Събития с лица свързани с компанията ЕКОСТРОЙ - СУНГУРЛАРЕ 1 (ЕИК: 200733428)
Events with persons connected to the company EKOSTROY - SUNGURLARE 1 (ID: 200733428)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200733428)
Към 2020-06-04 20:41:48 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-06-04 20:41:48 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 2 обществени поръчки за 9 711 215,00 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
 • Няма данни за коронасубсидии по ПМС55. No data about coronasubsidies.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2013-02-21 16:10:41ЕКОСТРОЙ - СУНГУРЛАРЕ 1
EKOSTROY - SUNGURLARE 1
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2013-02-21 16:10:41МОНОЛИТ АД
MONOLIT AD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2013-02-21 16:10:41БГС Груп АД
BGS Grup AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2400 Sell to: МОНОЛИТ АД
2013-02-21 16:10:41МОНОЛИТ АД
MONOLIT AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2400 Buy from: БГС Груп АД
2013-02-21 16:10:41АБ АД
AB AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
150 Sell to: МОНОЛИТ АД
2013-02-21 16:10:41МОНОЛИТ АД
MONOLIT AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
150 Buy from: АБ АД
2009-05-28 12:41:17ЕКОСТРОЙ - СУНГУРЛАРЕ 1
EKOSTROY - SUNGURLARE 1
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2009-05-28 12:41:17ЕКОСТРОЙ - СУНГУРЛАРЕ 1 ООД
EKOSTROY - SUNGURLARE 1 OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 ул. ОКОЛОВРЪСТНО ШОСЕ
2009-05-28 12:41:17ЕКОСТРОЙ - СУНГУРЛАРЕ 1 ООД
EKOSTROY - SUNGURLARE 1 OOD
SubjectOfActivity
Проектиране и строителство на обекти в страната и чужбина; производствена, търговска, комисионна, складова, спедиторска, транспортна дейност; външно-търговска дейност; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.
2009-05-28 12:41:17ИВАН МИХАЙЛОВ ГАВРИКОВ
IVAN MIHAYLOV GAVRIKOV
БЪЛГАРИЯManager
2009-05-28 12:41:17МОНОЛИТ АД
MONOLIT AD
БЪЛГАРИЯPartner
2009-05-28 12:41:17БГС Груп АД
BGS Grup AD
БЪЛГАРИЯPartner
2009-05-28 12:41:17АБ АД
AB AD
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата ЕКОСТРОЙ - СУНГУРЛАРЕ 1 EKOSTROY - SUNGURLARE 1 (ЕИК: 200733428)
Check other registries about the company ЕКОСТРОЙ - СУНГУРЛАРЕ 1 EKOSTROY - SUNGURLARE 1 (ID: 200733428)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More