Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ПРОГЛЕД БГ (ЕИК: 200762821)
Events with persons connected to the company PROGLED BG (ID: 200762821)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200762821)
Към 2019-12-12 00:30:07 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-12-12 00:30:07 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС
  No data about EU funded project contractor.
 • Има данни да е бенефициар на проекти по ПСРС през периода 2007-2013 за сума 383 640,28 лв.
  The company is EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Има данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  The company built a guesthouse with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2014-11-18 10:56:18ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ АЛЕКСАНДРОВ
VLADIMIR DIMITROV ALEKSANDROV
БЪЛГАРИЯManager
2014-11-18 10:56:18ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ АЛЕКСАНДРОВ
VLADIMIR DIMITROV ALEKSANDROV
БЪЛГАРИЯPartner
2014-11-18 10:56:18КАЛИНА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА
KALINA DIMITROVA TODOROVA
БЪЛГАРИЯPartner
2014-11-18 10:56:18ДЕЛЧО КИРЧЕВ КИРЕВ
DELCHO KIRCHEV KIREV
БЪЛГАРИЯPartner
2014-11-18 10:56:18ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ АЛЕКСАНДРОВ
VLADIMIR DIMITROV ALEKSANDROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
600 Sell to: ДЕЛЧО КИРЧЕВ КИРЕВ
2014-11-18 10:56:18ДЕЛЧО КИРЧЕВ КИРЕВ
DELCHO KIRCHEV KIREV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
600 Buy from: ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ АЛЕКСАНДРОВ
2014-11-18 10:56:18КАЛИНА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА
KALINA DIMITROVA TODOROVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
600 Sell to: ДЕЛЧО КИРЧЕВ КИРЕВ
2014-11-18 10:56:18ДЕЛЧО КИРЧЕВ КИРЕВ
DELCHO KIRCHEV KIREV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
600 Buy from: КАЛИНА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА
2013-05-29 10:54:04ПРОГЛЕД БГ ООД
PROGLED BG OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Проглед 4871 ПИ 58517.100.32
2013-05-29 10:54:04НАЙДЕН ИВАНОВ ТОДОРОВ
NAYDEN IVANOV TODOROV
БЪЛГАРИЯManager
2010-06-08 13:38:11КАЛИНА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА
KALINA DIMITROVA TODOROVA
БЪЛГАРИЯPartner
2010-06-08 13:38:11ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ АЛЕКСАНДРОВ
VLADIMIR DIMITROV ALEKSANDROV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-06-08 13:38:11МИЛЕНА ДОБРИНОВА ВАСИЛЕВА-КИРЕВА
MILENA DOBRINOVA VASILEVA-KIREVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
600 Sell to: ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ АЛЕКСАНДРОВ
2010-06-08 13:38:11ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ АЛЕКСАНДРОВ
VLADIMIR DIMITROV ALEKSANDROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
600 Buy from: МИЛЕНА ДОБРИНОВА ВАСИЛЕВА-КИРЕВА
2010-06-08 13:38:11МИЛЕНА ДОБРИНОВА ВАСИЛЕВА-КИРЕВА
MILENA DOBRINOVA VASILEVA-KIREVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
600 Sell to: КАЛИНА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА
2010-06-08 13:38:11КАЛИНА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА
KALINA DIMITROVA TODOROVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
600 Buy from: МИЛЕНА ДОБРИНОВА ВАСИЛЕВА-КИРЕВА
2009-12-17 16:55:15ПРОГЛЕД БГ ООД
PROGLED BG OOD
SubjectOfActivity
ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЛОЗОВИ, ОВОЩНИ И ДРУГИ ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ, ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО, ЕКСПОРТ И ИМПОРТ, ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОМИШЛЕНИ, ХРАНИТЕЛНИ И БИТОВИ СТОКИ, ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПЪТНИЧЕСКИ И ТОВАРНИ ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ОТДАВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА ПОД НАЕМ, ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МЕСТА ЗА КРАТКОСРОЧНО НАСТАНЯВАНЕ, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ, ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА СТРОИТЕЛСТВОТО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ С ВСЯКАКВИ СРЕДСТВА ЗА ПРОИЗВОДСТВО, СРЕДСТВА ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕ, МАТЕРИАЛНИ И ДРУГИ СТОКИ, РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА, И ВСЯКАКВИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН.
2009-06-23 17:23:17ПРОГЛЕД БГ
PROGLED BG
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2009-06-23 17:23:17ПРОГЛЕД БГ ООД
PROGLED BG OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Чепеларе 4850 ул.БЕЛОМОРСКА 40
2009-06-23 17:23:17ПРОГЛЕД БГ ООД
PROGLED BG OOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул.КАП.ИВАН ТОМОВ 2
2009-06-23 17:23:17ПРОГЛЕД БГ ООД
PROGLED BG OOD
SubjectOfActivity
Вътрешна и външна търговия на едро и дребно, експорт и импорт, производство на промишлени, хранителни и битови стоки, производство и продажба на земеделсси продукти, търговско представителство, пътнически и товарни транспортни услуги в страната и чужбина, отдаване на транспортни средства под наем, вътрешен и международен туризъм, предоставяне на места за краткосрочно настаняване, ресторантьорство, хотелиерство и рекламна дейност, предприемачество в областта на строителството, посредничество при сделки с недвижими имоти, извършване на търговски сделки с всякакви средства за производство, средства за потребление, материални и други стоки, разрешени от закона, и всякакви дейности и услуги, незабранени със закон.
2009-06-23 17:23:17ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ АЛЕКСАНДРОВ
VLADIMIR DIMITROV ALEKSANDROV
БЪЛГАРИЯManager
2009-06-23 17:23:17ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ АЛЕКСАНДРОВ
VLADIMIR DIMITROV ALEKSANDROV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-06-23 17:23:17ВЯРА ВЕНЦИСЛАВОВА ХРИСТОВА
VYARA VENTSISLAVOVA HRISTOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-06-23 17:23:17КАЛИНА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА
KALINA DIMITROVA TODOROVA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-06-23 17:23:17МИЛЕНА ДОБРИНОВА ВАСИЛЕВА-КИРЕВА
MILENA DOBRINOVA VASILEVA-KIREVA
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата ПРОГЛЕД БГ PROGLED BG (ЕИК: 200762821)
Check other registries about the company ПРОГЛЕД БГ PROGLED BG (ID: 200762821)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate