Събития с лица свързани с компанията ПОРТ ИСТАНБУЛ (ЕИК: 200717534)
Events with persons connected to the company PORT ISTANBUL (ID: 200717534)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200717534)
Към 2020-01-17 22:00:03 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-17 22:00:03 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 3 обществени поръчки за 88 570,00 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2013-05-14 17:28:37ПОРТ ИСТАНБУЛ
PORT ISTANBUL
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2013-05-14 17:28:37ЕРКАН БЪЧКЪН
ERKAN BACHKAN
ТУРЦИЯSoleCapitalOwner
2013-05-14 17:28:37СЕРДАР АЙТАР
SERDAR AYTAR
ТУРЦИЯShareTransfer
250 Sell to: ЕРКАН БЪЧКЪН
2013-05-14 17:28:37ЕРКАН БЪЧКЪН
ERKAN BACHKAN
ТУРЦИЯShareTransfer
250 Buy from: СЕРДАР АЙТАР
2009-05-15 13:04:02ПОРТ ИСТАНБУЛ
PORT ISTANBUL
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2009-05-15 13:04:02ПОРТ ИСТАНБУЛ ООД
PORT ISTANBUL OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул. Славянска 79
2009-05-15 13:04:02ПОРТ ИСТАНБУЛ ООД
PORT ISTANBUL OOD
SubjectOfActivity
СДЕЛКИ ЗА ПОКУПКО - ПРОДАЖБА, ПРОИЗВОДСТВО, ВНОС И ИЗНОС И ТЪРГОВИЯ СЪС СУРОВИНИ, СЕЛСКОСТОПАНСКИ, ХРАНИТЕЛНИ, ПРОМИШЛЕНИ И СПОРТНИ СТОКИ, ТЕКСТИЛ И ТЕКСТИЛНИ ИЗДЕЛИЯ И ДРУГИ ВЕЩИ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ОБРАБОТЕН ИЛИ ПРЕРАБОТЕН ВИД В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ПОКУПКО - ПРОДАЖБА, ВНОС И ИЗНОС И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА МПС, НА ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ДВИЖИМИ ВЕЩИ, СПЕДИТОРСКИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ И УСЛУГИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ЛИЗИНГ, СДЕЛКИ ЗА ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО С ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ И НОУ - ХАУ, ПРЕВОДАЧЕСКИ СДЕЛКИ И УСЛУГИ, НАУЧНО-РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ, РАЗРАБОТВАНЕ НА СОФТУЕР, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ СДЕЛКИ И УСЛУГИ, ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА КУРСОВЕ И ШКОЛИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ, АНИМАЦИЯ, ОРГАНИЗИРАНЕ НА СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ, СДЕЛКИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ И ТУРОПЕРАТОРСКИ УСЛУГИ, ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, МАГАЗИНЕРСТВО, КОНСУЛТАНТСКИ, МАРКЕТИНГОВИ И ИНЖЕНЕРИНГОВИ СДЕЛКИ И УСЛУГИ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ВКЛЮЧИТЕЛНО АГЕНТСТВО И КОМИСИОНЕРСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА, ПОКУПКО - ПРОДАЖБА, РЕМОНТ И СЕРВИЗ НА КОМПЮТРИ, ОФИС ТЕХНИКА И ДРУГА ЕЛЕКТРОНИКА И КОНСУМАТИВИ ЗА ТЯХ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН.
2009-05-15 13:04:02ЕРКАН БЪЧКЪН
ERKAN BACHKAN
ТУРЦИЯManager
2009-05-15 13:04:02ЕРКАН БЪЧКЪН
ERKAN BACHKAN
ТУРЦИЯPartner
2009-05-15 13:04:02СЕРДАР АЙТАР
SERDAR AYTAR
ТУРЦИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата ПОРТ ИСТАНБУЛ PORT ISTANBUL (ЕИК: 200717534)
Check other registries about the company ПОРТ ИСТАНБУЛ PORT ISTANBUL (ID: 200717534)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More