Събития с лица свързани с компанията ЕР ЕНД ДЖИ ИНЖИНЕРИНГ (ЕИК: 200603541)
Events with persons connected to the company ER END DZHI INZHINERING (ID: 200603541)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200603541)
Към 2020-06-04 21:31:41 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-06-04 21:31:41 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 2 обществени поръчки за 1 601 973,95 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
 • Няма данни за коронасубсидии по ПМС55. No data about coronasubsidies.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2014-05-30 14:27:17ЕР ЕНД ДЖИ ИНЖИНЕРИНГ
ER END DZHI INZHINERING
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2014-05-30 14:27:17Агропромдейн каваците ЕООД
Agropromdeyn kavatsite EOOD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2014-05-30 14:27:17ЗЛАТЕН РИТОН ЕООД
ZLATEN RITON EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
3250 Sell to: Агропромдейн каваците ЕООД
2014-05-30 14:27:17Агропромдейн каваците ЕООД
Agropromdeyn kavatsite EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
3250 Buy from: ЗЛАТЕН РИТОН ЕООД
2014-03-07 17:07:09ЕР ЕНД ДЖИ ИНЖИНЕРИНГ ООД
ER END DZHI INZHINERING OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Гоце Делчев 2900 ул. Пирин 1 А
2011-06-10 08:11:02ЗЛАТЕН РИТОН ЕООД
ZLATEN RITON EOOD
БЪЛГАРИЯPartner
2011-06-10 08:11:02 ПЕТКАНИН ЕООД
PETKANIN EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1500 Sell to: ЗЛАТЕН РИТОН ЕООД
2011-06-10 08:11:02ЗЛАТЕН РИТОН ЕООД
ZLATEN RITON EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1500 Buy from: ПЕТКАНИН ЕООД
2009-02-11 13:36:33ЕР ЕНД ДЖИ ИНЖИНЕРИНГ
ER END DZHI INZHINERING
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2009-02-11 13:36:33ЕР ЕНД ДЖИ ИНЖИНЕРИНГ ООД
ER END DZHI INZHINERING OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Огняново 2947 ОТЕЦ ПАИСИЙ 11
2009-02-11 13:36:33ЕР ЕНД ДЖИ ИНЖИНЕРИНГ ООД
ER END DZHI INZHINERING OOD
SubjectOfActivity
УЧАСТИЕ ВЪВ ВСИЧКИ ВИДОВЕ ПРОЦЕДУРИ ПО ЗОП И НВМОП - ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА, СЪСТЕЗАТЕЛЕН ДИАЛОГ, ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПОДБОР, КОНКУРС ЗА ПРОЕКТ, ОТКРИТ КОНКУРС, ПРОЦЕДУРИ НА ДОГОВАРЯНЕ С И БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ И ДРУГИ С ПРЕДМИТ НА ПОРЪЧКАТА СТРОИТЕЛСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ДР. ПОДОБНИ; ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНСУЛТАНСКИ УСЛУГИ - СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР, ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ВСИЧКИ ЧАСТИ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ И ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИНВЕСТИТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТИ; ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА СГРАДИ, ПЪТИЩА, ПЕШЕХОДНИ ЗОНИ, ИНФРАСТРУКТОРНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ, СТРОИТЕЛНА, ИНВЕСТИЦИОННА, ЕКСПЛОАТАЦИОННА, ИНЖЕНЕРИНГОВА И ИНЖЕНЕРНО- СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ, РЕКОНСТРУКЦИИ,МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ВИК МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, ИНВЕСТИЦИОННА И ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНСКИТЕ И ГРАДСКИ ИНФРАСТРУКТУРИ И РЕКОНСТРУКЦИИ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ,КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН.
2009-02-11 13:36:33РОСЕН СЪБЕВ ЧАТАЛБАШЕВ
ROSEN SABEV CHATALBASHEV
Manager
2009-02-11 13:36:33ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ПЕТКАНИН
GEORGI VASILEV PETKANIN
Manager
2009-02-11 13:36:33ЗЛАТЕН РИТОН ЕООД
ZLATEN RITON EOOD
Partner
2009-02-11 13:36:33АГРОПРОМДЕЙН КАВАЦИТЕ ЕООД
AGROPROMDEYN KAVATSITE EOOD
Partner
2009-02-11 13:36:33ПЕТКАНИН ЕООД
PETKANIN EOOD
Partner

Проверки в други регистри за фирмата ЕР ЕНД ДЖИ ИНЖИНЕРИНГ ER END DZHI INZHINERING (ЕИК: 200603541)
Check other registries about the company ЕР ЕНД ДЖИ ИНЖИНЕРИНГ ER END DZHI INZHINERING (ID: 200603541)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More