Събития с лица свързани с компанията Лоджистик Инн (ЕИК: 200729255)
Events with persons connected to the company Lodzhistik Inn (ID: 200729255)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200729255)
Към 2020-02-29 04:53:26 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-29 04:53:26 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2009-05-25 19:34:17Лоджистик Инн
Lodzhistik Inn
LegalForm
Акционерно дружество
2009-05-25 19:34:17Лоджистик Инн АД
Lodzhistik Inn AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул.Патриарх Евтимий 36 В
2009-05-25 19:34:17Лоджистик Инн АД
Lodzhistik Inn AD
SubjectOfActivity
Изграждане, стопанисване и предоставяне за възмездно ползване на търговски и складови помещения, както и на други видове недвижимост и извършване на всякакви видове сделки с недвижими имоти; търговия и консултантска дейност, както и всяка друга дейност не забранена от действащото законодателство на Република България.
2009-05-25 19:34:17ВЛАДИМИР ПЕТРОВ НОЧЕВ
VLADIMIR PETROV NOCHEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-05-25 19:34:17АНТОН ПЕТРОВ НОЧЕВ
ANTON PETROV NOCHEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-05-25 19:34:17АНТОН ПЕТРОВ НОЧЕВ
ANTON PETROV NOCHEV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-05-25 19:34:17ВЛАДИМИР ПЕТРОВ НОЧЕВ
VLADIMIR PETROV NOCHEV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-05-25 19:34:17ПЕТЪР ТОНЧЕВ НОЧЕВ
PETAR TONCHEV NOCHEV
БЪЛГАРИЯDirector

Проверки в други регистри за фирмата Лоджистик Инн Lodzhistik Inn (ЕИК: 200729255)
Check other registries about the company Лоджистик Инн Lodzhistik Inn (ID: 200729255)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More