Събития с лица свързани с компанията ИНТЕРТРАД (ЕИК: 200625737)
Events with persons connected to the company INTERTRAD (ID: 200625737)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200625737)
Към 2020-01-21 12:05:27 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-21 12:05:27 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2009-02-26 10:42:43ИНТЕРТРАД
INTERTRAD
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2009-02-26 10:42:43ИНТЕРТРАД ООД
INTERTRAD OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ДРУЖБА 46 А
2009-02-26 10:42:43ИНТЕРТРАД ООД
INTERTRAD OOD
SubjectOfActivity
ПРЕВОДИ НА ТЕКСТОВЕ ОТ И НА ЧУЖД ЕЗИК, ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО БЕЗ ПРОЦЕСУАЛНО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ, ПРЕВОЗНИ, СКЛАДОВИ И ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ; ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ЛИЗИНГ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА
2009-02-26 10:42:43ТОНИ ТОМОВ ГРОШЕВСКИ
TONI TOMOV GROSHEVSKI
Manager
2009-02-26 10:42:43МАРТИН КИРИЛОВ ДАНОВ
MARTIN KIRILOV DANOV
Manager
2009-02-26 10:42:43ТОНИ ТОМОВ ГРОШЕВСКИ
TONI TOMOV GROSHEVSKI
Partner
2009-02-26 10:42:43МАРТИН КИРИЛОВ ДАНОВ
MARTIN KIRILOV DANOV
Partner
2009-02-26 10:42:43ИНТЕРТРАД ООД
INTERTRAD OOD
SubjectOfActivity
ПРЕВОДИ НА ТЕКСТОВЕ ОТ И НА ЧУЖД ЕЗИК, ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО БЕЗ ПРОЦЕСУАЛНО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ, ПРЕВОЗНИ, СКЛАДОВИ И ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ; ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ЛИЗИНГ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.

Проверки в други регистри за фирмата ИНТЕРТРАД INTERTRAD (ЕИК: 200625737)
Check other registries about the company ИНТЕРТРАД INTERTRAD (ID: 200625737)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More