Събития с лица свързани с компанията БРАВО ИТ КОНСУЛТ (ЕИК: 200752738)
Events with persons connected to the company BRAVO IT KONSULT (ID: 200752738)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200752738)
Към 2020-01-29 17:15:17 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-29 17:15:17 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2010-04-29 17:47:38БРАВО ИТ КОНСУЛТ АД
BRAVO IT KONSULT AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 бул. Н. ВАПЦАРОВ 31
2010-04-29 17:47:38ОГНЯН СТОИМЕНОВ СТОИМЕНОВ
OGNYAN STOIMENOV STOIMENOV
БЪЛГАРИЯDirector
2010-01-08 11:58:49ГЕОРГИ КЪНЧЕВ ПОПОВ
GEORGI KANCHEV POPOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-01-08 11:58:49ТОШКО КОЛЕВ ГЕОРГИЕВ
TOSHKO KOLEV GEORGIEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-01-08 11:58:49ГЕОРГИ КЪНЧЕВ ПОПОВ
GEORGI KANCHEV POPOV
БЪЛГАРИЯDirector
2010-01-08 11:58:49ТОШКО КОЛЕВ ГЕОРГИЕВ
TOSHKO KOLEV GEORGIEV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-12-08 09:58:21КЪНЧО ГЕОРГИЕВ ПОПОВ
KANCHO GEORGIEV POPOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-12-08 09:58:21МАРИЯНА ЯНКОВА ЕСЕНКОВА
MARIYANA YANKOVA ESENKOVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-12-08 09:58:21ЕМИЛ ИВАНОВ БОЖИНОВ
EMIL IVANOV BOZHINOV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-12-08 09:58:21КЪНЧО ГЕОРГИЕВ ПОПОВ
KANCHO GEORGIEV POPOV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-12-08 09:58:21МАРИЯНА ЯНКОВА ЕСЕНКОВА
MARIYANA YANKOVA ESENKOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2009-09-10 16:55:55БРАВО ИТ КОНСУЛТ АД
BRAVO IT KONSULT AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 район ЛОЗЕНЕЦ, бул.Н.ВАПЦАРОВ No 31
2009-06-13 11:24:58БРАВО ИТ КОНСУЛТ
BRAVO IT KONSULT
LegalForm
Акционерно дружество
2009-06-13 11:24:58БРАВО ИТ КОНСУЛТ АД
BRAVO IT KONSULT AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 бул.Н.ВАПЦАРОВ 31
2009-06-13 11:24:58БРАВО ИТ КОНСУЛТ АД
BRAVO IT KONSULT AD
SubjectOfActivity
ПРОЕКТИРАНЕ, РАЗРАБОТКА, ВНЕДРЯВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ, ПРОДАЖБА НА СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ ПРОДУКТИ, ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ, ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА ТЪРГОВИЯ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОНСУЛТАНТСКИ И ДРУГИ УСЛУГИ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.
2009-06-13 11:24:58МАРИЯНА ЯНКОВА ЕСЕНКОВА
MARIYANA YANKOVA ESENKOVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-06-13 11:24:58ГЕОРГИ КЪНЧЕВ ПОПОВ
GEORGI KANCHEV POPOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-06-13 11:24:58МАРИЯНА ЯНКОВА ЕСЕНКОВА
MARIYANA YANKOVA ESENKOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2009-06-13 11:24:58ГЕОРГИ КЪНЧЕВ ПОПОВ
GEORGI KANCHEV POPOV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-06-13 11:24:58ЕМИЛ ИВАНОВ БОЖИНОВ
EMIL IVANOV BOZHINOV
БЪЛГАРИЯDirector

Проверки в други регистри за фирмата БРАВО ИТ КОНСУЛТ BRAVO IT KONSULT (ЕИК: 200752738)
Check other registries about the company БРАВО ИТ КОНСУЛТ BRAVO IT KONSULT (ID: 200752738)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More