Събития с лица свързани с компанията АГРОКЛАС 7 (ЕИК: 200447715)
Events with persons connected to the company AGROKLAS 7 (ID: 200447715)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200447715)
Към 2020-01-23 04:48:27 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-23 04:48:27 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-12-14 14:43:15АГРОКЛАС 7 ЕООД
AGROKLAS 7 EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 СТРЕЛБИЩЕ 114 Б
2016-12-14 14:43:15ДАНИЕЛ ЯКОВ КИРИЛОВ
DANIEL YAKOV KIRILOV
БЪЛГАРИЯManager
2016-12-14 14:43:15ДАНИЕЛ ЯКОВ КИРИЛОВ
DANIEL YAKOV KIRILOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2016-12-14 14:43:15РОМЕЛИЯ НЕДКОВА КИРИЛОВА
ROMELIYA NEDKOVA KIRILOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: ДАНИЕЛ ЯКОВ КИРИЛОВ
2016-12-14 14:43:15ДАНИЕЛ ЯКОВ КИРИЛОВ
DANIEL YAKOV KIRILOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: РОМЕЛИЯ НЕДКОВА КИРИЛОВА
2016-03-25 15:39:34АГРОКЛАС 7 ЕООД
AGROKLAS 7 EOOD
DebtorOverSecureClaims
2016-03-25 15:39:34ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
AtPawnCreditors
2016-03-25 15:16:38АГРОКЛАС 7 ЕООД
AGROKLAS 7 EOOD
DebtorOverSecureClaims
2016-03-25 15:16:38ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
AtPawnCreditors
2016-03-25 14:53:25АГРОКЛАС 7 ЕООД
AGROKLAS 7 EOOD
DebtorOverSecureClaims
2016-03-25 14:53:25ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
AtPawnCreditors
2016-03-25 14:28:34АГРОКЛАС 7 ЕООД
AGROKLAS 7 EOOD
DebtorOverSecureClaims
2016-03-25 14:28:34ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
AtPawnCreditors
2016-03-25 12:34:40АГРО ДАР 7 ЕООД
AGRO DAR 7 EOOD
DebtorOverSecureClaims
2016-03-25 12:34:40ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
AtPawnCreditors
2014-02-16 11:04:16АГРОКЛАС 7
AGROKLAS 7
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2014-02-16 11:04:16Ромелия Недкова Кирилова
Romeliya Nedkova Kirilova
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2014-02-16 11:04:16Петко Боянов Кръстанов
Petko Boyanov Krastanov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Sell to: Ромелия Недкова Кирилова
2014-02-16 11:04:16Ромелия Недкова Кирилова
Romeliya Nedkova Kirilova
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Buy from: Петко Боянов Кръстанов
2013-06-12 23:05:16АГРОКЛАС 7 ООД
AGROKLAS 7 OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Стрелбище 114 Б
2013-06-12 23:05:16Ромелия Недкова Кирилова
Romeliya Nedkova Kirilova
БЪЛГАРИЯManager
2013-06-12 23:05:16Петко Боянов Кръстанов
Petko Boyanov Krastanov
БЪЛГАРИЯManager
2013-06-12 23:05:16ПЕТКО БОЯНОВ КРЪСТАНОВ
PETKO BOYANOV KRASTANOV
БЪЛГАРИЯPartner
2013-06-12 23:05:16РОМЕЛИЯ НЕДКОВА КИРИЛОВА
ROMELIYA NEDKOVA KIRILOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2013-06-12 23:05:16Марин Даниелов Кирилов
Marin Danielov Kirilov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Sell to: Ромелия Недкова Кирилова
2013-06-12 23:05:16Ромелия Недкова Кирилова
Romeliya Nedkova Kirilova
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Buy from: Марин Даниелов Кирилов
2013-06-12 23:05:16Невен Даниелов Кирилов
Neven Danielov Kirilov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Sell to: Петко Боянов Кръстанов
2013-06-12 23:05:16Петко Боянов Кръстанов
Petko Boyanov Krastanov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Buy from: Невен Даниелов Кирилов
2009-02-20 11:51:07МАРИН ДАНИЕЛОВ КИРИЛОВ
MARIN DANIELOV KIRILOV
BranchManagers
2009-02-20 11:47:27АГРОКЛАС 7 ООД
AGROKLAS 7 OOD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-10-29 09:53:40АГРОКЛАС 7
AGROKLAS 7
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-10-29 09:53:40АГРОКЛАС 7 ООД
AGROKLAS 7 OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 р-н Триадица, ж.к. СТРЕЛБИЩЕ 114 Б
2008-10-29 09:53:40АГРОКЛАС 7 ООД
AGROKLAS 7 OOD
SubjectOfActivity
ПРОИЗВОДСТВО НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, ПОКУПКИ НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД ИМПОРТ, ЕКСПОРТ И РЕЕКСПОРТ НА СТОКИ, КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА, ТРАНСПОРТНА И ПРЕВОЗНА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ХОТЕЛИЕРСКА, РЕСТОРАНТЬОРСКА, ТУРИСТИЧЕСКА, РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, КОЯТО ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА.
2008-10-29 09:53:40МАРИН ДАНИЕЛОВ КИРИЛОВ
MARIN DANIELOV KIRILOV
Manager
2008-10-29 09:53:40НЕВЕН ДАНИЕЛОВ КИРИЛОВ
NEVEN DANIELOV KIRILOV
Manager
2008-10-29 09:53:40МАРИН ДАНИЕЛОВ КИРИЛОВ
MARIN DANIELOV KIRILOV
Partner
2008-10-29 09:53:40НЕВЕН ДАНИЕЛОВ КИРИЛОВ
NEVEN DANIELOV KIRILOV
Partner

Проверки в други регистри за фирмата АГРОКЛАС 7 AGROKLAS 7 (ЕИК: 200447715)
Check other registries about the company АГРОКЛАС 7 AGROKLAS 7 (ID: 200447715)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More