Събития с лица свързани с компанията ИВАН НИКОЛАЕВ-ШИКЕРА ТРАНС (ЕИК: 200504874)
Events with persons connected to the company IVAN NIKOLAEV-SHIKERA TRANS (ID: 200504874)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200504874)
Към 2020-02-29 04:12:16 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-29 04:12:16 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2012-05-19 16:40:04НИКОЛАЙ ИВАНОВ ТЕНЕВ
NIKOLAY IVANOV TENEV
БЪЛГАРИЯManager
2012-05-19 16:40:04НИКОЛАЙ ИВАНОВ ТЕНЕВ
NIKOLAY IVANOV TENEV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2012-05-19 16:40:04ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ
IVAN NIKOLAEV IVANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: НИКОЛАЙ ИВАНОВ ТЕНЕВ
2012-05-19 16:40:04НИКОЛАЙ ИВАНОВ ТЕНЕВ
NIKOLAY IVANOV TENEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ
2008-12-05 08:08:31ИВАН НИКОЛАЕВ-ШИКЕРА ТРАНС
IVAN NIKOLAEV-SHIKERA TRANS
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-12-05 08:08:31ИВАН НИКОЛАЕВ-ШИКЕРА ТРАНС ЕООД
IVAN NIKOLAEV-SHIKERA TRANS EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Харманли 6450 Деветнадесети февруари 30 А
2008-12-05 08:08:31ИВАН НИКОЛАЕВ-ШИКЕРА ТРАНС ЕООД
IVAN NIKOLAEV-SHIKERA TRANS EOOD
SubjectOfActivity
Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговия с фитофармацевтични препарати за разстителна защита, минерални торове,семена и посадъчен материал, извършване на механизирани услуги по обработка на земеделски земи и прибиране на селско стопанска продукция,авторемонтни услуги, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица/без трансфер на валута/, комисионни, спедиционни и превозни сделки, вътрешен и международен транспорт ,складови сделки,лицензионни сделки,сделки с интелектуална собственост, хотилиерски сделки извън случаите на чл.2 т.3 от Т З откриване и експлоатация на обекти от типа на общественно хранене и магазинна мрежа,ресторантьорство,организация и експлоатация на забавни, електронни и компютърни игри /без хазарт/, туристически, рекламни, информационни, програмни, и импресарски сделки , покупка , строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.
2008-12-05 08:08:31Иван Николаев Иванов
Ivan Nikolaev Ivanov
Manager
2008-12-05 08:08:31Иван Николаев Иванов
Ivan Nikolaev Ivanov
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ИВАН НИКОЛАЕВ-ШИКЕРА ТРАНС IVAN NIKOLAEV-SHIKERA TRANS (ЕИК: 200504874)
Check other registries about the company ИВАН НИКОЛАЕВ-ШИКЕРА ТРАНС IVAN NIKOLAEV-SHIKERA TRANS (ID: 200504874)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More