Събития с лица свързани с компанията ПИРИН-НЕВРОКОП (ЕИК: 200726985)
Events with persons connected to the company PIRIN-NEVROKOP (ID: 200726985)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200726985)
Към 2020-01-20 02:44:28 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-20 02:44:28 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 1 обществени поръчки за 3 839 202,00 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2010-12-26 15:42:58ПИРИН-НЕВРОКОП
PIRIN-NEVROKOP
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2010-12-26 15:42:58ПИРИН-НЕВРОКОП ЕООД
PIRIN-NEVROKOP EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1619 ДАМЯНИЦА 2 Б
2010-12-26 15:42:58ПИРИН-НЕВРОКОП ЕООД
PIRIN-NEVROKOP EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1202 СЛИВНИЦА 188 А
2010-12-26 15:42:58ПИРИН-НЕВРОКОП ЕООД
PIRIN-NEVROKOP EOOD
SubjectOfActivity
Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид, продажба на стоки от собствено производство и посредничество, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, или други услуги, посредничество при покупко-продажба на надвижими имоти и наемането им, проектиране и строителство, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, внос и износ на стоки, както и на всякакъв вид дейност, незабранена от закона, а по отношение на тези, за чието извършване се изисква съответно разрешение, след получаването на такова.
2010-12-26 15:42:58Тодор Георгиев Димов
Todor Georgiev Dimov
БЪЛГАРИЯManager
2010-12-26 15:42:58ПИ ЕС ПИ
PI ES PI
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2010-12-26 15:42:58„БКС ЕООД
„BKS EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2125 Sell to: „ПИ ЕС ПИ ЕООД
2010-12-26 15:42:58„ПИ ЕС ПИ ЕООД
„PI ES PI EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2125 Buy from: „БКС ЕООД
2010-12-26 15:42:58„ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ” ЕАД
„PIRINSTROYINZHENERING” EAD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2125 Sell to: „ПИ ЕС ПИ ЕООД
2010-12-26 15:42:58„ПИ ЕС ПИ ЕООД
„PI ES PI EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2125 Buy from: „ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ” ЕАД
2009-05-22 11:16:19ПИРИН-НЕВРОКОП
PIRIN-NEVROKOP
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2009-05-22 11:16:19ПИРИН-НЕВРОКОП ООД
PIRIN-NEVROKOP OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Гоце Делчев 2900 ул.АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ 11
2009-05-22 11:16:19ПИРИН-НЕВРОКОП ООД
PIRIN-NEVROKOP OOD
SubjectOfActivity
УЧАСТНИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, С ВЪЗЛОЖИТЕЛ ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗА ОБЕКТ:РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГОЦЗЕ ДЕЛЧЕВ, КОЯТО ВКЛЮЧВА:1РЕКОНСТРУКЦИЯ НА BLG/3097/ГР.ГОЦЕ ДЕЛЛЧЕВ-СЕЛО ДЕЛЧЕВООТ КМ. 2+300 ДО 9 +000,2.РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТBLG 1096/ІІ-19,ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ-КОПРИВЛЕН/-МУСОМИЩА ОТ КМ. 0+120 ДО КМ.1+1203.РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТ BLG 1090/ІІ-19,ДОБРИНИЩЕ-ГОСПОДИНЦИ/БУКОВО ОТ КМ 0+000 ДО КМ.2+0314.РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТ BLG 2094/BLG 1093, БРЕЗНИЦА-КОРНИЦА/-ЛЪЖНИЦА ОТ КМ. 0+000 ДО КМ. 2+655.
2009-05-22 11:16:19ДОБРИНА ПЕТРОВА ВАСИЛЕВА
DOBRINA PETROVA VASILEVA
БЪЛГАРИЯManager
2009-05-22 11:16:19РУЕН ЙОРДАНОВ КИРЕВ
RUEN YORDANOV KIREV
БЪЛГАРИЯManager
2009-05-22 11:16:19СТЕФАН АСПАРУХОВ СТОЕВ
STEFAN ASPARUHOV STOEV
БЪЛГАРИЯManager
2009-05-22 11:16:19ПИ ЕС ПИ ЕООД
PI ES PI EOOD
БЪЛГАРИЯPartner
2009-05-22 11:16:19БКС ЕООД
BKS EOOD
БЪЛГАРИЯPartner
2009-05-22 11:16:19ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕАД
PIRINSTROYINZHENERING EAD
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата ПИРИН-НЕВРОКОП PIRIN-NEVROKOP (ЕИК: 200726985)
Check other registries about the company ПИРИН-НЕВРОКОП PIRIN-NEVROKOP (ID: 200726985)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More