Събития с лица свързани с компанията ТЪРГОВСКИ ПАРК ВРАЦА (ЕИК: 200535859)
Events with persons connected to the company TARGOVSKI PARK VRATSA (ID: 200535859)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200535859)
Към 2020-01-26 11:10:29 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-26 11:10:29 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2009-01-06 14:27:45ТЪРГОВСКИ ПАРК ВРАЦА
TARGOVSKI PARK VRATSA
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2009-01-06 14:27:45ТЪРГОВСКИ ПАРК ВРАЦА ООД
TARGOVSKI PARK VRATSA OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Враца 3000 ул.Митко Цветков 2
2009-01-06 14:27:45ТЪРГОВСКИ ПАРК ВРАЦА ООД
TARGOVSKI PARK VRATSA OOD
SubjectOfActivity
ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ И НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, СТРОИТЕЛСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, ВНОС-ИЗНОС, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ПРИДОБИВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРАВА И ЛИЦЕНЗИИ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.
2009-01-06 14:27:45СТЮАРТ ВАРТКЕС КАРАЛЯН
STYUART VARTKES KARALYAN
Manager
2009-01-06 14:27:45СТЮАРТ ВАРТКЕС КАРАЛЯН
STYUART VARTKES KARALYAN
Partner
2009-01-06 14:27:45ВАЛЕНТИН ЦЕНОВ ИВАНОВ
VALENTIN TSENOV IVANOV
Partner

Проверки в други регистри за фирмата ТЪРГОВСКИ ПАРК ВРАЦА TARGOVSKI PARK VRATSA (ЕИК: 200535859)
Check other registries about the company ТЪРГОВСКИ ПАРК ВРАЦА TARGOVSKI PARK VRATSA (ID: 200535859)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More