Събития с лица свързани с компанията АКАУНТ КОНСУЛТЪНТ (ЕИК: 200653996)
Events with persons connected to the company AKAUNT KONSULTANT (ID: 200653996)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200653996)
Към 2020-01-23 05:48:16 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-23 05:48:16 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2009-03-19 13:26:16АКАУНТ КОНСУЛТЪНТ
AKAUNT KONSULTANT
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2009-03-19 13:26:16АКАУНТ КОНСУЛТЪНТ ЕООД
AKAUNT KONSULTANT EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 СТРЕЛБИЩЕ 114 А
2009-03-19 13:26:16АКАУНТ КОНСУЛТЪНТ ЕООД
AKAUNT KONSULTANT EOOD
SubjectOfActivity
СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ И КОНСУЛТАЦИИ, ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО, ЕКСПОРТ И ИМПОРТ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА; ТРАНСПОРТНА И СПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ; ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО; СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА ИЛИ ДРУГ НОРМАТИВЕН АКТ.
2009-03-19 13:26:16КОНСТАНТИН ФАРУК ХАДАД
KONSTANTIN FARUK HADAD
БЪЛГАРИЯManager
2009-03-19 13:26:16КОНСТАНТИН ФАРУК ХАДАД
KONSTANTIN FARUK HADAD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата АКАУНТ КОНСУЛТЪНТ AKAUNT KONSULTANT (ЕИК: 200653996)
Check other registries about the company АКАУНТ КОНСУЛТЪНТ AKAUNT KONSULTANT (ID: 200653996)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More