Събития с лица свързани с компанията НАТАЛИ 75 (ЕИК: 200624286)
Events with persons connected to the company NATALI 75 (ID: 200624286)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200624286)
Към 2020-01-24 12:31:52 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-24 12:31:52 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-07-05 15:39:06ФИКСЕЛ ЕООД
FIKSEL EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 ул.Александър Стамболийски 24Б
2010-06-10 11:37:43ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД
OBEDINENA BALGARSKA BANKA AD
Distraints
2010-06-08 10:11:08ИЛИЯ ТОМОВ ТОМОВ
ILIYA TOMOV TOMOV
Description406
2009-02-25 13:50:54НАТАЛИ 75
NATALI 75
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2009-02-25 13:50:54НАТАЛИ 75 ЕООД
NATALI 75 EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ЦАР КАЛОЯН 29А
2009-02-25 13:50:54НАТАЛИ 75 ЕООД
NATALI 75 EOOD
SubjectOfActivity
Сделки по извършване на посредническа дейност по наемане на работа в страната и чужбина на български и чужди граждани (след съответното лицензиране). Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; хотелиерски и туристически /след лицензиране и категоризация/ услуги; ресторантьорство /след категоризация/; рекламни, информационни сделки; посредничество при сделки с недвижими имоти, сделки с недвижими имоти и консултации относно недвижими имоти; строителство; външноикономически сделки, а така също и извършването на всяка друга търговска сделка или дейност, която не е забранена със закон, а когато се изисква лиценз или разрешителен режим - след издаване на лиценз или съответното разрешение.
2009-02-25 13:50:54ИЛИЯ ТОМОВ ТОМОВ
ILIYA TOMOV TOMOV
Manager
2009-02-25 13:50:54ИЛИЯ ТОМОВ ТОМОВ
ILIYA TOMOV TOMOV
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата НАТАЛИ 75 NATALI 75 (ЕИК: 200624286)
Check other registries about the company НАТАЛИ 75 NATALI 75 (ID: 200624286)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More