Събития с лица свързани с компанията ЦЕЦКО 2004-СИЛВИЯ БУРУДЖИЕВА (ЕИК: 200687614)
Events with persons connected to the company TSETSKO 2004-SILVIYA BURUDZHIEVA (ID: 200687614)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200687614)
Към 2020-01-23 19:58:30 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-23 19:58:30 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2009-04-15 11:05:44ЦЕЦКО 2004-СИЛВИЯ БУРУДЖИЕВА
TSETSKO 2004-SILVIYA BURUDZHIEVA
LegalForm
Едноличен търговец
2009-04-15 11:05:44ЦЕЦКО 2004-СИЛВИЯ БУРУДЖИЕВА ЕТ
TSETSKO 2004-SILVIYA BURUDZHIEVA ET
БЪЛГАРИЯSeat
2009-04-15 11:05:44ЦЕЦКО 2004-СИЛВИЯ БУРУДЖИЕВА ЕТ
TSETSKO 2004-SILVIYA BURUDZHIEVA ET
SubjectOfActivity
ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ С ВСИЧКИ РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА СТОКИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО АЛКОХОЛ И ЦИГАРИ; ВНОС И ИЗНОС; ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ; ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТВАНЕ И ПЛАСМЕНТ НА ЦВЕТЯ; СЕЛСКОСТОПАНСКИ, ХРАНИТЕЛНИ И ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ; ВСИЧКИ ВИДОВЕ УСЛУГИ ЗА БИТА; МАРКЕТИНГ И ЛИЗИНГ; РЕКЛАМНА, ТУРИСТИЧЕСКА И ТРАНСПОРНА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ПОСРЕДНИЧЕСА ДЕЙНОСТ; РЕСТОРАНЬОРСТВО И ХОТЕЛИЕРСТВО; ЗАБАВНИ ИГРИ; ВСИЧКИ ОСТОНАЛИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.
2009-04-15 11:05:44СИЛВИЯ СТЕФАНОВА БУРУДЖИЕВА
SILVIYA STEFANOVA BURUDZHIEVA
БЪЛГАРИЯPhysicalPersonTrader

Проверки в други регистри за фирмата ЦЕЦКО 2004-СИЛВИЯ БУРУДЖИЕВА TSETSKO 2004-SILVIYA BURUDZHIEVA (ЕИК: 200687614)
Check other registries about the company ЦЕЦКО 2004-СИЛВИЯ БУРУДЖИЕВА TSETSKO 2004-SILVIYA BURUDZHIEVA (ID: 200687614)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More