Събития с лица свързани с компанията Интеркарт Кредит (ЕИК: 200739331)
Events with persons connected to the company Interkart Kredit (ID: 200739331)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200739331)
Към 2020-01-18 18:03:17 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-18 18:03:17 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-02-25 19:20:21Георги Митев Митев
Georgi Mitev Mitev
БЪЛГАРИЯDirector
2014-12-18 12:10:58Интеркарт Кредит ЕАД
Interkart Kredit EAD
SubjectOfActivity
Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично набиране на влогове.
2013-01-06 15:46:00Катерина Радославова Рачева-Георгиева
Katerina Radoslavova Racheva-Georgieva
БЪЛГАРИЯDirector
2010-07-01 09:30:12Александър Нелчев Иванов
Aleksandar Nelchev Ivanov
БЪЛГАРИЯDirector
2009-06-02 14:10:00Интеркарт Кредит
Interkart Kredit
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2009-06-02 14:10:00Интеркарт Кредит ЕАД
Interkart Kredit EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 Джеймс Баучер 76А
2009-06-02 14:10:00Интеркарт Кредит ЕАД
Interkart Kredit EAD
SubjectOfActivity
Предоставяне на финансови услуги, както и отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично набиране на влогове.
2009-06-02 14:10:00Иван Стефанов Табаков
Ivan Stefanov Tabakov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-06-02 14:10:00Деян Маринов Добрев
Deyan Marinov Dobrev
БЪЛГАРИЯDirector
2009-06-02 14:10:00Иван Стефанов Табаков
Ivan Stefanov Tabakov
БЪЛГАРИЯDirector
2009-06-02 14:10:00Мария Мариянова Вълева
Mariya Mariyanova Valeva
БЪЛГАРИЯDirector
2009-06-02 14:10:00ИНТЕРКАРТ ФАЙНАНС
INTERKART FAYNANS
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата Интеркарт Кредит Interkart Kredit (ЕИК: 200739331)
Check other registries about the company Интеркарт Кредит Interkart Kredit (ID: 200739331)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More