Събития с лица свързани с компанията Сити Пойнт Перник (ЕИК: 200633965)
Events with persons connected to the company Siti Poynt Pernik (ID: 200633965)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200633965)
Към 2020-08-13 00:16:34 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-08-13 00:16:34 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
 • Няма данни за коронасубсидии по ПМС55. No data about coronasubsidies.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2015-04-23 16:08:59АМ СИТИ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД
AM SITI MENIDZHMANT EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 Цар Асен 107
2015-04-23 16:08:59АЛЕКСАНДЪР МИЦЕВСКИ
ALEKSANDAR MITSEVSKI
МАКЕДОНИЯManager
2015-04-16 16:59:35АМ МЕНИДЖМЪНТ
AM MENIDZHMANT
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2015-04-16 16:59:35АМ МЕНИДЖМЪНТ
AM MENIDZHMANT
БЪЛГАРИЯDescription406
2013-03-26 12:23:40ЕКСПИРИАН ЕООД
EKSPIRIAN EOOD
Distraints
2013-03-20 14:23:33ИН КОМПЛЕКС ЕООД
IN KOMPLEKS EOOD
БЪЛГАРИЯDescription406
2012-05-18 16:46:08ИН КОМПЛЕКС
IN KOMPLEKS
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2012-05-11 16:31:43СИТИ ПОЙНТ ПЕРНИК ЕООД
SITI POYNT PERNIK EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 Цар Асен 107
2011-10-31 19:42:53Сити Пойнт Перник
Siti Poynt Pernik
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2011-10-31 19:42:53Сити Пойнт Перник ЕООД
Siti Poynt Pernik EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Христо Ботев 48
2011-10-31 19:42:53Иван Милков Гаделев
Ivan Milkov Gadelev
БЪЛГАРИЯManager
2011-10-31 19:42:53Бизнес БГ Груп ЕООД
Biznes BG Grup EOOD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2011-10-31 19:42:53Емил Добрев
Emil Dobrev
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: Бизнес БГ Груп ЕООД
2011-10-31 19:42:53Бизнес БГ Груп ЕООД
Biznes BG Grup EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: Емил Добрев
2009-12-14 16:55:57Сити Пойнт Перник
Siti Poynt Pernik
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2009-12-14 16:55:57Емил Добрев
Emil Dobrev
ГЕРМАНИЯPartner
2009-12-14 16:55:57Бизнес БГ-Груп ЕООД
Biznes BG-Grup EOOD
БЪЛГАРИЯPartner
2009-12-14 16:55:57Емил Добрев
Emil Dobrev
ГЕРМАНИЯSoleCapitalOwner
2009-03-06 11:22:03Сити Пойнт Перник
Siti Poynt Pernik
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2009-03-06 11:22:03Сити Пойнт Перник ЕООД
Siti Poynt Pernik EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 Плачковица 4
2009-03-06 11:22:03Сити Пойнт Перник ЕООД
Siti Poynt Pernik EOOD
SubjectOfActivity
Реализация на проекти за създаване на обекти с цел тяхната експлоатация и управление или продажба; вътрешно и външно търговска дейност; както и всяка друга дейност, която не е забранена със закон.
2009-03-06 11:22:03Емил Добрев
Emil Dobrev
ГЕРМАНИЯManager
2009-03-06 11:22:03Емил Добрев
Emil Dobrev
ГЕРМАНИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата Сити Пойнт Перник Siti Poynt Pernik (ЕИК: 200633965)
Check other registries about the company Сити Пойнт Перник Siti Poynt Pernik (ID: 200633965)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More