Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията АЛФА ЕНЕРДЖИ - КЪРДЖАЛИ (ЕИК: 200611495)
Events with persons connected to the company ALFA ENERDZHI - KARDZHALI (ID: 200611495)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200611495)
Към 2019-12-15 10:00:37 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-12-15 10:00:37 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС
  No data about EU funded project contractor.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-01-24 18:06:16Ваня Иванова Асенова
Vanya Ivanova Asenova
БЪЛГАРИЯRepresentative
2018-01-24 18:06:16Ваня Иванова Асенова
Vanya Ivanova Asenova
БЪЛГАРИЯDirector
2016-12-23 10:50:26„ЕНЕРДЖИ - КЪРДЖАЛИ“ АД
„ENERDZHI - KARDZHALI“ AD
DebtorOverSecureClaim
2016-12-23 10:50:26ЕНЕРДЖИ - КЪРДЖАЛИ АД
ENERDZHI - KARDZHALI AD
DebtorOverSecureClaims
2016-12-23 10:50:26„Алианц Банк България” АД
„Aliants Bank Balgariya” AD
AtPawnCreditor
2016-12-23 10:50:26ЕНЕРДЖИ - КЪРДЖАЛИ АД
ENERDZHI - KARDZHALI AD
AtPawnCreditors
2015-11-09 10:51:22МИЛЕНА КАНЧЕВА СТАЙКОВА
MILENA KANCHEVA STAYKOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2015-10-15 10:18:27„ЕНЕРДЖИ - КЪРДЖАЛИ“ АД
„ENERDZHI - KARDZHALI“ AD
DebtorOverSecureClaims
2015-10-15 10:18:27„Алианц Банк България” АД
„Aliants Bank Balgariya” AD
AtPawnCreditors
2012-04-20 10:53:39„ЕНЕРДЖИ-КЪРДЖАЛИ” АД
„ENERDZHI-KARDZHALI” AD
DebtorOverSecureClaims
2012-04-20 10:53:39„БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ” АД
„BALGARSKA BANKA ZA RAZVITIE” AD
AtPawnCreditors
2011-11-30 08:49:20„АЛФА ЕНЕРДЖИ ХОЛДИНГ” ЕАД
„ALFA ENERDZHI HOLDING” EAD
DebtorOverSecureClaims
2011-11-29 10:39:13ЕНЕРДЖИ - КЪРДЖАЛИ АД
ENERDZHI - KARDZHALI AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1794 бул. Г.М. Димитров 36
2011-11-18 11:52:19Меглена Николова Русенова
Meglena Nikolova Rusenova
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-11-18 11:52:19Димитър Тодоров Димитров
Dimitar Todorov Dimitrov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-11-18 11:52:19Меглена Николова Русенова
Meglena Nikolova Rusenova
БЪЛГАРИЯDirector
2011-11-18 11:52:19Живка Методиева Найденова -Танева
ZHivka Metodieva Naydenova -Taneva
БЪЛГАРИЯDirector
2011-11-18 11:52:19Димитър Тодоров Димитров
Dimitar Todorov Dimitrov
БЪЛГАРИЯDirector
2011-11-18 11:52:19Полина Тодорова Пеева
Polina Todorova Peeva
БЪЛГАРИЯDirector
2011-06-22 09:56:24„АЛФА ЕНЕРДЖИ ХОЛДИНГ” ЕАД
„ALFA ENERDZHI HOLDING” EAD
DebtorOverSecureClaims
2011-06-22 09:56:24„АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД
„ALIANTS BANK BALGARIYA AD
AtPawnCreditors
2010-01-28 18:42:46АЛФА ЕНЕРДЖИ - КЪРДЖАЛИ АД
ALFA ENERDZHI - KARDZHALI AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.ШЕЙНОВО 7
2009-12-14 18:41:53АЛФА ЕНЕРДЖИ - КЪРДЖАЛИ
ALFA ENERDZHI - KARDZHALI
LegalForm
Акционерно дружество
2009-12-14 18:41:53ЕКОВЕКОНСУЛТ ЕООД
EKOVEKONSULT EOOD
SoleCapitalOwner
2009-10-06 11:57:46РУМЯНА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
RUMYANA PETROVA GEORGIEVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-10-06 11:57:46АДЕЛИН МИТКОВ АНТОНОВ
ADELIN MITKOV ANTONOV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-10-06 11:57:46РУМЯНА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
RUMYANA PETROVA GEORGIEVA
БЪЛГАРИЯDirector
2009-02-16 17:56:35АЛФА ЕНЕРДЖИ - КЪРДЖАЛИ
ALFA ENERDZHI - KARDZHALI
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2009-02-16 17:56:35АЛФА ЕНЕРДЖИ - КЪРДЖАЛИ ЕАД
ALFA ENERDZHI - KARDZHALI EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 район СРЕДЕЦ, ул.ШЕЙНОВО 7
2009-02-16 17:56:35АЛФА ЕНЕРДЖИ - КЪРДЖАЛИ ЕАД
ALFA ENERDZHI - KARDZHALI EAD
SubjectOfActivity
ПРИДОБИВАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНИ/СОЛАРНИ/ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ, КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЗА КОЯТО НЕ СЕ ИЗИСКВА ПРЕДВАРИТЕЛНО РАЗРЕШЕНИЕ/ЛИЦЕНЗИЯ/, КАТО В СЛУЧАЙ, ЧЕ ЗА НЯКОЯ ОТ ГОРЕИЗБРОЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ СЕ ИЗСКВА РАЗРЕШЕНИЕ , ТО ТАКАВА ЩЕ БЪДЕ ИЗВЪРШВАНА СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТЕ МУ.
2009-02-16 17:56:35СТЕФАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
STEFAN IVANOV YORDANOV
Representative
2009-02-16 17:56:35СТЕФАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
STEFAN IVANOV YORDANOV
Director
2009-02-16 17:56:35СТЕФАН МАРИНОВ НЕНОВ
STEFAN MARINOV NENOV
Director
2009-02-16 17:56:35МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ
MILEN GEORGIEV MARINOV
Director
2009-02-16 17:56:35ЕКОВЕКОНСУЛТ ЕООД
EKOVEKONSULT EOOD
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата АЛФА ЕНЕРДЖИ - КЪРДЖАЛИ ALFA ENERDZHI - KARDZHALI (ЕИК: 200611495)
Check other registries about the company АЛФА ЕНЕРДЖИ - КЪРДЖАЛИ ALFA ENERDZHI - KARDZHALI (ID: 200611495)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate