Събития с лица свързани с компанията САКАР ПАУЪР БЪЛГАРИЯ (ЕИК: 200649802)
Events with persons connected to the company SAKAR PAUAR BALGARIYA (ID: 200649802)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200649802)
Към 2020-01-23 02:32:28 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-23 02:32:28 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2014-07-11 11:33:35ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД
OBEDINENA BALGARSKA BANKA AD
Distraints
2014-07-07 12:40:55ХРИСТО БОТЕВ ТОМОВ
HRISTO BOTEV TOMOV
БЪЛГАРИЯDescription406
2013-12-10 14:34:29СТАНИСЛАВ ИВАНОВ КАРАДАНОВ
STANISLAV IVANOV KARADANOV
Distraints
2013-12-04 13:26:05ХРИСТО БОТЕВ ТОМОВ
HRISTO BOTEV TOMOV
БЪЛГАРИЯDescription406
2012-02-01 15:02:50ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ГЪЛЪБОВ
GEORGI STEFANOV GALABOV
БЪЛГАРИЯPartner
2012-02-01 15:02:50ХРИСТО БОТЕВ ТОМОВ
HRISTO BOTEV TOMOV
БЪЛГАРИЯPartner
2012-01-25 11:12:08ХРИСТО БОТЕВ ТОМОВ
HRISTO BOTEV TOMOV
БЪЛГАРИЯManager
2012-01-25 11:12:08ХРИСТО БОТЕВ ТОМОВ
HRISTO BOTEV TOMOV
БЪЛГАРИЯPartner
2012-01-25 11:12:08ГЕОРГИ ХРИСТОСКОВ ХРИСТОСКОВ
GEORGI HRISTOSKOV HRISTOSKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Sell to: ХРИСТО БОТЕВ ТОМОВ
2012-01-25 11:12:08ХРИСТО БОТЕВ ТОМОВ
HRISTO BOTEV TOMOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Buy from: ГЕОРГИ ХРИСТОСКОВ ХРИСТОСКОВ
2010-11-10 12:51:33САКАР ПАУЪР БЪЛГАРИЯ ООД
SAKAR PAUAR BALGARIYA OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София ДЖЕЙМС БАУЧЕР 75
2010-11-10 12:51:33САКАР ПАУЪР БЪЛГАРИЯ ООД
SAKAR PAUAR BALGARIYA OOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 Хан Омуртаг 54 Сгр.1
2009-03-17 12:20:40САКАР ПАУЪР БЪЛГАРИЯ
SAKAR PAUAR BALGARIYA
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2009-03-17 12:20:40САКАР ПАУЪР БЪЛГАРИЯ ООД
SAKAR PAUAR BALGARIYA OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ЛОЗЕНЕЦ бул. ДЖЕЙМС БАУЧЕР 75
2009-03-17 12:20:40САКАР ПАУЪР БЪЛГАРИЯ ООД
SAKAR PAUAR BALGARIYA OOD
SubjectOfActivity
ПРОУЧВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНСТАЛАЦИИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ, КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ НЕ ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.
2009-03-17 12:20:40ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ГЪЛЪБОВ
GEORGI STEFANOV GALABOV
БЪЛГАРИЯManager
2009-03-17 12:20:40ГЕОРГИ ХРИСТОСКОВ ХРИСТОСКОВ
GEORGI HRISTOSKOV HRISTOSKOV
БЪЛГАРИЯManager
2009-03-17 12:20:40ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ГЪЛЪБОВ
GEORGI STEFANOV GALABOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-17 12:20:40ГЕОРГИ ХРИСТОСКОВ ХРИСТОСКОВ
GEORGI HRISTOSKOV HRISTOSKOV
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата САКАР ПАУЪР БЪЛГАРИЯ SAKAR PAUAR BALGARIYA (ЕИК: 200649802)
Check other registries about the company САКАР ПАУЪР БЪЛГАРИЯ SAKAR PAUAR BALGARIYA (ID: 200649802)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More