Събития с лица свързани с компанията БИОГРУП 2008 (ЕИК: 200467340)
Events with persons connected to the company BIOGRUP 2008 (ID: 200467340)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200467340)
Към 2020-08-09 20:34:23 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-08-09 20:34:23 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
 • Няма данни за коронасубсидии по ПМС55. No data about coronasubsidies.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-12-29 11:29:39САВИНА МИХАЙЛОВА КОРКУТАН
SAVINA MIHAYLOVA KORKUTAN
БЪЛГАРИЯPartner
2017-12-29 11:29:39СЕРГИЙ КИРИЛЕНКО
SERGIY KIRILENKO
УКРАЙНАShareTransfer
1560 Sell to: САВИНА МИХАЙЛОВА КОРКУТАН
2017-12-29 11:29:39САВИНА МИХАЙЛОВА КОРКУТАН
SAVINA MIHAYLOVA KORKUTAN
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1560 Buy from: СЕРГИЙ КИРИЛЕНКО
2016-07-26 17:13:01САВИНА МИХАЙЛОВА КОРКУТАН
SAVINA MIHAYLOVA KORKUTAN
БЪЛГАРИЯPartner
2016-07-26 17:13:01БИЛЯН ДИНЧЕВ ВЕЛЕВ
BILYAN DINCHEV VELEV
БЪЛГАРИЯPartner
2016-07-26 17:13:01СЕРГИЙ КИРИЛЕНКО
SERGIY KIRILENKO
УКРАЙНАPartner
2016-07-26 17:13:01АПТОРАМАН ГАФЕР КАСИМ
APTORAMAN GAFER KASIM
БЪЛГАРИЯPartner
2016-07-26 17:13:01САВИНА МИХАЙЛОВА КОРКУТАН
SAVINA MIHAYLOVA KORKUTAN
БЪЛГАРИЯShareTransfer
260 Sell to: БИЛЯН ДИНЧЕВ ВЕЛЕВ
2016-07-26 17:13:01БИЛЯН ДИНЧЕВ ВЕЛЕВ
BILYAN DINCHEV VELEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
260 Buy from: САВИНА МИХАЙЛОВА КОРКУТАН
2016-07-26 17:13:01САВИНА МИХАЙЛОВА КОРКУТАН
SAVINA MIHAYLOVA KORKUTAN
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1560 Sell to: СЕРГИЙ КИРИЛЕНКО
2016-07-26 17:13:01СЕРГИЙ КИРИЛЕНКО
SERGIY KIRILENKO
УКРАЙНАShareTransfer
1560 Buy from: САВИНА МИХАЙЛОВА КОРКУТАН
2016-07-26 17:13:01САВИНА МИХАЙЛОВА КОРКУТАН
SAVINA MIHAYLOVA KORKUTAN
БЪЛГАРИЯShareTransfer
520 Sell to: АПТОРАМАН ГАФЕР КАСИМ
2016-07-26 17:13:01АПТОРАМАН ГАФЕР КАСИМ
APTORAMAN GAFER KASIM
БЪЛГАРИЯShareTransfer
520 Buy from: САВИНА МИХАЙЛОВА КОРКУТАН
2014-10-08 13:25:58БИОГРУП 2008 ООД
BIOGRUP 2008 OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ж.к. Лазур 159
2014-10-08 13:25:58Билян Динчев Велев
Bilyan Dinchev Velev
БЪЛГАРИЯManager
2014-10-08 13:25:58Билян Динчев Велев
Bilyan Dinchev Velev
БЪЛГАРИЯPartner
2014-10-08 13:25:58СЕВДАЛИНА ПЕТРОВА ВАРДУНСКА
SEVDALINA PETROVA VARDUNSKA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
650 Sell to: БИЛЯН ДИНЧЕВ ВЕЛЕВ
2014-10-08 13:25:58БИЛЯН ДИНЧЕВ ВЕЛЕВ
BILYAN DINCHEV VELEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
650 Buy from: СЕВДАЛИНА ПЕТРОВА ВАРДУНСКА
2014-10-08 13:25:58ЖЕЛЬО ВАСИЛЕВ ВАРДУНСКИ
ZHELXO VASILEV VARDUNSKI
БЪЛГАРИЯShareTransfer
650 Sell to: БИЛЯН ДИНЧЕВ ВЕЛЕВ
2014-10-08 13:25:58БИЛЯН ДИНЧЕВ ВЕЛЕВ
BILYAN DINCHEV VELEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
650 Buy from: ЖЕЛЬО ВАСИЛЕВ ВАРДУНСКИ
2014-03-17 10:09:04БИОГРУП 2008 ООД
BIOGRUP 2008 OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Камено 8120 Освобождение № 171, втори стопански двор
2014-03-17 10:09:04Жельо Василев Вардунски
ZHelxo Vasilev Vardunski
БЪЛГАРИЯManager
2014-03-17 10:09:04Савина Михайлова Коркутан
Savina Mihaylova Korkutan
БЪЛГАРИЯManager
2014-03-17 10:09:04Савина Михайлова Коркутан
Savina Mihaylova Korkutan
БЪЛГАРИЯPartner
2014-03-17 10:09:04Теньо Иванов Тенев
Tenxo Ivanov Tenev
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1300 Sell to: Савина Михайлова Коркутан
2014-03-17 10:09:04Савина Михайлова Коркутан
Savina Mihaylova Korkutan
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1300 Buy from: Теньо Иванов Тенев
2014-03-17 10:09:04Димитър Петров Которов
Dimitar Petrov Kotorov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1300 Sell to: Савина Михайлова Коркутан
2014-03-17 10:09:04Савина Михайлова Коркутан
Savina Mihaylova Korkutan
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1300 Buy from: Димитър Петров Которов
2014-03-17 10:09:04Стефан Николов Абаджиев
Stefan Nikolov Abadzhiev
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1300 Sell to: Савина Михайлова Коркутан
2014-03-17 10:09:04Савина Михайлова Коркутан
Savina Mihaylova Korkutan
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1300 Buy from: Стефан Николов Абаджиев
2013-02-12 15:57:17ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД
OBEDINENA BALGARSKA BANKA AD
Distraints
2013-02-09 13:05:26СЕВДАЛИНА ПЕТРОВА ВАРДУНСКА
SEVDALINA PETROVA VARDUNSKA
БЪЛГАРИЯPartner
2013-02-09 13:05:26ДИМИТЪР ПЕТРОВ КОТОРОВ
DIMITAR PETROV KOTOROV
БЪЛГАРИЯPartner
2013-02-09 13:05:26РОСЕН СТОЯНОВ ИВАНОВ
ROSEN STOYANOV IVANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
650 Sell to: ДИМИТЪР ПЕТРОВ КОТОРОВ
2013-02-09 13:05:26ДИМИТЪР ПЕТРОВ КОТОРОВ
DIMITAR PETROV KOTOROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
650 Buy from: РОСЕН СТОЯНОВ ИВАНОВ
2013-02-09 13:05:26ВАНЬО СТОЯНОВ ГАЙДАРОВ
VANXO STOYANOV GAYDAROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
650 Sell to: СЕВДАЛИНА ПЕТРОВА ВАРДУНСКА
2013-02-09 13:05:26СЕВДАЛИНА ПЕТРОВА ВАРДУНСКА
SEVDALINA PETROVA VARDUNSKA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
650 Buy from: ВАНЬО СТОЯНОВ ГАЙДАРОВ
2013-02-06 14:57:21ЖЕЛЬО ВАСИЛЕВ ВАРДУНСКИ
ZHELXO VASILEV VARDUNSKI
БЪЛГАРИЯDescription406
2011-04-19 11:31:51ПРОФИЛИНК
PROFILINK
Distraints
2011-04-15 14:14:58ЖЕЛЬО ВАСИЛЕВ ВАРДУНСКИ
ZHELXO VASILEV VARDUNSKI
Description406
2008-11-11 09:50:59БИОГРУП 2008
BIOGRUP 2008
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-11-11 09:50:59БИОГРУП 2008 ООД
BIOGRUP 2008 OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Камено 8120 ЯНА ЛЪСКОВА 12
2008-11-11 09:50:59БИОГРУП 2008 ООД
BIOGRUP 2008 OOD
SubjectOfActivity
ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ДА ГИ ПPEПPOДAДЕ B ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД; ПPOДAЖБA HA CTOKИ OT COБCTBEHO ПPOИЗBOДCTBO; TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO; KOMИCИOHHИ, CПEДИЦИOHHИ И ПPEBOЗHИ CДEЛKИ; CKЛAДOBИ CДEЛKИ; ЛИЦEHЗИOHHИ CДEЛKИ; CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT; XOTEЛИEPCКИ, TУPИCTИЧECKИ, PEKЛAMHИ, ИHФOPMAЦИOHHИ, ПPOГPAMHИ, ИMПPECAPCKИ ИЛИ ДРУГИ УCЛУГИ; ТУРОПЕРАТОРСКА ДЕЙНОСТ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ЛИЗИНГОВИ СДЕЛКИ.
2008-11-11 09:50:59ДИМИТЪР ПЕТРОВ КОТОРОВ
DIMITAR PETROV KOTOROV
Manager
2008-11-11 09:50:59ТЕНЬО ИВАНОВ ТЕНЕВ
TENXO IVANOV TENEV
Manager
2008-11-11 09:50:59ВАНЬО СТОЯНОВ ГАЙДАРОВ
VANXO STOYANOV GAYDAROV
Partner
2008-11-11 09:50:59ЖЕЛЬО ВАСИЛЕВ ВАРДУНСКИ
ZHELXO VASILEV VARDUNSKI
Partner
2008-11-11 09:50:59РОСЕН СТОЯНОВ ИВАНОВ
ROSEN STOYANOV IVANOV
Partner
2008-11-11 09:50:59СТЕФАН НИКОЛОВ АБАДЖИЕВ
STEFAN NIKOLOV ABADZHIEV
Partner
2008-11-11 09:50:59ТЕНЬО ИВАНОВ ТЕНЕВ
TENXO IVANOV TENEV
Partner
2008-11-11 09:50:59ДИМИТЪР ПЕТРОВ КОТОРОВ
DIMITAR PETROV KOTOROV
Partner

Проверки в други регистри за фирмата БИОГРУП 2008 BIOGRUP 2008 (ЕИК: 200467340)
Check other registries about the company БИОГРУП 2008 BIOGRUP 2008 (ID: 200467340)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More