Събития с лица свързани с компанията ШЕНАЙ - АРИФ АХМЕДОВ (ЕИК: 200576998)
Events with persons connected to the company SHENAY - ARIF AHMEDOV (ID: 200576998)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200576998)
Към 2020-01-24 19:40:19 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-24 19:40:19 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2009-01-27 10:13:00ШЕНАЙ - АРИФ АХМЕДОВ
SHENAY - ARIF AHMEDOV
LegalForm
Едноличен търговец
2009-01-27 10:13:00ШЕНАЙ - АРИФ АХМЕДОВ ЕТ
SHENAY - ARIF AHMEDOV ET
БЪЛГАРИЯSeat
2009-01-27 10:13:00ШЕНАЙ - АРИФ АХМЕДОВ ЕТ
SHENAY - ARIF AHMEDOV ET
SubjectOfActivity
Производство, преработка и продажба в страната и в чужбина на промишлени стоки; Търговия на едро и дребно с хранителни стоки -хляб, месо, риба, мед и изделията от тях; сладкарски изделия, напитки - алкохолни и безалкохолни, кафе и цигари, чрез разкриване напредставителни магазини и заведения; Разкриване и експлоатация на заведения за обществено хранене, приготвяне, консумация и продажба на готови и полуготови кулинарии изделия; Строително-монтажна, ремонтно-строителна дейност, оборудване и обзавеждане на недвижими имоти и сделки с тях; Производствена и ремонтно -възстановителна дейност на селскостопанска (растителна и животинска) продукция и изделията от нея; на битова техника,съоръжения и инсталации; на транспортна техника с разкриване напредприятия, ателиета и сервиз, както и всяка друга, незабранена отзакона дейност.
2009-01-27 10:13:00АРИФ РАИФОВ АХМЕДОВ
ARIF RAIFOV AHMEDOV
PhysicalPersonTrader

Проверки в други регистри за фирмата ШЕНАЙ - АРИФ АХМЕДОВ SHENAY - ARIF AHMEDOV (ЕИК: 200576998)
Check other registries about the company ШЕНАЙ - АРИФ АХМЕДОВ SHENAY - ARIF AHMEDOV (ID: 200576998)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More