Събития с лица свързани с компанията ЕКО-ДЕВИН-2002 (ЕИК: 200555349)
Events with persons connected to the company EKO-DEVIN-2002 (ID: 200555349)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200555349)
Към 2020-02-18 15:32:59 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 15:32:59 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2010-04-01 11:06:23НЕВЕН ВЕНЦИСЛАВОВ ЛАВЧИЕВ
NEVEN VENTSISLAVOV LAVCHIEV
БЪЛГАРИЯManager
2010-04-01 11:06:23НЕВЕН ВЕНЦИСЛАВОВ ЛАВЧИЕВ
NEVEN VENTSISLAVOV LAVCHIEV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-04-01 11:06:23ЕЛЕНА БИСЕРОВА ЛАВЧИЕВА
ELENA BISEROVA LAVCHIEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Sell to: НЕВЕН ВЕНЦИСЛАВОВ ЛАВЧИЕВ
2010-04-01 11:06:23НЕВЕН ВЕНЦИСЛАВОВ ЛАВЧИЕВ
NEVEN VENTSISLAVOV LAVCHIEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Buy from: ЕЛЕНА БИСЕРОВА ЛАВЧИЕВА
2009-07-28 11:30:42ЕЛЕНА БИСЕРОВА ЛАВЧИЕВА
ELENA BISEROVA LAVCHIEVA
БЪЛГАРИЯManager
2009-07-28 11:30:42ЕЛЕНА БИСЕРОВА ЛАВЧИЕВА
ELENA BISEROVA LAVCHIEVA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-07-28 11:30:42АХМЕД МУСТАФОВ ХАДЖИЕВ
AHMED MUSTAFOV HADZHIEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Sell to: ЕЛЕНА БИСЕРОВА ЛАВЧИЕВА
2009-07-28 11:30:42ЕЛЕНА БИСЕРОВА ЛАВЧИЕВА
ELENA BISEROVA LAVCHIEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Buy from: АХМЕД МУСТАФОВ ХАДЖИЕВ
2009-01-15 16:04:03ЕКО-ДЕВИН-2002
EKO-DEVIN-2002
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2009-01-15 16:04:03ЕКО-ДЕВИН-2002 ООД
EKO-DEVIN-2002 OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Девин 4800 ул.ОСВОБОЖДЕНИЕ 2
2009-01-15 16:04:03ЕКО-ДЕВИН-2002 ООД
EKO-DEVIN-2002 OOD
SubjectOfActivity
СМЕТОПОЧИСТВАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ, СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ДРУГИ КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ; СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ; САНИРАНЕ НА СГРАДИ, ШПАКЛОВКА, ВЪТРЕШНО И ВЪНШНО БОЯДИСВАНЕ; КОНСУЛТАНСКИ УСЛУГИ В СТРОИТЕЛСТВОТО И РЪКОВОСТВОТО НА СТРОИТЕЛНИ ПРОЕКТИ/ОБЕКТИ, ПОКУПКА И ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ И/ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ЗА СТРОИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ И МАШИНИ; ПРЕВОЗНА ДЕЙНОСТ, ТОВАРЕН И ПЪТНИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ, РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ХОТЕЛИЕРСТВО, ТЪРГОВИЯ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА С ВСИЧКИ ВИДОВЕ ПРОМИШЛЕНИ И ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ, ПОСРЕДНИЧЕСКА И КОМИСИОННА ДЕЙНОСТ, ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ, УРЕЖДАНЕ НА ЕКСКУРЗИИ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА, КАКТО И ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН, КАТО ЗА ОНЕЗИ, ЗА КОИТО СЕ ИЗИСКВА РАЗРЕШЕНИЕ ИЛИ ЛИЦЕНЗ - СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО ИМ.
2009-01-15 16:04:03АХМЕД МУСТАФОВ ХАДЖИЕВ
AHMED MUSTAFOV HADZHIEV
Manager
2009-01-15 16:04:03АХМЕД МУСТАФОВ ХАДЖИЕВ
AHMED MUSTAFOV HADZHIEV
Partner
2009-01-15 16:04:03МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
MIHAIL GEORGIEV GEORGIEV
Partner

Проверки в други регистри за фирмата ЕКО-ДЕВИН-2002 EKO-DEVIN-2002 (ЕИК: 200555349)
Check other registries about the company ЕКО-ДЕВИН-2002 EKO-DEVIN-2002 (ID: 200555349)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More