Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията АВТОРЕЦИКЛИРАНЕ (ЕИК: 200688890)
Events with persons connected to the company AVTORETSIKLIRANE (ID: 200688890)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200688890)
Към 2019-12-12 06:57:22 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-12-12 06:57:22 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС
  No data about EU funded project contractor.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2014-06-23 18:22:06АВТОРЕЦИКЛИРАНЕ - ЕКОБУЛКАР
AVTORETSIKLIRANE - EKOBULKAR
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2014-06-23 18:22:06АВТОРЕЦИКЛИРАНЕ - ЕКОБУЛКАР ЕАД
AVTORETSIKLIRANE - EKOBULKAR EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 Крива река Ген. Едуард И. Тотлебен 55
2014-06-23 18:22:06АНДРЕЙ АЛЕКСИЕВ МЕТОДИЕВ
ANDREY ALEKSIEV METODIEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-06-23 18:22:06АНДРЕЙ АЛЕКСИЕВ МЕТОДИЕВ
ANDREY ALEKSIEV METODIEV
БЪЛГАРИЯDirector
2014-06-23 18:22:06МЕТОДИ АНДРЕЕВ АЛЕКСИЕВ
METODI ANDREEV ALEKSIEV
БЪЛГАРИЯDirector
2014-06-23 18:22:06ЙОРДАНКА ТОДОРОВА НАЙДЕНОВА
YORDANKA TODOROVA NAYDENOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2014-06-23 18:22:06АНДРЕЙ АЛЕКСИЕВ МЕТОДИЕВ
ANDREY ALEKSIEV METODIEV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2013-04-18 09:26:53Иван Илиев Златинов
Ivan Iliev Zlatinov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-01-03 13:56:07Петър Георгиев Мицин
Petar Georgiev Mitsin
Procurators
2011-11-18 15:13:42АВТОРЕЦИКЛИРАНЕ - ЕКОБУЛКАР АД
AVTORETSIKLIRANE - EKOBULKAR AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1517 бул. Владимир Вазов 40 2
2011-11-18 15:13:42АВТОРЕЦИКЛИРАНЕ - ЕКОБУЛКАР АД
AVTORETSIKLIRANE - EKOBULKAR AD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 МАКСИ СИМЕОНОВСКО ШОСЕ 110 20
2011-11-18 15:13:42АСЯ ГЕОРГИЕВА КОЗЛОВСКА
ASYA GEORGIEVA KOZLOVSKA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-11-18 15:13:42ПАВЕЛ ИЛИЕВ ЗЛАТИНОВ
PAVEL ILIEV ZLATINOV
БЪЛГАРИЯDirector
2011-11-18 15:13:42АСЯ ГЕОРГИЕВА КОЗЛОВСКА
ASYA GEORGIEVA KOZLOVSKA
БЪЛГАРИЯDirector
2011-11-18 15:13:42ИВАН ИЛИЕВ ЗЛАТИНОВ
IVAN ILIEV ZLATINOV
БЪЛГАРИЯDirector
2011-11-18 15:13:42АВТОРЕЦИКЛИРАНЕ - ЕКОБУЛКАР АД
AVTORETSIKLIRANE - EKOBULKAR AD
SubjectOfActivity
СЪБИРАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ, ВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАНЕ И РАЗКОМПЛЕКТУВАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /ИУМПС/, ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ И/ИЛИ ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОБРАЗУВАНИТЕ ОТПАДЪЦИ ОТ МПС, ДЕЙНОСТИ ПО ТРЕТИРАНЕ НА ИУМПС, ВКЛЮЧИТЕЛНО ТЕХНИТЕ КОМПОНЕНТИ И МАТЕРИАЛИ, ОСИГУРЯВАНЕ ПРИГОДНОСТТА НА ОТПАДЪЦИТЕ ОТ МПС ЗА ПОСЛЕДВАЩОТО ИМ ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ ИЛИ РЕЦИКЛИРАНЕ/ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ, ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЛОЩАДКИ ЗА ВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАНЕ И ЦЕНТРОВЕ ЗА РАЗКОМПЛЕКТОВАНЕ НА ИУМПС, ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯ НА ЗУО И НА ПОДЗАКОНОВИТЕ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ПО ПРИЛАГАНЕТО МУ СЛЕД ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ, КАТО ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОПОЛЗАТВОРЯВАНЕ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, ПРЕДПРИЕМАНЕ НА МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КОЛИЧЕСТВОТО НА КОМПОНЕНТИТЕ ОТ ИУМПС, ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ И ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И ВНОСИТЕЛИТЕ НА МПС В ПРЕДЛАГАНАТА ОТ ОРГАНИЗАЦИЯТА ПО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ КОЛЕКТИВНА СИСТЕМА ЗА СЪБИРАНЕ ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ, ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ОТ МПС; ОРГАНИЗИРАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОГРАМИ В СФЕРАТА НА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ, КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ СВЪРЗАНА С КОМУНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ; ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В СВОЯ ПОЛЗА И ЗА СВОЯ ПОЛЗА И ЗА СВОЯ СМЕТКА, КАКТО И В ПОЛЗА НА СВОИТЕ КЛИЕНТИ, ВСЯКА СЪПЪТСТВАЩА И НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТ.
2010-11-02 11:11:37АВТОРЕЦИКЛИРАНЕ АД
AVTORETSIKLIRANE AD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 МАКСИ СИМЕОНОВСКО ШОСЕ 110 20
2010-02-02 12:37:25АВТОРЕЦИКЛИРАНЕ АД
AVTORETSIKLIRANE AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София СТРЕЛБИЩЕ 91 В
2010-02-02 12:37:25АВТОРЕЦИКЛИРАНЕ АД
AVTORETSIKLIRANE AD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1408 СТРЕЛБИЩЕ ТВЪРДИШКИ ПРОХОД 23
2009-04-16 11:35:49АВТОРЕЦИКЛИРАНЕ
AVTORETSIKLIRANE
LegalForm
Акционерно дружество
2009-04-16 11:35:49АВТОРЕЦИКЛИРАНЕ АД
AVTORETSIKLIRANE AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София СТРЕЛБИЩЕ 91 В
2009-04-16 11:35:49АВТОРЕЦИКЛИРАНЕ АД
AVTORETSIKLIRANE AD
SubjectOfActivity
СЪБИРАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ, ВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАНЕ И РАЗКОМПЛЕКТУВАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /ИУМПС/, ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ И/ИЛИ ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОБРАЗУВАНИТЕ ОТПАДЪЦИ ОТ МПС, ДЕЙНОСТИ ПО ТРЕТИРАНЕ НА ИУМПС, ВКЛЮЧИТЕЛНО ТЕХНИТЕ КОМПОНЕНТИ И МАТЕРИАЛИ, ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРИГОДНОСТТА НА ОТПАДЪЦИТЕ ОТ МПС ЗА ПОСЛЕДВАЩОТО ИМ ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ ИЛИ РЕЦИКЛИРАНЕ/ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ, ЧРЕЗ КОМПОНЕНТИ И МАТЕРИАЛИ, ОСИГУРЯВАНЕ ПРИГОДНОСТТА НА ОТПАДАЦИТЕ ОТ МПС ЗА ПОСЛЕДВАЩОТО ИМ ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ ИЛИ РЕЦИКЛИРАНЕ/ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЛОЩАДКИ ЗА ВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАНЕ И ЦЕНТРОВЕ ЗА РАЗКОМПЛЕКТОВАНЕ НА ИУМПС, ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯ НА ЗУО И НА ПОДЗАКОНОВИТЕ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ПО ПРИЛАГАНЕТО МУ СЛЕД ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ, КАТО ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОПОЛЗАТВОРЯВАНЕ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, ПРЕДПРИЕМАНЕ НА МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КОЛИЧЕСТВОТО НА КОМПОНЕНТИТЕ ОТ ИУМПС, ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ И ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И ВНОСИТЕЛИТЕ НА МПС В ПРЕДЛАГАНАТА ОТ ОРГАНИЗАЦИЯТА ПО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ КОЛЕКТИВНА СИСТЕМА ЗА СЪБИРАНЕ ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ, ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ОТ МПС; ОРГАНИЗИРАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОГРАМИ В СФЕРАТА НА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ, КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ СВЪРЗАНА С КОМУНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ; ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В СВОЯ ПОЛЗА И ЗА СВОЯ ПОЛЗА И ЗА СВОЯ СМЕТКА, КАКТО И В ПОЛЗА НА СВОИТЕ КЛИЕНТИ, ВСЯКА СЪПЪТСТВАЩА И НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТ.
2009-04-16 11:35:49ВЕЛИН АЛЕКСАНДРОВ ЗДРАВКОВ
VELIN ALEKSANDROV ZDRAVKOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-04-16 11:35:49ВЕЛИН АЛЕКСАНДРОВ ЗДРАВКОВ
VELIN ALEKSANDROV ZDRAVKOV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-04-16 11:35:49ДИМИТЪР КИСЬОВ
DIMITAR KISXOV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-04-16 11:35:49БОРИС ИВАНОВ ДОСЕВ
BORIS IVANOV DOSEV
БЪЛГАРИЯDirector

Проверки в други регистри за фирмата АВТОРЕЦИКЛИРАНЕ AVTORETSIKLIRANE (ЕИК: 200688890)
Check other registries about the company АВТОРЕЦИКЛИРАНЕ AVTORETSIKLIRANE (ID: 200688890)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate