Събития с лица свързани с компанията ИНВЕСТКАПИТАЛСТРОЙ (ЕИК: 200700894)
Events with persons connected to the company INVESTKAPITALSTROY (ID: 200700894)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200700894)
Към 2020-06-04 21:46:51 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-06-04 21:46:51 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
 • Няма данни за коронасубсидии по ПМС55. No data about coronasubsidies.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-02-17 13:14:29ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
VODOSNABDYAVANE I KANALIZATSIYA
Distraints
2016-02-11 11:26:34ОЛЕНА ГЕНЧЕВА
OLENA GENCHEVA
Description406
2009-04-28 09:58:00ИНВЕСТКАПИТАЛСТРОЙ
INVESTKAPITALSTROY
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2009-04-28 09:58:00ИНВЕСТКАПИТАЛСТРОЙ ООД
INVESTKAPITALSTROY OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул. Мара Гидик 8
2009-04-28 09:58:00ИНВЕСТКАПИТАЛСТРОЙ ООД
INVESTKAPITALSTROY OOD
SubjectOfActivity
ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ СДЕЛКИ, СТРОИТЕЛСТВО; КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ПОКУПКО - ПРОДАЖБАТА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ПОКУПКО - ПРОДАЖБА И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ; ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ДРУГИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТИ.
2009-04-28 09:58:00ОЛЕНА ГЕНЧЕВА
OLENA GENCHEVA
УКРАЙНАManager
2009-04-28 09:58:00ОЛЕНА ГЕНЧЕВА
OLENA GENCHEVA
УКРАЙНАPartner
2009-04-28 09:58:00ФЛАРИТ МУНИРОВИЧ ВИЛДАНОВ
FLARIT MUNIROVICH VILDANOV
РУСКА ФЕДЕРАЦИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата ИНВЕСТКАПИТАЛСТРОЙ INVESTKAPITALSTROY (ЕИК: 200700894)
Check other registries about the company ИНВЕСТКАПИТАЛСТРОЙ INVESTKAPITALSTROY (ID: 200700894)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More