Събития с лица свързани с компанията ДЕЙ ЕНЕРДЖИ (ЕИК: 200706025)
Events with persons connected to the company DEY ENERDZHI (ID: 200706025)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200706025)
Към 2020-07-14 23:03:56 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-07-14 23:03:56 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
 • Няма данни за коронасубсидии по ПМС55. No data about coronasubsidies.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-09-27 18:24:14ЦВЕТЕЛИНА ТОДОРОВА ПЕЛТЕКОВА
TSVETELINA TODOROVA PELTEKOVA
БЪЛГАРИЯManager
2014-09-30 18:00:30ЕД ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ
ED ENTARTEYNMANT
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2014-09-30 18:00:30Николай Христов Николов
Nikolay Hristov Nikolov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
50000 Sell to: ЕД ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ АД
2014-09-30 18:00:30ЕД ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ АД
ED ENTARTEYNMANT AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
50000 Buy from: Николай Христов Николов
2012-02-20 17:27:42ДЕЙ ЕНЕРДЖИ ЕООД
DEY ENERDZHI EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул.»Козлодуй”» №1, ет.4, офис №9
2010-08-04 15:56:09ДЕЙ ЕНЕРДЖИ ЕООД
DEY ENERDZHI EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул.Фердинандова№2а
2010-08-04 15:56:09ДЕЙ ЕНЕРДЖИ ЕООД
DEY ENERDZHI EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Възраждане 10
2010-08-04 15:56:09НИКОЛАЙ ХРИСТОВ НИКОЛОВ
NIKOLAY HRISTOV NIKOLOV
БЪЛГАРИЯManager
2010-08-04 15:56:09НИКОЛАЙ ХРИСТОВ НИКОЛОВ
NIKOLAY HRISTOV NIKOLOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2010-08-04 15:56:09ДАНИЕЛ НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ
DANIEL NIKOLAEV NIKOLOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: НИКОЛАЙ ХРИСТОВ НИКОЛОВ
2010-08-04 15:56:09НИКОЛАЙ ХРИСТОВ НИКОЛОВ
NIKOLAY HRISTOV NIKOLOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: ДАНИЕЛ НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ
2009-12-30 11:09:59ДЕЙ ЕНЕРДЖИ
DEY ENERDZHI
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2009-12-30 11:09:59ДЕЙ ЕНЕРДЖИ ЕООД
DEY ENERDZHI EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул.Александровска 129
2009-12-30 11:09:59ДАНИЕЛ НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ
DANIEL NIKOLAEV NIKOLOV
БЪЛГАРИЯManager
2009-12-30 11:09:59ДАНИЕЛ НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ
DANIEL NIKOLAEV NIKOLOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2009-12-30 11:09:59ЯСЕН АЛЕКСАНДРОВ ВАСИЛЕВ
YASEN ALEKSANDROV VASILEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2450 Sell to: ДАНИЕЛ НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ
2009-12-30 11:09:59ДАНИЕЛ НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ
DANIEL NIKOLAEV NIKOLOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2450 Buy from: ЯСЕН АЛЕКСАНДРОВ ВАСИЛЕВ
2009-04-30 17:50:04ДЕЙ ЕНЕРДЖИ
DEY ENERDZHI
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2009-04-30 17:50:04ДЕЙ ЕНЕРДЖИ ООД
DEY ENERDZHI OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Възраждане 10
2009-04-30 17:50:04ДЕЙ ЕНЕРДЖИ ООД
DEY ENERDZHI OOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Възраждане 10
2009-04-30 17:50:04ДЕЙ ЕНЕРДЖИ ООД
DEY ENERDZHI OOD
SubjectOfActivity
Изследване, проектиране, инженерно внедряване, придобиване, разпореждане, използване, ремонт и обслужване на технологично оборудване в промишлената енергетика, вкл. традиционни, нетрадиционни и възобновяеми енергийни източници; Организиране, остойностяване, реализация, експлоатация и продажба на частични съоръжения, както и цялостни проекти в областта на промишлената енергетика, включително традиционни, нетрадиционни и възобновяеми енергийни източници; Търговия с оборудване за производство на електроенергия в промишлената енергетика, включително традиционни, нетрадиционни и възобновяеми източници; Търговия и посредничество при търговия с парникови емисии; Организиране и планиране на одити в сектора на търговия с парникови емисии и парниково квотиране, търговско представителство и посредничество; комисионни сделки, лицензионни сделки; покупка на стоки с цел продажба в първоначален обработен или преработен вид в страната и чужбина, както и всички дейности, незабранени от закона.
2009-04-30 17:50:04ЯСЕН АЛЕКСАНДРОВ ВАСИЛЕВ
YASEN ALEKSANDROV VASILEV
БЪЛГАРИЯManager
2009-04-30 17:50:04ЯСЕН АЛЕКСАНДРОВ ВАСИЛЕВ
YASEN ALEKSANDROV VASILEV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-04-30 17:50:04ДАНИЕЛ НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ
DANIEL NIKOLAEV NIKOLOV
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата ДЕЙ ЕНЕРДЖИ DEY ENERDZHI (ЕИК: 200706025)
Check other registries about the company ДЕЙ ЕНЕРДЖИ DEY ENERDZHI (ID: 200706025)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More