Събития с лица свързани с компанията ПРИНЦЕСИ (ЕИК: 200645842)
Events with persons connected to the company PRINTSESI (ID: 200645842)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200645842)
Към 2020-02-19 10:02:35 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-19 10:02:35 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-11-29 12:54:28ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД
ENERGO-PRO PRODAZHBI AD
Distraint
2017-11-29 12:54:28Изострой 15 ЕООД
Izostroy 15 EOOD
Distraints
2017-11-29 12:54:28ОГНЯН НИКОЛАЕВ СИМЕОНОВ
OGNYAN NIKOLAEV SIMEONOV
БЪЛГАРИЯDescription406
2015-01-23 16:35:08Изострой 15 ЕООД
Izostroy 15 EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. Прилеп 68
2015-01-23 16:35:08Изострой 15 ЕООД
Izostroy 15 EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. Прилеп 68
2015-01-23 16:35:08Огнян Николаев Симеонов
Ognyan Nikolaev Simeonov
БЪЛГАРИЯManager
2015-01-23 16:35:08Изострой 15 ЕООД
Izostroy 15 EOOD
SubjectOfActivity
Строителни-ремонтни, довършителни, бояджийски дейности и услуги – електрически и водопроводни услуги; инвеститорски контрол; рибовъдство и експлоатация на хидротехнически съоръжения- язовири; търговия на едро и дребно в страната и чужбина, внос и износ на стоки; търговия на едро и дребно с хранителни, строителни и промишлени стоки; разкриване и експлоатация на заведения за обществено хранене, ресторанти, кафе-сладкарници; туристически-хотелиерски и ресторантьорски дейности и услуги.
2015-01-23 16:35:08Огнян Николаев Симеонов
Ognyan Nikolaev Simeonov
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2015-01-23 16:35:08Иванка Йорданова Николаева
Ivanka Yordanova Nikolaeva
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: Огнян Николаев Симеонов
2015-01-23 16:35:08Огнян Николаев Симеонов
Ognyan Nikolaev Simeonov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: Иванка Йорданова Николаева
2010-11-19 12:33:29ПРИНЦЕСИ ЕООД
PRINTSESI EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Константиново 9180 ул. Цар Симеон Велики 3
2010-11-19 12:33:29ИВАНКА ЙОРДАНОВА НИКОЛОВА
IVANKA YORDANOVA NIKOLOVA
БЪЛГАРИЯManager
2010-11-19 12:33:29ИВАНКА ЙОРДАНОВА НИКОЛОВА
IVANKA YORDANOVA NIKOLOVA
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2010-11-19 12:33:29ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА ДАНЕВА
DESISLAVA ANGELOVA DANEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5 000 Sell to: ИВАНКА ЙОРДАНОВА НИКОЛОВА
2010-11-19 12:33:29ИВАНКА ЙОРДАНОВА НИКОЛОВА
IVANKA YORDANOVA NIKOLOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5 000 Buy from: ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА ДАНЕВА
2010-02-17 09:23:39ПРИНЦЕСИ
PRINTSESI
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2010-02-17 09:23:39ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА ДАНЕВА
DESISLAVA ANGELOVA DANEVA
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2010-02-17 09:23:39РОСИЦА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
ROSITSA DIMITROVA GEORGIEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Sell to: ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА ДАНЕВА
2010-02-17 09:23:39ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА ДАНЕВА
DESISLAVA ANGELOVA DANEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Buy from: РОСИЦА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
2009-03-13 16:49:15ПРИНЦЕСИ
PRINTSESI
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2009-03-13 16:49:15ПРИНЦЕСИ ООД
PRINTSESI OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 ул. КНЯЗ Н. НИКОЛАЕВИЧ 23 Б
2009-03-13 16:49:15ПРИНЦЕСИ ООД
PRINTSESI OOD
SubjectOfActivity
Търговска дейност в страната и чужбина; покупка на стоки и други вещи c цeл пpeпpoдaжбa в първоначален, преработен или обработен вид в страната и чужбина; външна и вътрешна търговия с хранителни, промишлени стоки, авточасти, машини и съоръжения, извършване на търговски и правни сделки за своя и чужда сметка; търговско представителство, агентство и посредничество; транспортна дейност /след лиценз/, сделки с интелектуална собственост; вътрешен и международен туризъм /след лиценз/; агентска и туроператорска дейност /след лиценз/;комисионерство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, консултантски услуги, покупко-продажба на недвижими имоти и вещни права върху тях, транспортни и спедиторски услуги, ресторантьорство и хотелиерство /след лиценз/; комплексни комунално-битови услуги за населението, автосервизна и авторемонтна дейност, маркетинг, рекламна и програмна дейност; реекспорт, бартерни и консигнационни сделки; лизингова дейност.
2009-03-13 16:49:15РОСИЦА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
ROSITSA DIMITROVA GEORGIEVA
БЪЛГАРИЯManager
2009-03-13 16:49:15ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА ДАНЕВА
DESISLAVA ANGELOVA DANEVA
БЪЛГАРИЯManager
2009-03-13 16:49:15РОСИЦА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
ROSITSA DIMITROVA GEORGIEVA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-13 16:49:15ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА ДАНЕВА
DESISLAVA ANGELOVA DANEVA
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата ПРИНЦЕСИ PRINTSESI (ЕИК: 200645842)
Check other registries about the company ПРИНЦЕСИ PRINTSESI (ID: 200645842)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More