Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ЕЙ ПИ ИНВЕСТ 09 (ЕИК: 200721251)
Events with persons connected to the company EY PI INVEST 09 (ID: 200721251)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200721251)
Към 2019-12-12 16:42:42 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-12-12 16:42:42 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС
  No data about EU funded project contractor.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-08-26 16:07:55ЕЙ ПИ ИНВЕСТ 09
EY PI INVEST 09
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2016-08-26 16:07:55НИКОЛАЙ ЯНАКИЕВ КОЛЕВ
NIKOLAY YANAKIEV KOLEV
БЪЛГАРИЯManager
2016-08-26 16:07:55НИКОЛАЙ ЯНАКИЕВ КОЛЕВ
NIKOLAY YANAKIEV KOLEV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2016-08-26 16:07:55ИВЕЛИН ЙОРДАНОВ ИВАНОВ
IVELIN YORDANOV IVANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Sell to: НИКОЛАЙ ЯНАКИЕВ КОЛЕВ
2016-08-26 16:07:55НИКОЛАЙ ЯНАКИЕВ КОЛЕВ
NIKOLAY YANAKIEV KOLEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Buy from: ИВЕЛИН ЙОРДАНОВ ИВАНОВ
2016-08-26 16:07:55БИЛГИН АНИС ЮНУС
BILGIN ANIS YUNUS
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Sell to: НИКОЛАЙ ЯНАКИЕВ КОЛЕВ
2016-08-26 16:07:55НИКОЛАЙ ЯНАКИЕВ КОЛЕВ
NIKOLAY YANAKIEV KOLEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Buy from: БИЛГИН АНИС ЮНУС
2016-07-12 14:29:32ЕЙ ПИ ИНВЕСТ 09 ООД
EY PI INVEST 09 OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. ОХРИД 26
2013-10-29 16:26:33БИЛГИН АНИС ЮНУС
BILGIN ANIS YUNUS
БЪЛГАРИЯManager
2013-10-29 16:26:33ИВЕЛИН ЙОРДАНОВ ИВАНОВ
IVELIN YORDANOV IVANOV
БЪЛГАРИЯPartner
2013-10-29 16:26:33БИЛГИН АНИС ЮНУС
BILGIN ANIS YUNUS
БЪЛГАРИЯPartner
2013-10-29 16:26:33КАЛИН ЦВЕТАНОВ ЦВЕТАНОВ
KALIN TSVETANOV TSVETANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
600 Sell to: БИЛГИН АНИС ЮНУС
2013-10-29 16:26:33БИЛГИН АНИС ЮНУС
BILGIN ANIS YUNUS
БЪЛГАРИЯShareTransfer
600 Buy from: КАЛИН ЦВЕТАНОВ ЦВЕТАНОВ
2013-10-29 16:26:33КАЛИН ЦВЕТАНОВ ЦВЕТАНОВ
KALIN TSVETANOV TSVETANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
600 Sell to: ИВЕЛИН ЙОРДАНОВ ИВАНОВ
2013-10-29 16:26:33ИВЕЛИН ЙОРДАНОВ ИВАНОВ
IVELIN YORDANOV IVANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
600 Buy from: КАЛИН ЦВЕТАНОВ ЦВЕТАНОВ
2013-10-29 16:26:33МИЛЧО ПЕТРОВ МАРИНОВ
MILCHO PETROV MARINOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1900 Sell to: БИЛГИН АНИС ЮНУС
2013-10-29 16:26:33БИЛГИН АНИС ЮНУС
BILGIN ANIS YUNUS
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1900 Buy from: МИЛЧО ПЕТРОВ МАРИНОВ
2011-08-27 10:14:42ИВЕЛИН ЙОРДАНОВ ИВАНОВ
IVELIN YORDANOV IVANOV
БЪЛГАРИЯManager
2011-08-27 10:14:42МИЛЧО ПЕТРОВ МАРИНОВ
MILCHO PETROV MARINOV
БЪЛГАРИЯManager
2009-06-30 19:55:46ЕЙ ПИ ИНВЕСТ 09 ООД
EY PI INVEST 09 OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 К.К. ЧАЙКА,ХОТЕЛ. ДЕТЕЛИНА
2009-06-30 19:55:46ЕЙ ПИ ИНВЕСТ 09 ООД
EY PI INVEST 09 OOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 Центр. поща пощ. кутия 594
2009-06-30 19:55:46КАЛИН ЦВЕТАНОВ ЦВЕТАНОВ
KALIN TSVETANOV TSVETANOV
БЪЛГАРИЯManager
2009-06-30 19:55:46КАЛИН ЦВЕТАНОВ ЦВЕТАНОВ
KALIN TSVETANOV TSVETANOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-06-30 19:55:46ЕЛЕНА КИРИЛОВА НАЙДЕНОВА
ELENA KIRILOVA NAYDENOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1200 Sell to: КАЛИН ЦВЕТАНОВ ЦВЕТАНОВ
2009-06-30 19:55:46КАЛИН ЦВЕТАНОВ ЦВЕТАНОВ
KALIN TSVETANOV TSVETANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1200 Buy from: ЕЛЕНА КИРИЛОВА НАЙДЕНОВА
2009-05-19 09:47:49ЕЙ ПИ ИНВЕСТ 09
EY PI INVEST 09
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2009-05-19 09:47:49ЕЙ ПИ ИНВЕСТ 09 ООД
EY PI INVEST 09 OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1340 УЛ.ЛАТИНКА 74 Б
2009-05-19 09:47:49ЕЙ ПИ ИНВЕСТ 09 ООД
EY PI INVEST 09 OOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 ЧАЙКА 4 А
2009-05-19 09:47:49ЕЙ ПИ ИНВЕСТ 09 ООД
EY PI INVEST 09 OOD
SubjectOfActivity
ПОКУПКА НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ОБРАБОТЕН ИЛИ ПРЕРАБОТЕН ВИД В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТИТЕЛНИ И ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД; СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНА ДЕЙНОСТ; ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО; ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ; СПЕДИТОРСКА И ПРЕВОЗНА ДЕЙНОСТ; КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ; ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО; ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО И ЕДРО; РАЗКРИВАНЕ НА ФИРМЕНИ МАГАЗИНИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ НЕ ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА
2009-05-19 09:47:49ИВЕЛИН ЙОРДАНОВ ИВАНОВ
IVELIN YORDANOV IVANOV
БЪЛГАРИЯManager
2009-05-19 09:47:49ЕЛЕНА КИРИЛОВА НАЙДЕНОВА
ELENA KIRILOVA NAYDENOVA
БЪЛГАРИЯManager
2009-05-19 09:47:49МИЛЧО ПЕТРОВ МАРИНОВ
MILCHO PETROV MARINOV
БЪЛГАРИЯManager
2009-05-19 09:47:49ИВЕЛИН ЙОРДАНОВ ИВАНОВ
IVELIN YORDANOV IVANOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-05-19 09:47:49МИЛЧО ПЕТРОВ МАРИНОВ
MILCHO PETROV MARINOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-05-19 09:47:49ЕЛЕНА КИРИЛОВА НАЙДЕНОВА
ELENA KIRILOVA NAYDENOVA
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата ЕЙ ПИ ИНВЕСТ 09 EY PI INVEST 09 (ЕИК: 200721251)
Check other registries about the company ЕЙ ПИ ИНВЕСТ 09 EY PI INVEST 09 (ID: 200721251)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate