Събития с лица свързани с компанията ДУХЛЕВ (ЕИК: 200664124)
Events with persons connected to the company DUHLEV (ID: 200664124)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200664124)
Към 2020-02-17 04:08:53 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-17 04:08:53 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Има данни да е бенефициар на проекти по ПСРС през периода 2007-2013 за сума 202 268,43 лв.
  The company is EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2013-06-05 18:29:04ДУХЛЕВ ЕООД
DUHLEV EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4018 ул. Сава Филаретов 2
2013-05-08 13:18:38ДУХЛЕВ ЕООД
DUHLEV EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Момково 6542 ул. Йордан Ципорков 8
2013-05-08 13:18:38ДУХЛЕВ ЕООД
DUHLEV EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4018 ул. Сава Филаретов 2
2011-04-07 16:22:26ДУХЛЕВ ЕООД
DUHLEV EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. Сава Филаретов 2
2009-07-27 11:26:28ДУХЛЕВ ЕООД
DUHLEV EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Цар Иван Шишман 8
2009-07-27 11:26:28ДУХЛЕВ ЕООД
DUHLEV EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Цар Иван Шишман 8
2009-03-26 14:56:16ДУХЛЕВ
DUHLEV
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2009-03-26 14:56:16ДУХЛЕВ ЕООД
DUHLEV EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Враца 3000 Кръстьо Българията 13А
2009-03-26 14:56:16ДУХЛЕВ ЕООД
DUHLEV EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. Враца 3000 Кръстьо Българията 13А
2009-03-26 14:56:16ДУХЛЕВ ЕООД
DUHLEV EOOD
SubjectOfActivity
Засаждане, отглеждане, стопанисване и управление на лозови насаждения, изкупуване и преработка на грозде, производство на вина, продажба на едро и дребно на вина, покупка, продажба и отдаване под наем на недвижими имоти, управленско и бизнес консултиране, сделки с интелектуална собственост и недвижими имоти, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни услуги свързани с развиване на селски туризъм, както и всякакви други дейности и услуги, които не са изрично забранени от закона
2009-03-26 14:56:16Валентин Духлев
Valentin Duhlev
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАManager
2009-03-26 14:56:16Валентин Духлев
Valentin Duhlev
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ДУХЛЕВ DUHLEV (ЕИК: 200664124)
Check other registries about the company ДУХЛЕВ DUHLEV (ID: 200664124)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More