Събития с лица свързани с компанията МИКОН КОМЕРС (ЕИК: 200443193)
Events with persons connected to the company MIKON KOMERS (ID: 200443193)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200443193)
Към 2020-01-24 22:14:43 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-24 22:14:43 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2011-03-16 13:56:00МИКОН КОМЕРС ЕООД
MIKON KOMERS EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 местност СВЕТИ НИКОЛА 82
2011-03-16 13:56:00МИКОН КОМЕРС ЕООД
MIKON KOMERS EOOD
SubjectOfActivity
Хотелиерство, ресторантьорство, туроператорство и турагентство, включително организация на туристически мероприятия, транспортни услуги и оторизиран туристически транспорт /след лицензиране/, рекламна, информационна, импресарска, програмна и консултантска дейност; кетъринг; екотуризъм; сделки с интелектуална собственост; комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност; търговско посредничество и представителство на местни и чуждестранни юридически лица, посредничество при намиране на работа в страната и чужбина, покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; селскостопанска дейност, производство, внос и износ на всякакви стоки с цел продажба; консултации и посредничество при покупко–продажба и наем на недвижими имоти; управление на недвижими имоти; оценки на недвижими имоти; строително предприемачество; брокерска и агентска дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.
2011-03-16 13:56:00МИХАИЛ ИВАНОВ МИХАЙЛОВ
MIHAIL IVANOV MIHAYLOV
БЪЛГАРИЯManager
2011-03-16 13:56:00МИХАИЛ ИВАНОВ МИХАЙЛОВ
MIHAIL IVANOV MIHAYLOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2011-03-16 13:56:00ЖИВКО ПЕТКОВ ЖЕКОВ
ZHIVKO PETKOV ZHEKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: МИХАИЛ ИВАНОВ МИХАЙЛОВ
2011-03-16 13:56:00МИХАИЛ ИВАНОВ МИХАЙЛОВ
MIHAIL IVANOV MIHAYLOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: ЖИВКО ПЕТКОВ ЖЕКОВ
2008-10-27 11:30:17МИКОН КОМЕРС
MIKON KOMERS
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-10-27 11:30:17МИКОН КОМЕРС ЕООД
MIKON KOMERS EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 бул. МАРИЯ ЛУИЗА 4
2008-10-27 11:30:17МИКОН КОМЕРС ЕООД
MIKON KOMERS EOOD
SubjectOfActivity
ТЪРГОВИЯ С ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ; СТРОИТЕЛСТВО, СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ УСЛУГИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ПОКУПКА, РЕМОНТ И ПОСТРОЯВАНЕ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ; ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ ПОКУПКО-ПРОДАЖБА И НАЕМАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА; КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ НАМИРАНЕ НА РАБОТА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; БРОКЕРСКА И АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ, СЕЛСКОСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, ВНОС И ИЗНОС НА СТОКИ И УСЛУГИ; СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ; ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ И ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; РЕКЛАМА, МЕНИДЖМЪНТ И МАРКЕТИНГ.
2008-10-27 11:30:17ЖИВКО ПЕТКОВ ЖЕКОВ
ZHIVKO PETKOV ZHEKOV
Manager
2008-10-27 11:30:17ЖИВКО ПЕТКОВ ЖЕКОВ
ZHIVKO PETKOV ZHEKOV
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата МИКОН КОМЕРС MIKON KOMERS (ЕИК: 200443193)
Check other registries about the company МИКОН КОМЕРС MIKON KOMERS (ID: 200443193)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More