Събития с лица свързани с компанията УРАНИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ (ЕИК: 200642918)
Events with persons connected to the company URANIYA INTERNESHANAL (ID: 200642918)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200642918)
Към 2020-01-29 16:55:31 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-29 16:55:31 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2010-12-07 15:34:08ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ
TOPLOFIKATSIYA SOFIYA
Distraints
2010-12-03 15:53:46ПЛАМЕН НЕЙКОВ БРАТОЕВ
PLAMEN NEYKOV BRATOEV
Description406
2009-03-12 13:50:53УРАНИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ
URANIYA INTERNESHANAL
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2009-03-12 13:50:53УРАНИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД
URANIYA INTERNESHANAL OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1301 бул. МАРИЯ ЛУИЗА 41
2009-03-12 13:50:53УРАНИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД
URANIYA INTERNESHANAL OOD
SubjectOfActivity
ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, АГЕНТСТВО И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ТУРИСТИЧЕСКИ ДРУЖЕСТВА И АВИОКОМПАНИИ, РЕЗЕРВАЦИИ И ПРОДАЖБА НА БИЛЕТИ ЗА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ, РЕКЛАМНА, МАРКЕТИНГОВА И КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА ВЪЗДУШНИЯ ТРАНСПОРТ И ТУРИЗМА, ПОКУПКА НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБАТА ИМ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБАТА ИМ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ПРЕВОЗНА, ОКАЗИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА, ЛИЗИНГОВА, КОМИСИОННА, ХОТЕЛИЕРСКА, ТУРИСТИЧЕСКА, РЕКЛАМНА, ИНФОРМАЦИОННА, ПРОГРАМНА И ИМПРЕСАРСКА ДЕЙНОСТ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, С ЦЕЛ ПРОДАЖБАТА ИМ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.
2009-03-12 13:50:53ПЛАМЕН НЕЙКОВ БРАТОЕВ
PLAMEN NEYKOV BRATOEV
БЪЛГАРИЯManager
2009-03-12 13:50:53ПЛАМЕН НЕЙКОВ БРАТОЕВ
PLAMEN NEYKOV BRATOEV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-12 13:50:53НИКОЛА ПЕТРОВ НИКОЛОВ
NIKOLA PETROV NIKOLOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-12 13:50:53БОРИСЛАВ САРАНДЕВ САРАНДЕВ
BORISLAV SARANDEV SARANDEV
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата УРАНИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ URANIYA INTERNESHANAL (ЕИК: 200642918)
Check other registries about the company УРАНИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ URANIYA INTERNESHANAL (ID: 200642918)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More