Събития с лица свързани с компанията АН-БИ-СОЛУШЪНС (ЕИК: 200605994)
Events with persons connected to the company AN-BI-SOLUSHANS (ID: 200605994)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200605994)
Към 2020-01-18 16:56:29 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-18 16:56:29 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2012-03-15 14:20:11СНЕЖАНКА ИВАНОВА КРЪСТЕВА
SNEZHANKA IVANOVA KRASTEVA
БЪЛГАРИЯManager
2012-03-15 14:20:11СНЕЖАНКА ИВАНОВА КРЪСТЕВА
SNEZHANKA IVANOVA KRASTEVA
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2012-03-15 14:20:11БИЛЯНА НИКОЛОВА ИВАНОВА
BILYANA NIKOLOVA IVANOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: СНЕЖАНКА ИВАНОВА КРЪСТЕВА
2012-03-15 14:20:11СНЕЖАНКА ИВАНОВА КРЪСТЕВА
SNEZHANKA IVANOVA KRASTEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: БИЛЯНА НИКОЛОВА ИВАНОВА
2009-02-12 13:34:23АН-БИ-СОЛУШЪНС
AN-BI-SOLUSHANS
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2009-02-12 13:34:23АН-БИ-СОЛУШЪНС ЕООД
AN-BI-SOLUSHANS EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Две могили 7150 ул. ФИЛИП ТОТЮ 25
2009-02-12 13:34:23АН-БИ-СОЛУШЪНС ЕООД
AN-BI-SOLUSHANS EOOD
SubjectOfActivity
Изграждане на фотоволтаични, вятърни, водни и комбинирани електроцентрали и други, ползващи възобновяеми енергийни източници; Бартерна, комисионна, спедиционна, консигнационна, дистрибуторна и складова дейност на търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица; Вътрешна и външна търговия с промишлени и непромишлени стоки на едро и дребно, производство на: стоки за бита, облекла, обувки; хранителни стоки - хляб, мляко, месо, риба, мед и изделията от тях; сладкарски изделия, напитки - алкохолни и безалкохолни, чрез разкриване и експлоатация на собствени обекти в страната и в чужбина; Строително-монтажна, ремонтно-строителна дейност, оборудване и обзавеждане на недвижими имоти и сделки с тях, както и всяка друга незабранена от закона дейност, като за дейностите, изискващи разрешителни и лицензи -след тяхното получаване.
2009-02-12 13:34:23БИЛЯНА НИКОЛОВА ИВАНОВА
BILYANA NIKOLOVA IVANOVA
Manager
2009-02-12 13:34:23БИЛЯНА НИКОЛОВА ИВАНОВА
BILYANA NIKOLOVA IVANOVA
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата АН-БИ-СОЛУШЪНС AN-BI-SOLUSHANS (ЕИК: 200605994)
Check other registries about the company АН-БИ-СОЛУШЪНС AN-BI-SOLUSHANS (ID: 200605994)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More