Събития с лица свързани с компанията МАРИМПЕКС-МГ АГРО (ЕИК: 200751903)
Events with persons connected to the company MARIMPEKS-MG AGRO (ID: 200751903)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200751903)
Към 2020-01-24 08:29:13 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-24 08:29:13 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Има данни да е бенефициар на проекти по ПСРС през периода 2007-2013 за сума 641 432,49 лв.
  The company is EU agriculture fund recepient.
 • Има данни да е бенефициар на проекти по ПСРС през периода 2014-2020 за сума 788 320,71 лв.
  The company is EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2012-08-13 09:16:03МАРИМПЕКС-МГ АГРО
MARIMPEKS-MG AGRO
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2012-08-13 09:16:03МАРИН ГЕОРГИЕВ ГАВРИЛОВ
MARIN GEORGIEV GAVRILOV
БЪЛГАРИЯPartner
2012-08-13 09:16:03НИКОЛАЙ МАРИНОВ ГАВРИЛОВ
NIKOLAY MARINOV GAVRILOV
БЪЛГАРИЯPartner
2012-08-13 09:16:03МАРИН ГЕОРГИЕВ ГАВРИЛОВ
MARIN GEORGIEV GAVRILOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2012-08-13 09:16:03МАРИН ГЕОРГИЕВ ГАВРИЛОВ
MARIN GEORGIEV GAVRILOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1000 Sell to: НИКОЛАЙ МАРИНОВ ГАВРИЛОВ
2012-08-13 09:16:03НИКОЛАЙ МАРИНОВ ГАВРИЛОВ
NIKOLAY MARINOV GAVRILOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1000 Buy from: МАРИН ГЕОРГИЕВ ГАВРИЛОВ
2009-06-12 15:39:16МАРИМПЕКС-МГ АГРО
MARIMPEKS-MG AGRO
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2009-06-12 15:39:16МАРИМПЕКС-МГ АГРО ЕООД
MARIMPEKS-MG AGRO EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Дерманци 5780 ул. ОКОЛОВРЪСТНА 100
2009-06-12 15:39:16МАРИМПЕКС-МГ АГРО ЕООД
MARIMPEKS-MG AGRO EOOD
SubjectOfActivity
ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ ОТ ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ; ПРОИЗВОДСТВО НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ, БИТОВИ И ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ; ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ; ПОСРЕДНИЧЕСКИ И КОМИСИОНЕРСКИ УСЛУГИ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ; ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН.
2009-06-12 15:39:16МАРИН ГЕОРГИЕВ ГАВРИЛОВ
MARIN GEORGIEV GAVRILOV
БЪЛГАРИЯManager
2009-06-12 15:39:16МАРИН ГЕОРГИЕВ ГАВРИЛОВ
MARIN GEORGIEV GAVRILOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата МАРИМПЕКС-МГ АГРО MARIMPEKS-MG AGRO (ЕИК: 200751903)
Check other registries about the company МАРИМПЕКС-МГ АГРО MARIMPEKS-MG AGRO (ID: 200751903)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More