Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ФОРМАМЕР (ЕИК: 200631430)
Events with persons connected to the company FORMAMER (ID: 200631430)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200631430)
Към 2019-12-09 15:01:20 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-12-09 15:01:20 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС
  No data about EU funded project contractor.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-05-14 07:50:30Живко Бойков Бойчев
ZHivko Boykov Boychev
Liquidator
2018-04-24 16:18:01Мария Костадинова Костова
Mariya Kostadinova Kostova
Liquidator
2017-12-06 13:30:51Гроздю Константинов Гроздев
Grozdyu Konstantinov Grozdev
Liquidator
2017-12-03 22:10:10Лъчезар Димитров Ковачев
Lachezar Dimitrov Kovachev
Liquidator
2017-10-23 13:51:33Даниел Йорданов Хаджиатанасов
Daniel Yordanov Hadzhiatanasov
Liquidator
2017-10-06 10:06:46Георги Атанасов Кличанов
Georgi Atanasov Klichanov
Liquidator
2017-10-02 16:42:34Ивелина Йорданова Попова
Ivelina Yordanova Popova
Liquidator
2017-07-04 12:34:27Пепа Добрева Чернева
Pepa Dobreva CHerneva
Liquidator
2017-06-16 16:25:58Мариана Пенева Кличанова
Mariana Peneva Klichanova
Liquidator
2015-04-20 14:32:12Любима Тодорова Бургазлиева
Lyubima Todorova Burgazlieva
Liquidator
2014-05-14 16:37:44НЮ-КО ЗАГОРА ЕООД
NYU-KO ZAGORA EOOD
Distraints
2014-05-09 16:00:10ПЕТРОЛ ХОЛДИНГ АД
PETROL HOLDING AD
БЪЛГАРИЯDescription406
2014-03-06 11:45:54ЕРАНС ХОЛДИНГС ЛИМИТИД КИПЪР
ERANS HOLDINGS LIMITID KIPAR
Distraints
2014-02-27 18:25:50ПЕТРОЛ ХОЛДИНГ АД
PETROL HOLDING AD
БЪЛГАРИЯDescription406
2013-02-04 11:07:11УНИКРЕДИТ ЛИЗИНГ АД
UNIKREDIT LIZING AD
Distraints
2013-01-29 10:23:46ПЕТРОЛ ХОЛДИНГ АД
PETROL HOLDING AD
БЪЛГАРИЯDescription406
2009-03-04 17:01:04ФОРМАМЕР
FORMAMER
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2009-03-04 17:01:04ФОРМАМЕР ЕООД
FORMAMER EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул.АЛЕКСАНДРОВСКА 21
2009-03-04 17:01:04ФОРМАМЕР ЕООД
FORMAMER EOOD
SubjectOfActivity
ПОКУПКА, УПРАВЛЕНИЕ И СТОПАНИСВАНЕ НА НЕДВИЖИМИИМОТИ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛПРОДАЖБА; ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ ВПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТСОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ; ТЪРГОВСКОПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНАСОБСТВЕНОСТ; ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ,ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ;КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.
2009-03-04 17:01:04ПЛАМЕН СЛАВОВ ТОДОРОВ
PLAMEN SLAVOV TODOROV
Manager
2009-03-04 17:01:04ПЕТРОЛ ХОЛДИНГ АД
PETROL HOLDING AD
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ФОРМАМЕР FORMAMER (ЕИК: 200631430)
Check other registries about the company ФОРМАМЕР FORMAMER (ID: 200631430)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate