Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията СОЛ ЕНЕРДЖИ (ЕИК: 200628021)
Events with persons connected to the company SOL ENERDZHI (ID: 200628021)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200628021)
Към 2019-12-12 05:32:45 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-12-12 05:32:45 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС
  No data about EU funded project contractor.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-09-20 11:58:17ТОТЬО ВЪЛЧЕВ КОЙЧЕВ
TOTXO VALCHEV KOYCHEV
БЪЛГАРИЯManager
2016-08-23 22:26:20СОЛ ЕНЕРДЖИ ЕООД
SOL ENERDZHI EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. Георги Сава Раковски 54
2016-07-25 12:34:45НИКОЛАЙ ГРОЗДАНОВ КОЛЕВ
NIKOLAY GROZDANOV KOLEV
БЪЛГАРИЯManager
2015-12-02 13:29:36СОЛ ЕНЕРДЖИ ЕООД
SOL ENERDZHI EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 бул. Цариградско шосе 125 1
2015-12-02 13:29:36Ивайло Георгиев Джоргов
Ivaylo Georgiev Dzhorgov
БЪЛГАРИЯManager
2015-07-31 14:46:17ЩАЙНБАУ
SHTAYNBAU
SoleCapitalOwner
2014-11-19 20:05:45СОЛ ЕНЕРДЖИ ЕООД
SOL ENERDZHI EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София бул. Андрей Сахаров 56
2014-11-19 20:05:45МАРИЯ ЖЕЛЕВА ЖЕЛЕВА
MARIYA ZHELEVA ZHELEVA
БЪЛГАРИЯManager
2014-05-31 10:25:50СОЛ ЕНЕРДЖИ ЕООД
SOL ENERDZHI EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 бул. Симеоновско шосе 93-Б
2014-05-31 10:25:50ТЕОДОРА ТЕОДОРОВА ПОПОВА
TEODORA TEODOROVA POPOVA
БЪЛГАРИЯManager
2013-12-12 12:15:39СОЛ ЕНЕРДЖИ ЕООД
SOL ENERDZHI EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Цар Калоян 6
2013-12-12 12:15:39СИМОН НИКОЛОВ СПАСОВ
SIMON NIKOLOV SPASOV
БЪЛГАРИЯManager
2013-07-26 13:01:03ТЕОДОРА ТЕОДОРОВА ПОПОВА
TEODORA TEODOROVA POPOVA
БЪЛГАРИЯManager
2013-07-26 13:01:03СИТИ ПЕТРОЛ 2010 ЕООД
SITI PETROL 2010 EOOD
SoleCapitalOwner
2013-07-26 13:01:03ЖУЛИЕТА ДИНКОВА ПЕНЕВА
ZHULIETA DINKOVA PENEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: СИТИ ПЕТРОЛ 2010 ЕООД
2013-07-26 13:01:03СИТИ ПЕТРОЛ 2010 ЕООД
SITI PETROL 2010 EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: ЖУЛИЕТА ДИНКОВА ПЕНЕВА
2012-10-08 10:04:57СОЛ ЕНЕРДЖИ ЕООД
SOL ENERDZHI EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Симеоновград 6490 Техно парк Белан - стопански двор
2012-07-17 18:40:40СОЛ ЕНЕРДЖИ ЕООД
SOL ENERDZHI EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора . . ул. Индустриална 1 . .
2012-07-17 18:40:40СОЛ ЕНЕРДЖИ ЕООД
SOL ENERDZHI EOOD
SubjectOfActivity
ПРОИЗВОДСТВО НА БЕТОНОВИ И АСФАЛТО-БЕТОНОВИ СМЕСИ, ПРОИЗВОДСТВО НА ВСЯКАКВИ ВИДОВЕ СТРОИТЕЛНИ И ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ И ТЪРГОВИЯ С ТЯХ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ВСИЧКИ ВИДОВЕ УСЛУГИ СЪС СТРОИТЕЛНА И ДРУГА ТЕХНИКА;РАЗРАБОТВАНЕ, ФИНАНСИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРОЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ, ПРЕДИМНО ПРОЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ОТ СЛЪНЦЕ, КАКТО И ОТ ВЯТЪР, ВОДА И БИОМАСА, ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ, ПОЛУЧАВАНЕ НА ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ РАЗРЕШИТЕЛНИ, ЛИЦЕНЗИ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ ОТ СОБСТВЕНИ И ЗАЕМНИ СРЕДСТВА С КРАЙНА ЦЕЛ - ДА СЕ СЪЗДАДАТ ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ УСЛОВИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВЯНЕ НА ГОРЕОПИСАНИТЕ ДЕЙНОСТИ, КАКТО И КАКВАТО И ДА Е ДЕЙНОСТ, ЧИЕТО ИЗВЪРШВАНЕ НЕ Е ЗАБРАНЕНО ОТ ЗАКОНИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, КОГАТО ЗА ИЗВЪРШВАНЕТО НА ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ СЕ ИЗИСКВА ЛИЦЕНЗ ИЛИ ДРУГО РАЗРЕШИТЕЛНО, ТАКАВА ДЕЙНОСТ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА САМО СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТА НА ТАКЪВ ЛИЦЕНЗ ИЛИ РАЗРЕШИТЕЛНО, ОСВЕН АКО ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО ПРЕДВИЖДА ДРУГО; КАКТО И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.
2009-02-27 10:44:21СОЛ ЕНЕРДЖИ
SOL ENERDZHI
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2009-02-27 10:44:21СОЛ ЕНЕРДЖИ ЕООД
SOL ENERDZHI EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Харманли 6450 пл.ВЪЗРАЖДАНЕ 8
2009-02-27 10:44:21СОЛ ЕНЕРДЖИ ЕООД
SOL ENERDZHI EOOD
SubjectOfActivity
РАЗРАБОТВАНЕ, ФИНАНСИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРОЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ, ПРЕДИМНО ПРОЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ОТ СЛЪНЦЕ, КАКТО И ОТ ВЯТЪР, ВОДА И БИОМАСА, ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ, ПОЛУЧАВАНЕ НА ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ РАЗРЕШИТЕЛНИ, ЛИЦЕНЗИ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ ОТ СОБСТВЕНИ И ЗАЕМНИ СРЕДСТВА С КРАЙНА ЦЕЛ - ДА СЕ СЪЗДАДАТ ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ УСЛОВИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВЯНЕ НА ГОРЕОПИСАНИТЕ ДЕЙНОСТИ, КАКТО И КАКВАТО И ДА Е ДЕЙНОСТ, ЧИЕТО ИЗВЪРШВАНЕ НЕ Е ЗАБРАНЕНО ОТ ЗАКОНИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, КОГАТО ЗА ИЗВЪРШВАНЕТО НА ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ СЕ ИЗИСКВА ЛИЦЕНЗ ИЛИ ДРУГО РАЗРЕШИТЕЛНО, ТАКАВА ДЕЙНОСТ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА САМО СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТА НА ТАКЪВ ЛИЦЕНЗ ИЛИ РАЗРЕШИТЕЛНО, ОСВЕН АКО ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО ПРЕДВИЖДА ДРУГО.
2009-02-27 10:44:21ЖУЛИЕТА ДИНКОВА ПЕНЕВА
ZHULIETA DINKOVA PENEVA
Manager
2009-02-27 10:44:21ЖУЛИЕТА ДИНКОВА ПЕНЕВА
ZHULIETA DINKOVA PENEVA
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата СОЛ ЕНЕРДЖИ SOL ENERDZHI (ЕИК: 200628021)
Check other registries about the company СОЛ ЕНЕРДЖИ SOL ENERDZHI (ID: 200628021)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate