Събития с лица свързани с компанията ПЕРИНЕЯ - ДРОПЛА (ЕИК: 200491900)
Events with persons connected to the company PERINEYA - DROPLA (ID: 200491900)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200491900)
Към 2020-01-29 18:31:53 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-29 18:31:53 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2009-12-16 17:23:15КАЛОЯН ТОНЕВ ИКОНОМОВ
KALOYAN TONEV IKONOMOV
БЪЛГАРИЯLiquidator
2009-05-15 11:04:54ПЕРИНЕЯ - ДРОПЛА
PERINEYA - DROPLA
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2009-05-15 11:04:54КАЛОЯН ТОНЕВ ИКОНОМОВ
KALOYAN TONEV IKONOMOV
БЪЛГАРИЯManager
2009-05-15 11:04:54ЕВА ТОНЕВА ИКОНОМОВА
EVA TONEVA IKONOMOVA
БЪЛГАРИЯManager
2009-05-15 11:04:54ЕВА ТОНЕВА ИКОНОМОВА
EVA TONEVA IKONOMOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-05-15 11:04:54КАЛОЯН ТОНЕВ ИКОНОМОВ
KALOYAN TONEV IKONOMOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-05-15 11:04:54КАЛОЯН ТОНЕВ ИКОНОМОВ-7802050980,ЕВА ТОНЕВА ИКОНОМОВА-8009231216,ЕЛЕНА НИКОЛОВА ИКОНОМОВА
KALOYAN TONEV IKONOMOV-7802050980,EVA TONEVA IKONOMOVA-8009231216,ELENA NIKOLOVA IKONOMOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-05-15 11:04:54ЕЛЕНА НИКОЛОВА ИКОНОМОВА
ELENA NIKOLOVA IKONOMOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-05-15 11:04:54ТОНИ ГЕОРГИЕВ ИКОНОМОВ
TONI GEORGIEV IKONOMOV
SoleCapitalOwner
2008-12-02 10:31:25ПЕРИНЕЯ - ДРОПЛА ООД
PERINEYA - DROPLA OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Тополи 9140 ул. ЙОРДАН НИКОЛОВ 1
2008-11-26 13:49:56ПЕРИНЕЯ - ДРОПЛА
PERINEYA - DROPLA
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-11-26 13:49:56ПЕРИНЕЯ - ДРОПЛА ООД
PERINEYA - DROPLA OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Тополи 9140 УЛ. ЙОРДЕНА НИКОЛОВ 1
2008-11-26 13:49:56ПЕРИНЕЯ - ДРОПЛА ООД
PERINEYA - DROPLA OOD
SubjectOfActivity
ПРОЕКТАНТСКА ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ, ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОЕКТОПЛАНОВЕ ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ВЯТЪРНА ЕНЕРГИЯ, ПРИДОБИВАНЕТО НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ЕНЕРГОПРОЕКТИ, КАКТО И ИЗВЪРШВАНЕТО НА СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА ИМ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО, ТРАНСФОРМИРАНЕ И ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ /СЛЕД ЛИЦЕНЗ И ПРИ ИЗИСКВАНЕ ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ/ СЪЩО И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.
2008-11-26 13:49:56ТОНИ ГЕОРГИЕВ ИКОНОМОВ
TONI GEORGIEV IKONOMOV
Manager
2008-11-26 13:49:56ТОНИ ГЕОРГИЕВ ИКОНОМОВ
TONI GEORGIEV IKONOMOV
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ПЕРИНЕЯ - ДРОПЛА PERINEYA - DROPLA (ЕИК: 200491900)
Check other registries about the company ПЕРИНЕЯ - ДРОПЛА PERINEYA - DROPLA (ID: 200491900)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More