Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията Кронос Рикавъри Мениджмънт (ЕИК: 200706032)
Events with persons connected to the company Kronos Rikavari Menidzhmant (ID: 200706032)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200706032)
Към 2019-12-15 02:38:24 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-12-15 02:38:24 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС
  No data about EU funded project contractor.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-04-20 17:52:42Катя Славеева Станойска
Katya Slaveeva Stanoyska
БЪЛГАРИЯLiquidator
2015-12-18 10:45:11Кронос Рикавъри Мениджмънт ООД
Kronos Rikavari Menidzhmant OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1799 Младост 2 Андрей Ляпчев 54 - -
2015-12-18 10:45:11Кронос Рикавъри Мениджмънт ООД
Kronos Rikavari Menidzhmant OOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1799 Младост 2 Андрей Ляпчев 54 - -
2013-01-11 13:43:09Кронос Рикавъри Мениджмънт ООД
Kronos Rikavari Menidzhmant OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 СТУДЕНТСКИ ГРАД бул. 8-МИ ДЕКЕМВРИ 13, офис № 11
2011-12-07 09:47:29Кронос Рикавъри Мениджмънт ООД
Kronos Rikavari Menidzhmant OOD
DebtorOverSecureClaims
2011-12-07 09:47:29Токуда банк АД
Tokuda bank AD
AtPawnCreditors
2011-12-05 15:29:27Кронос Рикавър Мениджмън ООД
Kronos Rikavar Menidzhman OOD
DebtorOverSecureClaims
2011-12-05 15:29:27Токуда банк АД
Tokuda bank AD
AtPawnCreditors
2011-07-28 15:37:58Кронос Рикавъри Мениджмънт
Kronos Rikavari Menidzhmant
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2011-07-28 15:37:58Кронос Рикавъри Мениджмънт ООД
Kronos Rikavari Menidzhmant OOD
SubjectOfActivity
придобиване, управление, оценка и разпореждане с дялови участия в капитала на търговски дружества, осъществяващи търговска дейност в областта на: събирането на изискуеми вземания, съдебно и извънсъдебно събиране на вземания, принудително изпълнение, насочено върху съществуващи обезпечения, включително ипотекирани недвижими имоти; изкупуване на обезпечени и необезпечени банкови портфолиа; предоставяне на свързани с това консултански услуги и услуги по управление на риска, както и участие в управлението на такива дружества, тяхното финансиране, придобиване, оценка; осъществяване на собствена търговска дейност в изброените по-горе области; както и всяка друга дейност, която не е забранена от закон, в случай, че за извършването на определена дейност се изисква разрешение или лицензия, дружеството предприема извършването й след получаването на съответното разрешение или лицензия, освен ако законът позволява извършването й преди това
2011-07-28 15:37:58КАТЯ СЛАВЕЕВА СТАНОЙСКА
KATYA SLAVEEVA STANOYSKA
БЪЛГАРИЯManager
2011-07-28 15:37:58ЧАВДАР МАРКОС ХРИСТАНОВ
CHAVDAR MARKOS HRISTANOV
БЪЛГАРИЯManager
2011-07-28 15:37:58Борислав Димитров Христов
Borislav Dimitrov Hristov
БЪЛГАРИЯPartner
2011-07-28 15:37:58Хермес Стратиджик Алайънс“ ЕООД
Hermes Stratidzhik Alayans“ EOOD
БЪЛГАРИЯPartner
2011-07-28 15:37:58РИВЪР СТИКС КЕПИТЪЛ АД
RIVAR STIKS KEPITAL AD
БЪЛГАРИЯPartner
2011-07-28 15:37:58Чавдар Маркос Христанов
CHavdar Markos Hristanov
БЪЛГАРИЯPartner
2011-07-28 15:37:58Катя Славеева Станойска
Katya Slaveeva Stanoyska
БЪЛГАРИЯPartner
2011-07-28 15:37:58„ТТ Инвестмънтс“ ЕООД
„TT Investmants“ EOOD
БЪЛГАРИЯPartner
2011-07-28 15:37:58РИВЪР СТИКС КЕПИТЪЛ АД
RIVAR STIKS KEPITAL AD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2010-03-12 14:53:01РИВЪР СТИКС КЕПИТЪЛ АД
RIVAR STIKS KEPITAL AD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2010-03-12 14:53:01БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
BORISLAV DIMITROV HRISTOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: РИВЪР СТИКС КЕПИТЪЛ АД
2010-03-12 14:53:01РИВЪР СТИКС КЕПИТЪЛ АД
RIVAR STIKS KEPITAL AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
2009-10-20 10:24:22Кронос Рикавъри Мениджмънт ЕООД
Kronos Rikavari Menidzhmant EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 СТУДЕНТСКИ ГРАД бул. 8-МИ ДЕКЕМВРИ 13, офис № 11
2009-04-30 16:36:19Кронос Рикавъри Мениджмънт
Kronos Rikavari Menidzhmant
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2009-04-30 16:36:19Кронос Рикавъри Мениджмънт ЕООД
Kronos Rikavari Menidzhmant EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1574 ул. Иван Щерев 16
2009-04-30 16:36:19Кронос Рикавъри Мениджмънт ЕООД
Kronos Rikavari Menidzhmant EOOD
SubjectOfActivity
ИЗГРАЖДАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА КОНТАКТНИ ЦЕНТРОВЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА РЕДОВНИ И ПРОСРОЧЕНИ КРЕДИТИ И ВЗЕМАНИЯ; ИЗГРАЖДАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЗВЕНА ЗА СЪБИРАНЕ НА КРЕДИТИ И ВЗЕМАНИЯ С ПЕРСОНАЛЕН КОНТАКТ ПО ДОМОВЕ И УЧРЕЖДЕНИЯ; ИЗГРАЖДАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА СЪДЕБНО СЪБИРАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ; КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА. В СЛУЧАЙ, ЧЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕТО НА ОПРЕДЕЛЕНА ДЕЙНОСТ СЕ ИЗИСКВА РАЗРЕШЕНИЕ ИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ, ДРУЖЕСТВОТО ПРЕДПРИЕМА ИЗВЪРШВАНЕТО Й СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО НА СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШЕНИЕ ИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ, ОСВЕН АКО ЗАКОНЪТ ПОЗВОЛЯВА ИЗВЪРШВАНЕТО Й ПРЕДИ ТОВА.
2009-04-30 16:36:19Борислав Димитров Христов
Borislav Dimitrov Hristov
БЪЛГАРИЯManager
2009-04-30 16:36:19Борислав Димитров Христов
Borislav Dimitrov Hristov
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата Кронос Рикавъри Мениджмънт Kronos Rikavari Menidzhmant (ЕИК: 200706032)
Check other registries about the company Кронос Рикавъри Мениджмънт Kronos Rikavari Menidzhmant (ID: 200706032)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate