Събития с лица свързани с компанията АЛФА ЕНЕРДЖИ МТ (ЕИК: 200534102)
Events with persons connected to the company ALFA ENERDZHI MT (ID: 200534102)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200534102)
Към 2020-01-29 00:12:13 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-29 00:12:13 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-09-18 20:38:44АЛФА ЕНЕРДЖИ МТ ЕООД
ALFA ENERDZHI MT EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1766 София парк Търговска зона Сграда 16Е
2017-09-18 20:38:44ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ПУЛЕВ
GEORGI STEFANOV PULEV
БЪЛГАРИЯManager
2014-05-14 13:05:52АЛФА ЕНЕРДЖИ МТ ЕООД
ALFA ENERDZHI MT EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. „Витоша” 16
2014-05-14 13:05:52ЛАТИНКА ТОДОРОВА КЬОСЕВА
LATINKA TODOROVA KXOSEVA
БЪЛГАРИЯManager
2013-08-05 15:04:08„ЮНАЙТЕД СОЛАР” АД
„YUNAYTED SOLAR” AD
Pledgors
2013-08-05 15:04:08„УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД
„UNIKREDIT BULBANK” AD
PledgeCreditors
2013-08-05 14:48:54„АЛФА ЕНЕРДЖИ МТ” ЕООД
„ALFA ENERDZHI MT” EOOD
DebtorOverSecureClaims
2013-08-05 14:48:54„УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД
„UNIKREDIT BULBANK” AD
AtPawnCreditors
2012-03-13 18:32:04АЛФА ЕНЕРДЖИ МТ ЕООД
ALFA ENERDZHI MT EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ул. „Шипка” 41А
2012-02-03 15:30:35Полина Валентинова Борисова
Polina Valentinova Borisova
БЪЛГАРИЯManager
2011-01-07 11:02:46АЛФА ЕНЕРДЖИ МТ
ALFA ENERDZHI MT
DebtorOverSecureClaims
2011-01-07 11:02:46УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
UNIKREDIT BULBANK
AtPawnCreditors
2011-01-06 11:11:11ЮНАЙТЕД СОЛАР
YUNAYTED SOLAR
Pledgors
2011-01-06 11:11:11АЛФА ЕНЕРДЖИ МТ
ALFA ENERDZHI MT
SecuredClaimDebtors
2011-01-06 11:11:11УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
UNIKREDIT BULBANK
PledgeCreditors
2011-01-06 10:21:52АЛФА ЕНЕРДЖИ МТ
ALFA ENERDZHI MT
DebtorOverSecureClaims
2011-01-06 10:21:52УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
UNIKREDIT BULBANK AD
AtPawnCreditors
2010-07-07 16:47:52ЮНАЙТЕД СОЛАР АД
YUNAYTED SOLAR AD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2010-07-07 16:47:52АЛФА ЕНЕРДЖИ ХОЛДИНГ ЕАД
ALFA ENERDZHI HOLDING EAD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: ЮНАЙТЕД СОЛАР АД
2010-07-07 16:47:52ЮНАЙТЕД СОЛАР АД
YUNAYTED SOLAR AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: АЛФА ЕНЕРДЖИ ХОЛДИНГ ЕАД
2010-07-07 16:47:52АЛФА ЕНЕРДЖИ ХОЛДИНГ
ALFA ENERDZHI HOLDING
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1500000 Sell to: ЮНАЙТЕД СОЛАР
2010-07-07 16:47:52ЮНАЙТЕД СОЛАР
YUNAYTED SOLAR
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1500000 Buy from: АЛФА ЕНЕРДЖИ ХОЛДИНГ
2009-08-18 17:27:03РУМЯНА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
RUMYANA PETROVA GEORGIEVA
БЪЛГАРИЯManager
2009-08-18 17:27:03АЛФА ЕНЕРДЖИ ХОЛДИНГ АД
ALFA ENERDZHI HOLDING AD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2009-08-18 17:27:03АЛФА ФИНАНС ХОЛДИНГ АД
ALFA FINANS HOLDING AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: АЛФА ЕНЕРДЖИ ХОЛДИНГ АД
2009-08-18 17:27:03АЛФА ЕНЕРДЖИ ХОЛДИНГ АД
ALFA ENERDZHI HOLDING AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: АЛФА ФИНАНС ХОЛДИНГ АД
2009-01-05 12:21:29АЛФА ЕНЕРДЖИ МТ
ALFA ENERDZHI MT
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2009-01-05 12:21:29АЛФА ЕНЕРДЖИ МТ ЕООД
ALFA ENERDZHI MT EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ШЕЙНОВО 7
2009-01-05 12:21:29АЛФА ЕНЕРДЖИ МТ ЕООД
ALFA ENERDZHI MT EOOD
SubjectOfActivity
Придобиване, изграждане, експлоатация и управление на фотоволтаични /соларни/ електроцентрали, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена от законите на Република България, и за която не се изисква предварително разрешение /лицензия/ от държавен орган, като в случай, че за някоя от гореизброените дейности се изисква разрешение, то такава ще бъде извършвана след получаването му.
2009-01-05 12:21:29СТЕФАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
STEFAN IVANOV YORDANOV
Manager
2009-01-05 12:21:29АЛФА ФИНАНС ХОЛДИНГ АД
ALFA FINANS HOLDING AD
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата АЛФА ЕНЕРДЖИ МТ ALFA ENERDZHI MT (ЕИК: 200534102)
Check other registries about the company АЛФА ЕНЕРДЖИ МТ ALFA ENERDZHI MT (ID: 200534102)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More