Събития с лица свързани с компанията РИВЕЛА ИМОТИ (ЕИК: 200598425)
Events with persons connected to the company RIVELA IMOTI (ID: 200598425)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200598425)
Към 2020-01-26 11:25:19 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-26 11:25:19 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2015-11-20 10:12:54РИВЕЛА ИМОТИ АД
RIVELA IMOTI AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1142 бул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 41
2011-10-31 10:36:35КРИСТИЯН КОНОВ ХРИСТОВ
KRISTIYAN KONOV HRISTOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-10-31 10:36:35БОРИСЛАВ САРАНДЕВ САРАНДЕВ
BORISLAV SARANDEV SARANDEV
БЪЛГАРИЯDirector
2011-10-31 10:36:35ПЛАМЕН МЛАДЕНОВ МАРКОВ
PLAMEN MLADENOV MARKOV
БЪЛГАРИЯDirector
2011-10-31 10:36:35КРИСТИЯН КОНОВ ХРИСТОВ
KRISTIYAN KONOV HRISTOV
БЪЛГАРИЯDirector
2011-02-17 12:43:43РИВЕЛА ИМОТИ
RIVELA IMOTI
LegalForm
Акционерно дружество
2011-02-17 12:43:43ЕМ АЙ ГРУП ЛТД
EM AY GRUP LTD
БЕЛИЗSoleCapitalOwner
2010-11-16 16:26:25МАРИО ПАНТЕЛЕЕВ ЩЕРЕВ
MARIO PANTELEEV SHTEREV
БЪЛГАРИЯDirector
2010-11-16 16:26:25МИЛКО СТОЙКОВ СТОЙКОВ
MILKO STOYKOV STOYKOV
БЪЛГАРИЯDirector
2010-10-05 10:39:52ЕМ АЙ ГРУП ЛТД
EM AY GRUP LTD
БЕЛИЗSoleCapitalOwner
2009-02-06 11:10:28РИВЕЛА ИМОТИ
RIVELA IMOTI
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2009-02-06 11:10:28РИВЕЛА ИМОТИ ЕАД
RIVELA IMOTI EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1142 район СРЕДЕЦ, бул.ВАСИЛ ЛЕВСКИ 41
2009-02-06 11:10:28РИВЕЛА ИМОТИ ЕАД
RIVELA IMOTI EAD
SubjectOfActivity
СТРОИТЕЛСТВО И СТРОИТЕЛНО-ИНЖЕНЕРНА ДЕЙНОСТ, МЕНИДЖМЪНТ, РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ТЪРГОВИЯ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, ЛИЗИНГОВА И МАРКЕТИНГОВА ДЕЙНОСТ, ФИНАНСОВИ И СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ, ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.
2009-02-06 11:10:28АНТОНИЙ АНТОНОВ АНТОНОВ
ANTONIY ANTONOV ANTONOV
Representative
2009-02-06 11:10:28АНТОНИЙ АНТОНОВ АНТОНОВ
ANTONIY ANTONOV ANTONOV
Director
2009-02-06 11:10:28ЕНЕЙ МИТКОВ ЕНЧЕВ
ENEY MITKOV ENCHEV
Director
2009-02-06 11:10:28КРАУЗЕ РОБЕРТ МАРКО
KRAUZE ROBERT MARKO
Director
2009-02-06 11:10:28Керамикс АД
Keramiks AD
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата РИВЕЛА ИМОТИ RIVELA IMOTI (ЕИК: 200598425)
Check other registries about the company РИВЕЛА ИМОТИ RIVELA IMOTI (ID: 200598425)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More