 09:19:01Петър Йорданов Петров
Petar Yordanov Petrov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Sell to: Дипом ЕООД
2013-06-04 09:19:01Дипом ЕООД
Dipom EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Buy from: Петър Йорданов Петров
2013-06-04 09:19:01Явор Ивайлов Баляков
YAvor Ivaylov Balyakov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
250 Sell to: Даниел Петров Петров
2013-06-04 09:19:01Даниел Петров Петров
Daniel Petrov Petrov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
250 Buy from: Явор Ивайлов Баляков
2013-06-04 09:19:01Явор Ивайлов Баляков
YAvor Ivaylov Balyakov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
500 Sell to: Миглена Петрова Петрова
2013-06-04 09:19:01Миглена Петрова Петрова
Miglena Petrova Petrova
БЪЛГАРИЯShareTransfer
500 Buy from: Явор Ивайлов Баляков
2011-08-03 11:55:54АЛЛ БРАНДС
ALL BRANDS
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2011-08-03 11:55:54АЛЛ БРАНДС ООД
ALL BRANDS OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ул. НИКОЛАЕВСКА 101 1
2011-08-03 11:55:54ПЕТЪР ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ
PETAR YORDANOV PETROV
БЪЛГАРИЯManager
2011-08-03 11:55:54ПЕТЪР ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ
PETAR YORDANOV PETROV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-08-03 11:55:54ДАНИЕЛ ПЕТРОВ ПЕТРОВ
DANIEL PETROV PETROV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-08-03 11:55:54ЯВОР ИВАЙЛОВ БАЛЯКОВ
YAVOR IVAYLOV BALYAKOV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-08-03 11:55:54МИЛЕН ИВАНОВ ВЕЛИКОВ
MILEN IVANOV VELIKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Sell to: ПЕТЪР ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ
2011-08-03 11:55:54ПЕТЪР ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ
PETAR YORDANOV PETROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Buy from: МИЛЕН ИВАНОВ ВЕЛИКОВ
2011-08-03 11:55:54МИЛЕН ИВАНОВ ВЕЛИКОВ
MILEN IVANOV VELIKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1250 Sell to: ДАНИЕЛ ПЕТРОВ ПЕТРОВ
2011-08-03 11:55:54ДАНИЕЛ ПЕТРОВ ПЕТРОВ
DANIEL PETROV PETROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1250 Buy from: МИЛЕН ИВАНОВ ВЕЛИКОВ
2011-08-03 11:55:54МИЛЕН ИВАНОВ ВЕЛИКОВ
MILEN IVANOV VELIKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1250 Sell to: ЯВОР ИВАЙЛОВ БАЛЯКОВ
2011-08-03 11:55:54ЯВОР ИВАЙЛОВ БАЛЯКОВ
YAVOR IVAYLOV BALYAKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1250 Buy from: МИЛЕН ИВАНОВ ВЕЛИКОВ
2011-08-03 11:55:54МИЛЕН ИВАНОВ ВЕЛИКОВ
MILEN IVANOV VELIKOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2010-10-29 18:36:05АЛЛ БРАНДС
ALL BRANDS
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2010-10-29 18:36:05АЛЛ БРАНДС ЕООД
ALL BRANDS EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ул. Мермер камък 17 3
2010-10-29 18:36:05МИЛЕН ИВАНОВ ВЕЛИКОВ
MILEN IVANOV VELIKOV
БЪЛГАРИЯManager
2010-10-29 18:36:05МИЛЕН ИВАНОВ ВЕЛИКОВ
MILEN IVANOV VELIKOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2010-10-29 18:36:05МИХАИЛ ДЯНКОВ ДИМИТРОВ
MIHAIL DYANKOV DIMITROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Sell to: МИЛЕН ИВАНОВ ВЕЛИКОВ
2010-10-29 18:36:05МИЛЕН ИВАНОВ ВЕЛИКОВ
MILEN IVANOV VELIKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Buy from: МИХАИЛ ДЯНКОВ ДИМИТРОВ
2010-10-29 18:36:05АЛЛ БРАНДС ЕООД
ALL BRANDS EOOD
SubjectOfActivity
Електронна търговия, изработване и поддръжка на програмни продукти, информационни системи, уеб-дизайн, вътрешно и външнотърговска дейност на едро и дребно с хранителни, промишлени и непромишлени стоки, с нови и употребявани автомобили и резервни части за тях, цигари и алкохол - след снабдяване с лиценз, производство и търговия с текстилни и трикотажни облекла, оказионна, комисионна и консигнационна дейност, вътрешен и международен туризъм - след лиценз, производство, преработка и реализация на едро и дребно на селскостопанска и животинска продукция, откриване на заведения за обществено хранене, проектиране, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, счетоводни услуги, разкриване на бензиностанции и газстанции - след лиценз, търговия с горива и петролни продукти - след лиценз, превоз на пътници и товари в страната и чужбина с всички видове транспорт – лекотоварен, товарен, железопътен, морски и въздушен - след издавен на лиценз, превод от български език на чужд език и от чужд език на български език, и легализация на официални и частни документи - след получаване на лиценз, откриване и експлоатация на козметични центрове, предоставяне на услуги за красота, мода, козметика, маникюр, ноктопластика, фитнес, сауна, солариум и масаж, организиране на курсове за фризьорство и козметика, вътрешна и външна търговия с всякакви стоки и по-специално с козметични продукти и техника, изготвяне и проектиране на рекламни материали, консултантски услуги, производство и търговия с пчелни продукти, разкриване на дрогерии - при спазване изискванията на закона, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
2008-10-20 11:41:46АЛЛ БРАНДС
ALL BRANDS
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-10-20 11:41:46АЛЛ БРАНДС ООД
ALL BRANDS OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ул.Мермер камък 17 3
2008-10-20 11:41:46АЛЛ БРАНДС ООД
ALL BRANDS OOD
SubjectOfActivity
ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ, ИЗРАБОТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ; ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ; УЕБ ДИЗАЙН, ВЪТРЕШНО- И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ЕДРО И ДРЕБНО С ХРАНИТЕЛНИ, ПРОМИШЛЕНИ И НЕПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, С НОВИ И УПОТРЕБЯВАНИ АВТОМОБИЛИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ТЯХ, ЦИГАРИ И АЛКОХОЛ /СЛЕД СНАБДЯВАНЕ С ЛИЦЕНЗ/, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ТЕКСТИЛНИ И ТРИКОТАЖНИ ОБЛЕКЛА, ОКАЗИОННА, КОМИСИОННА И КОНСИГНАЦИОННА ДЕЙНОСТ, ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ /СЛЕД ЛИЦЕНЗ/, ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО НА СЕЛСКОСТОПАНСКА И ЖИВОТИНСКА ПРОДУКЦИЯ, ОТКРИВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ, РАЗКРИВАНЕ НА БЕНЗИНОСТАНЦИИ И ГАЗСТАНЦИИ /СЛЕД ЛИЦЕНЗ/, ТЪРГОВИЯ С ГОРИВА И ПЕТРОЛНИ ПРОДУКТИ /СЛЕД ЛИЦЕНЗ/, ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА С ВСИЧКИ ВИДОВЕ ТРАНСПОРТ – ЛЕКОТОВАРЕН, ТОВАРЕН, ЖЕЛЕЗОПЪТЕН, МОРСКИ И ВЪЗДУШЕН /СЛЕД ИЗДАВЕН НА ЛИЦЕНЗ/, ПРЕВОД /ОТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК НА ЧУЖД ЕЗИК И ОТ ЧУЖД ЕЗИК НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК/ И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ОФИЦИАЛНИ И ЧАСТНИ ДОКУМЕНТИ /СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ/; ОТКРИВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА КОЗМЕТИЧНИ ЦЕНТРОВЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА КРАСОТА, МОДА, КОЗМЕТИКА, МАНИКЮР, НОКТОПЛАСТИКА, ФИТНЕС, САУНА, СОЛАРИУМ И МАСАЖ, ОРГАНИЗИРАНЕ НА КУРСОВЕ ЗА ФРИЗЬОРСТВО И КОЗМЕТИКА, ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ С ВСЯКАКВИ СТОКИ И ПО-СПЕЦИАЛНО С КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ И ТЕХНИКА, ИЗГОТВЯНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ НА РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ПЧЕЛНИ ПРОДУКТИ, РАЗКРИВАНЕ НА ДРОГЕРИИ /ПРИ СПАЗВАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА/, КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН.
2008-10-20 11:41:46МИЛЕН ИВАНОВ ВЕЛИКОВ
MILEN IVANOV VELIKOV
Manager
2008-10-20 11:41:46МИХАИЛ ДЯНКОВ ДИМИТРОВ
MIHAIL DYANKOV DIMITROV
Manager
2008-10-20 11:41:46МИЛЕН ИВАНОВ ВЕЛИКОВ
MILEN IVANOV VELIKOV
Partner
2008-10-20 11:41:46МИХАИЛ ДЯНКОВ ДИМИТРОВ
MIHAIL DYANKOV DIMITROV
Partner

Проверки в други регистри за фирмата АЛЛ БРАНДС ALL BRANDS (ЕИК: 200430534)
Check other registries about the company АЛЛ БРАНДС ALL BRANDS (ID: 200430534)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate