Събития с лица свързани с компанията ФАСТ ПЕЙ СОФИЯ (ЕИК: 200451699)
Events with persons connected to the company FAST PEY SOFIYA (ID: 200451699)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200451699)
Към 2020-05-28 18:50:47 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-05-28 18:50:47 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
 • Няма данни за коронасубсидии по ПМС55. No data about coronasubsidies.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2015-03-18 12:50:34ПОЛИНА ВЕНЦИСЛАВОВА ПЕКОВА
POLINA VENTSISLAVOVA PEKOVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2015-03-18 12:50:34ПОЛИНА ВЕНЦИСЛАВОВА ПЕКОВА
POLINA VENTSISLAVOVA PEKOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2014-11-17 16:58:30ХРИСТО ВЛАДИМИРОВ ГРЪНЧАРОВ
HRISTO VLADIMIROV GRANCHAROV
БЪЛГАРИЯDirector
2013-08-20 10:46:27Полина Венциславова Пекова - Георгиева
Polina Ventsislavova Pekova - Georgieva
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-08-20 10:46:27Полина Венциславова Пекова-Георгиева
Polina Ventsislavova Pekova-Georgieva
БЪЛГАРИЯDirector
2013-07-25 16:40:30ТОШКО КОЛЕВ ГЕОРГИЕВ
TOSHKO KOLEV GEORGIEV
БЪЛГАРИЯDirector
2013-07-25 16:40:30ГЕОРГИ КЪНЧЕВ ПОПОВ
GEORGI KANCHEV POPOV
БЪЛГАРИЯDirector
2013-07-25 16:40:30ОГНЯН СТОИМЕНОВ СТОИМЕНОВ
OGNYAN STOIMENOV STOIMENOV
БЪЛГАРИЯDirector
2010-04-29 17:27:41ОГНЯН СТОИМЕНОВ СТОИМЕНОВ
OGNYAN STOIMENOV STOIMENOV
БЪЛГАРИЯDirector
2010-01-08 11:34:33ГЕОРГИ КЪНЧЕВ ПОПОВ
GEORGI KANCHEV POPOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-01-08 11:34:33ТОШКО КОЛЕВ ГЕОРГИЕВ
TOSHKO KOLEV GEORGIEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-01-08 11:34:33ГЕОРГИ КЪНЧЕВ ПОПОВ
GEORGI KANCHEV POPOV
БЪЛГАРИЯDirector
2010-01-08 11:34:33ТОШКО КОЛЕВ ГЕОРГИЕВ
TOSHKO KOLEV GEORGIEV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-12-04 15:46:21КЪНЧО ГЕОРГИЕВ ПОПОВ
KANCHO GEORGIEV POPOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-12-04 15:46:21КЪНЧО ГЕОРГИЕВ ПОПОВ
KANCHO GEORGIEV POPOV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-10-21 12:29:42ГЕОРГИ КЪНЧЕВ ПОПОВ
GEORGI KANCHEV POPOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-10-21 12:29:42МАРИЯНА ЯНКОВА ЕСЕНКОВА
MARIYANA YANKOVA ESENKOVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-10-21 12:29:42ЕМИЛ ИВАНОВ БОЖИНОВ
EMIL IVANOV BOZHINOV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-10-21 12:29:42ГЕОРГИ КЪНЧЕВ ПОПОВ
GEORGI KANCHEV POPOV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-10-21 12:29:42МАРИЯНА ЯНКОВА ЕСЕНКОВА
MARIYANA YANKOVA ESENKOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2009-09-10 17:02:43ФАСТ ПЕЙ СОФИЯ АД
FAST PEY SOFIYA AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 НИКОЛА ВАПЦАРОВ 31
2008-10-30 10:33:05ФАСТ ПЕЙ СОФИЯ
FAST PEY SOFIYA
LegalForm
Акционерно дружество
2008-10-30 10:33:05ФАСТ ПЕЙ СОФИЯ АД
FAST PEY SOFIYA AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 район ЛОЗЕНЕЦ, бул.Н.ВАПЦАРОВ 31
2008-10-30 10:33:05ФАСТ ПЕЙ СОФИЯ АД
FAST PEY SOFIYA AD
SubjectOfActivity
ОБСЛУЖВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА, КАТО ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ НА ЕДНО ГИШЕ ДА СЕ ЗАПЛАЩАТ РАЗЛИЧНИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ И МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ, КАКТО И ДА СЕ ЗАЯВЯВАТ РАЗЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ, ИЗДАВАНИ ОТ ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ.
2008-10-30 10:33:05ТОШКО КОЛЕВ ГЕОРГИЕВ
TOSHKO KOLEV GEORGIEV
Representative
2008-10-30 10:33:05ГЕОРГИ КЪНЧЕВ ПОПОВ
GEORGI KANCHEV POPOV
Representative
2008-10-30 10:33:05ЕМИЛ ИВАНОВ БОЖИНОВ
EMIL IVANOV BOZHINOV
Director
2008-10-30 10:33:05ТОШКО КОЛЕВ ГЕОРГИЕВ
TOSHKO KOLEV GEORGIEV
Director
2008-10-30 10:33:05ГЕОРГИ КЪНЧЕВ ПОПОВ
GEORGI KANCHEV POPOV
Director

Проверки в други регистри за фирмата ФАСТ ПЕЙ СОФИЯ FAST PEY SOFIYA (ЕИК: 200451699)
Check other registries about the company ФАСТ ПЕЙ СОФИЯ FAST PEY SOFIYA (ID: 200451699)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More