Събития с лица свързани с компанията ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА - БЕДРОК (ЕИК: 200599833)
Events with persons connected to the company DESISLAVA HRISTOVA - BEDROK (ID: 200599833)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200599833)
Към 2020-01-23 06:21:34 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-23 06:21:34 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2009-11-13 11:35:27ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА - БЕДРОК ЕТ
DESISLAVA HRISTOVA - BEDROK ET
БЪЛГАРИЯSeat
2009-11-13 11:35:27ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА - БЕДРОК ЕТ
DESISLAVA HRISTOVA - BEDROK ET
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
2009-02-09 16:33:51ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА - БЕДРОК
DESISLAVA HRISTOVA - BEDROK
LegalForm
Едноличен търговец
2009-02-09 16:33:51ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА - БЕДРОК ЕТ
DESISLAVA HRISTOVA - BEDROK ET
БЪЛГАРИЯSeat
2009-02-09 16:33:51ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА - БЕДРОК ЕТ
DESISLAVA HRISTOVA - BEDROK ET
SubjectOfActivity
КАМЕНОДЕЛСКА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ, ТЪРГОВИЯ С ПРОМИШЛЕНИ И ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, КАФЕ, БЕЗАЛКОХОЛНИ И АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ, БАРТЕРНИ СДЕЛКИ, КОМИСИОННА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО , ТРАНСПОРТНА , ЛИЗИНГОВА, СКЛАДОВА И ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, СТРОИТЕЛСТВО, РЕМОНТ И ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ВСИЧКИ ДРУГИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТИ.
2009-02-09 16:33:51ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА ХРИСТОВА
DESISLAVA HRISTOVA HRISTOVA
PhysicalPersonTrader

Проверки в други регистри за фирмата ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА - БЕДРОК DESISLAVA HRISTOVA - BEDROK (ЕИК: 200599833)
Check other registries about the company ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА - БЕДРОК DESISLAVA HRISTOVA - BEDROK (ID: 200599833)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More